Kooperacja i współzarządzanie na obszarach wiejskich w Polsce : przykład ruchu agroturystycznego

2018
journal article
article
dc.abstract.enSocial movements in our times are being regarded as crucial collective actors, playing key role in the process of social change. In this paper agritourism movement in Poland has been the subject of deliberations. The manner, in which such movement is involved in governance results from two premises. Firstly, it is a new social movement, that is substantially determining attitude to governance and participation in politics. Secondly, organizational structure of this movement has a collectivist character. As a consequence the latter, the internal aspect of movement’s functioning is being determined by the lack of the centralized power, hierarchical structure, weak relations concerning governance and direct democracy. The analytical frame used to characterize the agritourism movement includes a set of properties broader than the common definitions of a social movement. The paper analyses such properties of the agritourism movement as interactivity, attitude towards social change and organization of the movement. The empirical part of the article is based on research involving 20 agritourism farm owners from the Małopolskie Voivodeship and 35 leaders of agritourism associations operating in Poland. The in-depth interview (IDI) technique has been applied in both cases.pl
dc.abstract.plRuchy społeczne są współcześnie uznawane za kluczowych aktorów zbiorowych, odgrywających istotną rolę w procesach zmiany społecznej. Przedmiotem rozważań w tym artykule jest ruch agroturystyczny w Polsce, a więc jeden z podmiotów, który współuczestniczy w procesach zmian zachodzących na obszarach wiejskich. Co więcej, stanowi jeden z czynników wspomagających te procesy. Przez pryzmat wybranych cech, charakterystycznych dla analiz ruchów społecznych (interakcyjność, stosunek do zmiany społecznej, organizacja), ukazano w artykule jego uczestnictwo w procesach współrządzenia na poziomie lokalnym i wpływ na kierunki zmian, którymi podążają współczesne obszary wiejskie w Polsce. Sposób, w jaki odbywa się to uczestnictwo w sprawowaniu władzy, jest - zdaniem autorów - pochodną dwóch przesłanek: 1) traktowania ruchu agroturystycznego jako tzw. nowego ruchu społecznego, co istotnie determinuje jego stosunek do władzy i udział w polityce, 2) charakteru kolektywistycznego struktury organizacyjnej tego ruchu. Konsekwencją drugiego faktu jest to, że wewnętrzny aspekt funkcjonowania tego podmiotu jest determinowany przez brak scentralizowanej władzy, brak hierarchicznej struktury, słabą obecność stosunków władzy i demokrację bezpośrednią. Warstwę empiryczną artykułu tworzą wyniki badań przeprowadzonych wśród właścicieli 20 gospodarstw agroturystycznych w województwie małopolskim oraz w gronie 35 liderów stowarzyszeń agroturystycznych z terenu całej Polski.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorForyś, Grzegorzpl
dc.contributor.authorGorlach, Krzysztof - 128120 pl
dc.date.accessioned2019-06-04T10:50:31Z
dc.date.available2019-06-04T10:50:31Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s.135-137pl
dc.description.physical119-137pl
dc.description.publication1,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume51pl
dc.identifier.doi10.7163/SOW.51.7pl
dc.identifier.issn1642-4689pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.project2014/15/B/HS6/01228pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76543
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.subject.ensocial movementpl
dc.subject.enagrotourism movementpl
dc.subject.enco-managementpl
dc.subject.enrural areaspl
dc.subject.plruch społecznypl
dc.subject.plruch agroturystycznypl
dc.subject.plwspółzarządzaniepl
dc.subject.plobszary wiejskiepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKooperacja i współzarządzanie na obszarach wiejskich w Polsce : przykład ruchu agroturystycznegopl
dc.title.alternativeCooperation and co-governing in the rural areas of Poland : the case of agritourism movementpl
dc.title.journalStudia Obszarów Wiejskichpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Social movements in our times are being regarded as crucial collective actors, playing key role in the process of social change. In this paper agritourism movement in Poland has been the subject of deliberations. The manner, in which such movement is involved in governance results from two premises. Firstly, it is a new social movement, that is substantially determining attitude to governance and participation in politics. Secondly, organizational structure of this movement has a collectivist character. As a consequence the latter, the internal aspect of movement’s functioning is being determined by the lack of the centralized power, hierarchical structure, weak relations concerning governance and direct democracy. The analytical frame used to characterize the agritourism movement includes a set of properties broader than the common definitions of a social movement. The paper analyses such properties of the agritourism movement as interactivity, attitude towards social change and organization of the movement. The empirical part of the article is based on research involving 20 agritourism farm owners from the Małopolskie Voivodeship and 35 leaders of agritourism associations operating in Poland. The in-depth interview (IDI) technique has been applied in both cases.
dc.abstract.plpl
Ruchy społeczne są współcześnie uznawane za kluczowych aktorów zbiorowych, odgrywających istotną rolę w procesach zmiany społecznej. Przedmiotem rozważań w tym artykule jest ruch agroturystyczny w Polsce, a więc jeden z podmiotów, który współuczestniczy w procesach zmian zachodzących na obszarach wiejskich. Co więcej, stanowi jeden z czynników wspomagających te procesy. Przez pryzmat wybranych cech, charakterystycznych dla analiz ruchów społecznych (interakcyjność, stosunek do zmiany społecznej, organizacja), ukazano w artykule jego uczestnictwo w procesach współrządzenia na poziomie lokalnym i wpływ na kierunki zmian, którymi podążają współczesne obszary wiejskie w Polsce. Sposób, w jaki odbywa się to uczestnictwo w sprawowaniu władzy, jest - zdaniem autorów - pochodną dwóch przesłanek: 1) traktowania ruchu agroturystycznego jako tzw. nowego ruchu społecznego, co istotnie determinuje jego stosunek do władzy i udział w polityce, 2) charakteru kolektywistycznego struktury organizacyjnej tego ruchu. Konsekwencją drugiego faktu jest to, że wewnętrzny aspekt funkcjonowania tego podmiotu jest determinowany przez brak scentralizowanej władzy, brak hierarchicznej struktury, słabą obecność stosunków władzy i demokrację bezpośrednią. Warstwę empiryczną artykułu tworzą wyniki badań przeprowadzonych wśród właścicieli 20 gospodarstw agroturystycznych w województwie małopolskim oraz w gronie 35 liderów stowarzyszeń agroturystycznych z terenu całej Polski.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Foryś, Grzegorz
dc.contributor.authorpl
Gorlach, Krzysztof - 128120
dc.date.accessioned
2019-06-04T10:50:31Z
dc.date.available
2019-06-04T10:50:31Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s.135-137
dc.description.physicalpl
119-137
dc.description.publicationpl
1,5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
51
dc.identifier.doipl
10.7163/SOW.51.7
dc.identifier.issnpl
1642-4689
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.projectpl
2014/15/B/HS6/01228
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76543
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
social movement
dc.subject.enpl
agrotourism movement
dc.subject.enpl
co-management
dc.subject.enpl
rural areas
dc.subject.plpl
ruch społeczny
dc.subject.plpl
ruch agroturystyczny
dc.subject.plpl
współzarządzanie
dc.subject.plpl
obszary wiejskie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kooperacja i współzarządzanie na obszarach wiejskich w Polsce : przykład ruchu agroturystycznego
dc.title.alternativepl
Cooperation and co-governing in the rural areas of Poland : the case of agritourism movement
dc.title.journalpl
Studia Obszarów Wiejskich
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Ashburn
1

No access

No Thumbnail Available