Kierunki ewolucji acquis Schengen w świetle propozycji Komisji Europejskiej po 2011 r.

2014
book section
article
dc.abstract.enThe Franco-Italian initiative of a reform of Schengen governance, put forward in a follow-up to the Ventimiglia incident of April 2011, resulted in a package of legislative proposals offered by the European Commission in November 2011. This paper provides a detailed and in-depth analysis of the Commission’s proposal and looks forward to trends and determinants of the Schengen area. The thesis developed throughout the paper is that the Commission’s proposals bring about the reinforcement of the hybrid governance in the Schengen area entailing both transnational methods of monitoring and control as well as national instruments of securitization resulting from the traditional meaning of national interests and sovereign jurisdiction of the Member States.pl
dc.abstract.plFrancusko-włoska inicjatywa reformy zarządzania strefą Schengen, przedstawiona w następstwie incydentu w Ventimiglia w kwietniu 2011 roku, zaowocowała pakietem propozycji legislacyjnych wysuniętych przez Komisję Europejską w listopadzie 2011 roku. Niniejszy artykuł zawiera szczegółową i dogłębną analizę propozycji Komisji w kontekście trendów i uwarunkowań ewolucji obszaru Schengen. Tezą rozwijaną w tym artykule jest twierdzenie, iż propozycje Komisji prowadzą do wzmocnienia hybrydowego modelu zarządzania w strefie Schengen, co pociąga za sobą powiązanie ponadnarodowych form monitorowania i kontroli z krajowymi instrumentami sekurytyzacji wynikającymi z tradycyjnego pojmowania interesów narodowych i suwerennej jurysdykcji państw członkowskich.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.editorKuś, Arturpl
dc.contributor.editorSzachoń-Pszenny, Annapl
dc.date.accessioned2015-05-21T06:24:56Z
dc.date.available2015-05-21T06:24:56Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.physical107-123pl
dc.description.publication1,05pl
dc.description.volume2pl
dc.identifier.isbn978-83-7702-851-3pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7634
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoLublin : Wydawnictwo KULpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enSchengen governancepl
dc.subject.eninternational securitypl
dc.subject.enborderspl
dc.subject.ensecuritizationpl
dc.subject.plZarządzanie Schengenpl
dc.subject.plbezpieczeństwo wewnętrznepl
dc.subject.plgranicepl
dc.subject.plsekurytyzacjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKierunki ewolucji acquis Schengen w świetle propozycji Komisji Europejskiej po 2011 r.pl
dc.title.alternativeDirections of the evolution of the Schengen acquis in the light of the proposals of the European Commission after 2011pl
dc.title.containerWpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywypl
dc.title.volume15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiejpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Franco-Italian initiative of a reform of Schengen governance, put forward in a follow-up to the Ventimiglia incident of April 2011, resulted in a package of legislative proposals offered by the European Commission in November 2011. This paper provides a detailed and in-depth analysis of the Commission’s proposal and looks forward to trends and determinants of the Schengen area. The thesis developed throughout the paper is that the Commission’s proposals bring about the reinforcement of the hybrid governance in the Schengen area entailing both transnational methods of monitoring and control as well as national instruments of securitization resulting from the traditional meaning of national interests and sovereign jurisdiction of the Member States.
dc.abstract.plpl
Francusko-włoska inicjatywa reformy zarządzania strefą Schengen, przedstawiona w następstwie incydentu w Ventimiglia w kwietniu 2011 roku, zaowocowała pakietem propozycji legislacyjnych wysuniętych przez Komisję Europejską w listopadzie 2011 roku. Niniejszy artykuł zawiera szczegółową i dogłębną analizę propozycji Komisji w kontekście trendów i uwarunkowań ewolucji obszaru Schengen. Tezą rozwijaną w tym artykule jest twierdzenie, iż propozycje Komisji prowadzą do wzmocnienia hybrydowego modelu zarządzania w strefie Schengen, co pociąga za sobą powiązanie ponadnarodowych form monitorowania i kontroli z krajowymi instrumentami sekurytyzacji wynikającymi z tradycyjnego pojmowania interesów narodowych i suwerennej jurysdykcji państw członkowskich.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
dc.contributor.authorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.editorpl
Kuś, Artur
dc.contributor.editorpl
Szachoń-Pszenny, Anna
dc.date.accessioned
2015-05-21T06:24:56Z
dc.date.available
2015-05-21T06:24:56Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.description.physicalpl
107-123
dc.description.publicationpl
1,05
dc.description.volumepl
2
dc.identifier.isbnpl
978-83-7702-851-3
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7634
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Lublin : Wydawnictwo KUL
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
Schengen governance
dc.subject.enpl
international security
dc.subject.enpl
borders
dc.subject.enpl
securitization
dc.subject.plpl
Zarządzanie Schengen
dc.subject.plpl
bezpieczeństwo wewnętrzne
dc.subject.plpl
granice
dc.subject.plpl
sekurytyzacja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kierunki ewolucji acquis Schengen w świetle propozycji Komisji Europejskiej po 2011 r.
dc.title.alternativepl
Directions of the evolution of the Schengen acquis in the light of the proposals of the European Commission after 2011
dc.title.containerpl
Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - doświadczenia i perspektywy
dc.title.volumepl
15 lat acquis Schengen w prawie Unii Europejskiej
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Lublin
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Chandler
1
Dublin
1
Lochow
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available