Roztropny realizm a studia wywiadowcze : rozważania nad Unią Europejską jako wspólnotą wywiadowczą

2014
book section
article
dc.abstract.enThe article is an introduction to theoretical reflection in the field of international relations on the concept of phronesis, using them to put forward the concept of phronetic realism as an analytical perspective of contemporary international security. The widening of cognitive perspective proper for both classical and structural realism is a feature of phronetic realism. It emphasises the importance of practical skills in the management of strategic resources in the area of security using established procedures, practices and routine activities. With respect to intelligence studies, phronetic realism is a cognitive attitude focused on identifying and interpreting the praxis of national security policy seen in the context of procedures and practices governing the collection, processing and analysis of intelligence information and data to support decision-making processes in the realm of national security of individual member states. The analysis of the link between intelligence cooperation and security policies of the European Union points to the national reservoirs of knowledge and information relating to security and development. It underscores the possibility of taking advantage of practical solutions created within institutionalized supranational structures.pl
dc.abstract.plArtykuł stanowi wprowadzenie do rozważań teoretycznych w dziedzinie stosunków międzynarodowych nad pojęciem phronesis, wykorzystując je do stworzenia koncepcji roztropnego realizmu jako perspektywy analizy współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Cechą roztropnego realizmu jest pozszerzenie perspektywy poznawczej właściwej zarówno dla realizmu klasycznego, jak i strukturalnego. Roztropny realizm podkreśla znaczenie praktycznych umiejętności zarządzania strategicznymi zasobami w obszarze bezpieczeństwa przy wykorzystaniu ustalonych procedur, praktyk i rutynowych działań. W odniesieniu do studiów wywiadowczych, roztropny realizm jest postawą poznawczą skupioną na zidentyfikowaniu i interpretacji pragmatyki polityki bezpieczeństwa narodowego postrzeganej w kontekście procedur i praktyk w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji i danych o charakterze wywiadowczym służących wspieraniu procesów decyzyjnych w wymiarze bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw. Analiza związku między współpracą wywiadowczą a politykami bezpieczeństwa Unii Europejskiej wskazuje na narodowe rezerwuary wiedzy i informacji dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju, a jednocześnie na możliwość wykorzystania praktycznych rozwiązań tworzone w ramach zinstytucjonalizowanych struktur ponadnarodowych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.editorHaliżak, Edwardpl
dc.contributor.editorCzaputowicz, Jacekpl
dc.date.accession2015-10-21pl
dc.date.accessioned2015-05-21T06:21:06Z
dc.date.available2015-05-21T06:21:06Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical229-248pl
dc.description.publication1,12pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-62751-28-0pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7633
dc.identifier.weblinkhttp://www.ptsm.edu.pl/images/publikacje/realizm/A.Gruszczak.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoWarszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowychpl
dc.pubinfo: Wydawnictwo Ramblerpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeinne
dc.subject.enPhronesispl
dc.subject.enphronetic realismpl
dc.subject.enEuropean Unionpl
dc.subject.enintelligence communitypl
dc.subject.plPhronesispl
dc.subject.plroztropny realizmpl
dc.subject.plUnia Europejskapl
dc.subject.plwspólnota wywiadowczapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRoztropny realizm a studia wywiadowcze : rozważania nad Unią Europejską jako wspólnotą wywiadowcząpl
dc.title.alternativePhronetic realism and intelligence studies : reflections on the European Union as an intelligence communitypl
dc.title.containerTeoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych : założenia i zastosowania badawczepl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article is an introduction to theoretical reflection in the field of international relations on the concept of phronesis, using them to put forward the concept of phronetic realism as an analytical perspective of contemporary international security. The widening of cognitive perspective proper for both classical and structural realism is a feature of phronetic realism. It emphasises the importance of practical skills in the management of strategic resources in the area of security using established procedures, practices and routine activities. With respect to intelligence studies, phronetic realism is a cognitive attitude focused on identifying and interpreting the praxis of national security policy seen in the context of procedures and practices governing the collection, processing and analysis of intelligence information and data to support decision-making processes in the realm of national security of individual member states. The analysis of the link between intelligence cooperation and security policies of the European Union points to the national reservoirs of knowledge and information relating to security and development. It underscores the possibility of taking advantage of practical solutions created within institutionalized supranational structures.
dc.abstract.plpl
Artykuł stanowi wprowadzenie do rozważań teoretycznych w dziedzinie stosunków międzynarodowych nad pojęciem phronesis, wykorzystując je do stworzenia koncepcji roztropnego realizmu jako perspektywy analizy współczesnego bezpieczeństwa międzynarodowego. Cechą roztropnego realizmu jest pozszerzenie perspektywy poznawczej właściwej zarówno dla realizmu klasycznego, jak i strukturalnego. Roztropny realizm podkreśla znaczenie praktycznych umiejętności zarządzania strategicznymi zasobami w obszarze bezpieczeństwa przy wykorzystaniu ustalonych procedur, praktyk i rutynowych działań. W odniesieniu do studiów wywiadowczych, roztropny realizm jest postawą poznawczą skupioną na zidentyfikowaniu i interpretacji pragmatyki polityki bezpieczeństwa narodowego postrzeganej w kontekście procedur i praktyk w zakresie gromadzenia, przetwarzania i analizowania informacji i danych o charakterze wywiadowczym służących wspieraniu procesów decyzyjnych w wymiarze bezpieczeństwa narodowego poszczególnych państw. Analiza związku między współpracą wywiadowczą a politykami bezpieczeństwa Unii Europejskiej wskazuje na narodowe rezerwuary wiedzy i informacji dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju, a jednocześnie na możliwość wykorzystania praktycznych rozwiązań tworzone w ramach zinstytucjonalizowanych struktur ponadnarodowych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
dc.contributor.authorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.editorpl
Haliżak, Edward
dc.contributor.editorpl
Czaputowicz, Jacek
dc.date.accessionpl
2015-10-21
dc.date.accessioned
2015-05-21T06:21:06Z
dc.date.available
2015-05-21T06:21:06Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
229-248
dc.description.publicationpl
1,12
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-62751-28-0
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7633
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ptsm.edu.pl/images/publikacje/realizm/A.Gruszczak.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
dc.pubinfopl
: Wydawnictwo Rambler
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
Phronesis
dc.subject.enpl
phronetic realism
dc.subject.enpl
European Union
dc.subject.enpl
intelligence community
dc.subject.plpl
Phronesis
dc.subject.plpl
roztropny realizm
dc.subject.plpl
Unia Europejska
dc.subject.plpl
wspólnota wywiadowcza
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Roztropny realizm a studia wywiadowcze : rozważania nad Unią Europejską jako wspólnotą wywiadowczą
dc.title.alternativepl
Phronetic realism and intelligence studies : reflections on the European Union as an intelligence community
dc.title.containerpl
Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych : założenia i zastosowania badawcze
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Chandler
1
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available