Outline of the Qing Law

2014
journal article
article
dc.abstract.enThis paper attempts to sketch an outline of the Chinese law during the Qing, the last dynasty to rule over China. It also depicts the moral and philosophical basis on which the traditional Chinese legal system had been built long time before the Machu Emperors came to power. The paper also postulates that that it is culture rather than nature that determines law and morality, and the idea of universal ethics is but a utopia. There are some stark differences between western law and its Chinese counterpart. Some provisions of the Qing Code can be surprising for us today, although they become easy to comprehend, when looked at more closely. From the Chinese perspective, the western law can be called “modern” for it has been adopted by modern China since the early 20th century. The paper proposes an answer as to why China had to forsake its legal tradition and adopt the western continental law in its stead.pl
dc.abstract.plArtykuł jest próbą zarysu prawa chińskiego za czasów Qing, ostatniej dynastii rządzącej Chinami. Przedstawia on moralne i filozoficzne podstawy, na których został zbudowany tradycyjny chiński system prawny długo przed dojściem do władzy cesarzy Machu. Autor artykułu stwierdza również, że to kultura, a nie natura określa prawo i moralność, a idea etyki uniwersalnej jest utopia. Istnieją pewne różnice miedzy prawem zachodnim a jego chińskim odpowiednikiem. Niektóre przepisy Kodeksu Qing mogą być dla nas dzisiaj zaskakujące, chociaż łatwo je zrozumieć, jeśli bliżej im się przyjrzeć. Z chińskiego punktu widzenia prawo zachodnioeuropejskie można nazwać „nowoczesnym”, bo zostało przyjęte we współczesnych Chinach na początku XX wieku. W artykule pada propozycja odpowiedzi na pytanie, dlaczego Chiny zostały zmuszone do porzucenia swojej tradycji prawnej i przyjęcia w jej miejsce zachodniego prawa kontynentalnego.pl
dc.contributor.authorZawadzki, Jarosław - 263053 pl
dc.date.accession2019-04-06pl
dc.date.accessioned2019-05-30T13:24:04Z
dc.date.available2019-05-30T13:24:04Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess36
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. na s. 168-169pl
dc.description.number9pl
dc.description.physical147-170pl
dc.description.publication1,31pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume62pl
dc.identifier.eissn2544-5200pl
dc.identifier.issn0035-7707pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76237
dc.identifier.weblinkhttp://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/1377/1493pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enChinese lawpl
dc.subject.enQing dynastypl
dc.subject.enWestern lawpl
dc.subject.enmoral and philosophical basis of lawpl
dc.subject.pldynastia Qingpl
dc.subject.plprawo chińskiepl
dc.subject.plprawo zachodnioeuropejskiepl
dc.subject.plmoralne i filozoficzne podstawy prawapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOutline of the Qing Lawpl
dc.title.alternativeZarys prawa Qingpl
dc.title.journalRoczniki Humanistycznepl
dc.title.volumeSinologiapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper attempts to sketch an outline of the Chinese law during the Qing, the last dynasty to rule over China. It also depicts the moral and philosophical basis on which the traditional Chinese legal system had been built long time before the Machu Emperors came to power. The paper also postulates that that it is culture rather than nature that determines law and morality, and the idea of universal ethics is but a utopia. There are some stark differences between western law and its Chinese counterpart. Some provisions of the Qing Code can be surprising for us today, although they become easy to comprehend, when looked at more closely. From the Chinese perspective, the western law can be called “modern” for it has been adopted by modern China since the early 20th century. The paper proposes an answer as to why China had to forsake its legal tradition and adopt the western continental law in its stead.
dc.abstract.plpl
Artykuł jest próbą zarysu prawa chińskiego za czasów Qing, ostatniej dynastii rządzącej Chinami. Przedstawia on moralne i filozoficzne podstawy, na których został zbudowany tradycyjny chiński system prawny długo przed dojściem do władzy cesarzy Machu. Autor artykułu stwierdza również, że to kultura, a nie natura określa prawo i moralność, a idea etyki uniwersalnej jest utopia. Istnieją pewne różnice miedzy prawem zachodnim a jego chińskim odpowiednikiem. Niektóre przepisy Kodeksu Qing mogą być dla nas dzisiaj zaskakujące, chociaż łatwo je zrozumieć, jeśli bliżej im się przyjrzeć. Z chińskiego punktu widzenia prawo zachodnioeuropejskie można nazwać „nowoczesnym”, bo zostało przyjęte we współczesnych Chinach na początku XX wieku. W artykule pada propozycja odpowiedzi na pytanie, dlaczego Chiny zostały zmuszone do porzucenia swojej tradycji prawnej i przyjęcia w jej miejsce zachodniego prawa kontynentalnego.
dc.contributor.authorpl
Zawadzki, Jarosław - 263053
dc.date.accessionpl
2019-04-06
dc.date.accessioned
2019-05-30T13:24:04Z
dc.date.available
2019-05-30T13:24:04Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
36
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. na s. 168-169
dc.description.numberpl
9
dc.description.physicalpl
147-170
dc.description.publicationpl
1,31
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
62
dc.identifier.eissnpl
2544-5200
dc.identifier.issnpl
0035-7707
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76237
dc.identifier.weblinkpl
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/1377/1493
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Chinese law
dc.subject.enpl
Qing dynasty
dc.subject.enpl
Western law
dc.subject.enpl
moral and philosophical basis of law
dc.subject.plpl
dynastia Qing
dc.subject.plpl
prawo chińskie
dc.subject.plpl
prawo zachodnioeuropejskie
dc.subject.plpl
moralne i filozoficzne podstawy prawa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Outline of the Qing Law
dc.title.alternativepl
Zarys prawa Qing
dc.title.journalpl
Roczniki Humanistyczne
dc.title.volumepl
Sinologia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
zawadzki_outline_of_the_qing_law_2014.pdf
6