Turkizm w muzyce : związki muzyki i polityki w młodej Republice Tureckiej (1923-1938)

2018
journal article
article
dc.abstract.enIn 1923 the Republic of Turkey was proclaimed. Its first president, Kemal Atatürk dedicated his life to legal, political and social reforms in his newly-founded state. It is generally believed that the most important cultural changes of this period took place in the fields of language and customs. This paper aims to present a historical overview of the westernization process in usually forgotten in this context field – musical culture. For Kemal Atatürk and his political advisors reforms in musical education system and in the music itself were no less important than those in other fields of culture. Ziya Gökalp, often characterized as the father of Turkish nationalism, in his book-manifesto entitled The Principles of Turkism, stated that the invention of the new national music (Millî Musıki) is essential for the foundation and development of the Turkish community. According to him Millî Musıki was supposed to be combination of the Turkish folk music and European classical music. The second aim of this paper is to show how the first generation of modern Turkish composers put into practice principles of ideal national Turkish music, imagined by the political authorities of Turkey, and how this “new tradition” is continued nowadays.pl
dc.abstract.plDla Kemala Atatürka, założyciela Republiki Tureckiej i jej pierwszego prezydenta, reforma systemu edukacji muzycznej i instytucji kultury była równie istotna jak reformy dotyczące języka czy obyczajów. Według założeń polityków, stworzenie zupełnie nowego nurtu muzycznego, który łączyłby elementy tureckiej kultury ludowej oraz europejskie techniki kompozytorskie, doprowadzić miało do całkowitego wyparcia tradycji muzyki osmańsko-tureckiej z kultury wysokiej nowego, laickiego państwa. Jej estetyka, głęboko zakorzeniona w tradycji kultury cywilizacji islamu, nie odpowiadała bowiem – w ich mniemaniu – potrzebom rodzącego się nowoczesnego społeczeństwa Turcji. W niniejszym artykule autorka przedstawi najważniejsze założenia programowe narodowej szkoły tureckiej w muzyce klasycznej XX wieku, kładąc szczególny nacisk na jej związki z polityką. Nowa muzyka narodowa (Millî Musıki), wymarzona przez „piewcę panturkizmu” – Ziya’ę Gökalpa, powstała za sprawą działalności kompozytorów i pedagogów nazwanych Wielką Piątką (Türk Beşleri) muzyki tureckiej. Stworzone przez nich fundamenty pozwoliły na szybki rozwój stylu i także dzisiaj jego twórcy poszukują nowych dróg artystycznego wyrazu.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.authorPawlina, Agata - 177552 pl
dc.date.accession2019-04-12pl
dc.date.accessioned2019-05-30T11:34:05Z
dc.date.available2019-05-30T11:34:05Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 31-32pl
dc.description.physical15-33pl
dc.description.points6pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume12pl
dc.identifier.isbn978-83-65158-12-3pl
dc.identifier.issn2080-332Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76212
dc.identifier.weblinkhttp://bibliotekacyfrowa.pl/Content/93910#page=16pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enTurkish musicpl
dc.subject.enGökalppl
dc.subject.enAtatürkpl
dc.subject.enturkismpl
dc.subject.enTurkeypl
dc.subject.plmuzyka tureckapl
dc.subject.plGökalppl
dc.subject.plpanturkizmpl
dc.subject.plAtatürkpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleTurkizm w muzyce : związki muzyki i polityki w młodej Republice Tureckiej (1923-1938)pl
dc.title.alternativeTurkism in music : political influences in the musical culture of the young Republic of Turkey (1923-1938)pl
dc.title.journalWrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensiapl
dc.title.volumeOrient daleki i bliski = Orient far and nearpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In 1923 the Republic of Turkey was proclaimed. Its first president, Kemal Atatürk dedicated his life to legal, political and social reforms in his newly-founded state. It is generally believed that the most important cultural changes of this period took place in the fields of language and customs. This paper aims to present a historical overview of the westernization process in usually forgotten in this context field – musical culture. For Kemal Atatürk and his political advisors reforms in musical education system and in the music itself were no less important than those in other fields of culture. Ziya Gökalp, often characterized as the father of Turkish nationalism, in his book-manifesto entitled The Principles of Turkism, stated that the invention of the new national music (Millî Musıki) is essential for the foundation and development of the Turkish community. According to him Millî Musıki was supposed to be combination of the Turkish folk music and European classical music. The second aim of this paper is to show how the first generation of modern Turkish composers put into practice principles of ideal national Turkish music, imagined by the political authorities of Turkey, and how this “new tradition” is continued nowadays.
dc.abstract.plpl
Dla Kemala Atatürka, założyciela Republiki Tureckiej i jej pierwszego prezydenta, reforma systemu edukacji muzycznej i instytucji kultury była równie istotna jak reformy dotyczące języka czy obyczajów. Według założeń polityków, stworzenie zupełnie nowego nurtu muzycznego, który łączyłby elementy tureckiej kultury ludowej oraz europejskie techniki kompozytorskie, doprowadzić miało do całkowitego wyparcia tradycji muzyki osmańsko-tureckiej z kultury wysokiej nowego, laickiego państwa. Jej estetyka, głęboko zakorzeniona w tradycji kultury cywilizacji islamu, nie odpowiadała bowiem – w ich mniemaniu – potrzebom rodzącego się nowoczesnego społeczeństwa Turcji. W niniejszym artykule autorka przedstawi najważniejsze założenia programowe narodowej szkoły tureckiej w muzyce klasycznej XX wieku, kładąc szczególny nacisk na jej związki z polityką. Nowa muzyka narodowa (Millî Musıki), wymarzona przez „piewcę panturkizmu” – Ziya’ę Gökalpa, powstała za sprawą działalności kompozytorów i pedagogów nazwanych Wielką Piątką (Türk Beşleri) muzyki tureckiej. Stworzone przez nich fundamenty pozwoliły na szybki rozwój stylu i także dzisiaj jego twórcy poszukują nowych dróg artystycznego wyrazu.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.authorpl
Pawlina, Agata - 177552
dc.date.accessionpl
2019-04-12
dc.date.accessioned
2019-05-30T11:34:05Z
dc.date.available
2019-05-30T11:34:05Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 31-32
dc.description.physicalpl
15-33
dc.description.pointspl
6
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
12
dc.identifier.isbnpl
978-83-65158-12-3
dc.identifier.issnpl
2080-332X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/76212
dc.identifier.weblinkpl
http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/93910#page=16
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
Turkish music
dc.subject.enpl
Gökalp
dc.subject.enpl
Atatürk
dc.subject.enpl
turkism
dc.subject.enpl
Turkey
dc.subject.plpl
muzyka turecka
dc.subject.plpl
Gökalp
dc.subject.plpl
panturkizm
dc.subject.plpl
Atatürk
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Turkizm w muzyce : związki muzyki i polityki w młodej Republice Tureckiej (1923-1938)
dc.title.alternativepl
Turkism in music : political influences in the musical culture of the young Republic of Turkey (1923-1938)
dc.title.journalpl
Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia
dc.title.volumepl
Orient daleki i bliski = Orient far and near
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Kalisz
1
Downloads
pawlina_turkizm_w_muzyce_2018.pdf
4