Pomiar jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami : prezentacja kwestionariusza Kano

2019
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:42:12Z
dc.abstract.enThis article aims to: (1) identify the methods used to measure and assess the quality of services provided by people with disabilities, (2) develop a benchmark for measuring the quality of catering services and (3) design a Kano questionnaire for measuring the quality of catering services. The paper presents a proposal for the modification and integration of methods used to assess the quality of catering services (with particular emphasis on the DINESERV method and the Kano model). The proposed theoretical solution can be applied to measure the quality of catering services provided by people with disabilities and to learn about the impact of the gastronomic service attributes on the quality perceived by customers.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł ma na celu: (1) identyfikację metod stosowanych do pomiaru i oceny jakości usług świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami, (2) opracowanie wzorca oceny do pomiaru jakości usług gastronomicznych oraz (3) zaprojektowanie kwestionariusza Kano do pomiaru jakości usług gastronomicznych. W pracy przedstawiono propozycję modyfikacji i integracji metod stosowanych do oceny jakości usług gastronomicznych (ze szczególnym uwzględnieniem metody DINESERV oraz modelu Kano). Zaproponowane rozwiązanie teoretyczne może być wykorzystane do dokonania pomiaru jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami oraz do poznania wpływu atrybutów usługi gastronomicznej na jakość postrzeganą przez klientów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorTutko, Marta - 161487 pl
dc.contributor.authorPokrzywa, Magdalenapl
dc.date.accessioned2019-05-08T12:11:24Z
dc.date.available2019-05-08T12:11:24Z
dc.date.issued2019pl
dc.description.number4pl
dc.description.physical7-13pl
dc.description.publication0,4pl
dc.description.volume51pl
dc.identifier.doi10.15199/46.2019.4.2pl
dc.identifier.eissn2449-9862pl
dc.identifier.issn0137-8651pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74248
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationTutko, Marta: 50%;pl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enDINESERVpl
dc.subject.enSERVQUALpl
dc.subject.enKanopl
dc.subject.enservice qualitypl
dc.subject.encatering servicespl
dc.subject.enpeople with disabilitiespl
dc.subject.plDINESERVpl
dc.subject.plSERVQUALpl
dc.subject.plKanopl
dc.subject.pljakość usługpl
dc.subject.plusługi gastronomicznepl
dc.subject.plosoby z niepełnosprawnościamipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePomiar jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami : prezentacja kwestionariusza Kanopl
dc.title.alternativeMeasurement of the quality of catering services provided by people with disabilities : presentation of the Kano questionnairepl
dc.title.journalProblemy Jakościpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:42:12Z
dc.abstract.enpl
This article aims to: (1) identify the methods used to measure and assess the quality of services provided by people with disabilities, (2) develop a benchmark for measuring the quality of catering services and (3) design a Kano questionnaire for measuring the quality of catering services. The paper presents a proposal for the modification and integration of methods used to assess the quality of catering services (with particular emphasis on the DINESERV method and the Kano model). The proposed theoretical solution can be applied to measure the quality of catering services provided by people with disabilities and to learn about the impact of the gastronomic service attributes on the quality perceived by customers.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł ma na celu: (1) identyfikację metod stosowanych do pomiaru i oceny jakości usług świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami, (2) opracowanie wzorca oceny do pomiaru jakości usług gastronomicznych oraz (3) zaprojektowanie kwestionariusza Kano do pomiaru jakości usług gastronomicznych. W pracy przedstawiono propozycję modyfikacji i integracji metod stosowanych do oceny jakości usług gastronomicznych (ze szczególnym uwzględnieniem metody DINESERV oraz modelu Kano). Zaproponowane rozwiązanie teoretyczne może być wykorzystane do dokonania pomiaru jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami oraz do poznania wpływu atrybutów usługi gastronomicznej na jakość postrzeganą przez klientów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Tutko, Marta - 161487
dc.contributor.authorpl
Pokrzywa, Magdalena
dc.date.accessioned
2019-05-08T12:11:24Z
dc.date.available
2019-05-08T12:11:24Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
7-13
dc.description.publicationpl
0,4
dc.description.volumepl
51
dc.identifier.doipl
10.15199/46.2019.4.2
dc.identifier.eissnpl
2449-9862
dc.identifier.issnpl
0137-8651
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74248
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Tutko, Marta: 50%;
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
DINESERV
dc.subject.enpl
SERVQUAL
dc.subject.enpl
Kano
dc.subject.enpl
service quality
dc.subject.enpl
catering services
dc.subject.enpl
people with disabilities
dc.subject.plpl
DINESERV
dc.subject.plpl
SERVQUAL
dc.subject.plpl
Kano
dc.subject.plpl
jakość usług
dc.subject.plpl
usługi gastronomiczne
dc.subject.plpl
osoby z niepełnosprawnościami
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Pomiar jakości usług gastronomicznych świadczonych przez osoby z niepełnosprawnościami : prezentacja kwestionariusza Kano
dc.title.alternativepl
Measurement of the quality of catering services provided by people with disabilities : presentation of the Kano questionnaire
dc.title.journalpl
Problemy Jakości
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Beijing
1

No access

No Thumbnail Available