The concept of analyzing the marketing orientation of touroperators on the European market

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:44:04Z
dc.abstract.enBackground. The implementation of the marketing concept to company activities lead to adopting a marketing orientation which enables achieving a long-term competitive advantage. Taking into consideration the position of tour operators in the tourism market structure, that is between partial tourism service providers and sales agents and final consumers, and simultaneously this highly competitive market in the global conditions, it is deemed that tour operators are characterised by a high level of marketing orientation. Research aims. The objective of this study is to present the concept of the marketing orientation of tour operators as well as indicate elements determining the level of market orientation which stem from relationships of a tour operator with other participants of this market.In addition, the results of research on the level of marketing orientation of tour operators operating in Poland and in selected European Union countries were presented, bearing in mind the level of economic freedom in the analysed countries. Methodology. Such research methods were applied as a critical analysis of literature on the subject, logical operations, and statistical methods. Key findings. The conducted research shows that marketing orientation and factors determining it can be subject to assessment by means of measurable quantitative criteria. Therefore, it is possible to estimate the level of marketing orientation and establish it according to a scale. Regardless of the marketing orientation of tour operators addressed to final consumers of services (tourists), it should be noted that there is a necessity to build a proper level of marketing orientation of tour operators with regard to partial service providers and travel agencies.pl
dc.abstract.plTło badań. Implementacja koncepcji marketingu w działalności przedsiębiorstwa prowadzi do przyjęcia orientacji marketingowej, która umożliwia osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Mając na uwadze miejsce touroperatorów w strukturze rynku turystycznego, pomiędzy wytwórcami turystycznych usług cząstkowych a agentami sprzedaży i końcowymi konsumentami, a jednocześnie wysoką konkurencyjność tego rynku w warunkach globalnych, uznaje się, że podmioty touroperatorskie charakteryzują się wysokim poziomem orientacji marketingowej. Cel badań. Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji orientacji marketingowej touroperatorów wraz ze wskazaniem elementów determinujących poziom orientacji marketingowej, wynikającym z powiązań touroperatora z innymi uczestnikami tego rynku. Ponadto dokonano oceny poziomu orientacji marketingowej touroperatorów funkcjonujących w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, mając na względzie poziom swobody gospodarczej w analizowanych krajach. Metodologia. Wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, metody operacji logicznych, metody statystyczne. Kluczowe wnioski. Z przeprowadzonych badań wynika, że orientacja marketingowa oraz czynniki ją kształtujące mogą być poddawane ocenie poprzez mierzalne kryteria ilościowe. Tym samym możliwe jest oszacowanie poziomu orientacji marketingowej i określenie jej według skali. Niezależnie od orientacji marketingowej touroperatorów skierowanej na ostatecznych konsumentów usług (turystów), należy zwrócić uwagę na konieczność budowania należytego poziomu orientacji marketingowej firm touroperatorskich w powiązaniu z wytwórcami usług cząstkowych oraz agentami turystycznymi.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczościpl
dc.contributor.authorPanasiuk, Aleksander - 396547 pl
dc.contributor.authorRafailova, Genkapl
dc.date.accession2019-05-06pl
dc.date.accessioned2019-05-06T12:19:02Z
dc.date.available2019-05-06T12:19:02Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 203-204pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical191-205pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume17pl
dc.identifier.doi10.4467/24498939IJCM.18.031.9627pl
dc.identifier.eissn2449-8939pl
dc.identifier.issn2449-8920pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74108
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12840/pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enmarketingpl
dc.subject.entour operatorpl
dc.subject.enmarketing orientationpl
dc.subject.entour operator marketpl
dc.subject.plmarketingpl
dc.subject.plorientacja marketingowapl
dc.subject.plrynek touroperatorskipl
dc.subject.pltouroperatorpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleThe concept of analyzing the marketing orientation of touroperators on the European marketpl
dc.title.alternativeKoncepcja analizy orientacji marketingowej touroperatorów na rynku europejskimpl
dc.title.journalInternational Journal of Contemporary Managementpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:44:04Z
dc.abstract.enpl
Background. The implementation of the marketing concept to company activities lead to adopting a marketing orientation which enables achieving a long-term competitive advantage. Taking into consideration the position of tour operators in the tourism market structure, that is between partial tourism service providers and sales agents and final consumers, and simultaneously this highly competitive market in the global conditions, it is deemed that tour operators are characterised by a high level of marketing orientation. Research aims. The objective of this study is to present the concept of the marketing orientation of tour operators as well as indicate elements determining the level of market orientation which stem from relationships of a tour operator with other participants of this market.In addition, the results of research on the level of marketing orientation of tour operators operating in Poland and in selected European Union countries were presented, bearing in mind the level of economic freedom in the analysed countries. Methodology. Such research methods were applied as a critical analysis of literature on the subject, logical operations, and statistical methods. Key findings. The conducted research shows that marketing orientation and factors determining it can be subject to assessment by means of measurable quantitative criteria. Therefore, it is possible to estimate the level of marketing orientation and establish it according to a scale. Regardless of the marketing orientation of tour operators addressed to final consumers of services (tourists), it should be noted that there is a necessity to build a proper level of marketing orientation of tour operators with regard to partial service providers and travel agencies.
dc.abstract.plpl
Tło badań. Implementacja koncepcji marketingu w działalności przedsiębiorstwa prowadzi do przyjęcia orientacji marketingowej, która umożliwia osiągnięcie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Mając na uwadze miejsce touroperatorów w strukturze rynku turystycznego, pomiędzy wytwórcami turystycznych usług cząstkowych a agentami sprzedaży i końcowymi konsumentami, a jednocześnie wysoką konkurencyjność tego rynku w warunkach globalnych, uznaje się, że podmioty touroperatorskie charakteryzują się wysokim poziomem orientacji marketingowej. Cel badań. Celem opracowania jest zaprezentowanie koncepcji orientacji marketingowej touroperatorów wraz ze wskazaniem elementów determinujących poziom orientacji marketingowej, wynikającym z powiązań touroperatora z innymi uczestnikami tego rynku. Ponadto dokonano oceny poziomu orientacji marketingowej touroperatorów funkcjonujących w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, mając na względzie poziom swobody gospodarczej w analizowanych krajach. Metodologia. Wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu, metody operacji logicznych, metody statystyczne. Kluczowe wnioski. Z przeprowadzonych badań wynika, że orientacja marketingowa oraz czynniki ją kształtujące mogą być poddawane ocenie poprzez mierzalne kryteria ilościowe. Tym samym możliwe jest oszacowanie poziomu orientacji marketingowej i określenie jej według skali. Niezależnie od orientacji marketingowej touroperatorów skierowanej na ostatecznych konsumentów usług (turystów), należy zwrócić uwagę na konieczność budowania należytego poziomu orientacji marketingowej firm touroperatorskich w powiązaniu z wytwórcami usług cząstkowych oraz agentami turystycznymi.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości
dc.contributor.authorpl
Panasiuk, Aleksander - 396547
dc.contributor.authorpl
Rafailova, Genka
dc.date.accessionpl
2019-05-06
dc.date.accessioned
2019-05-06T12:19:02Z
dc.date.available
2019-05-06T12:19:02Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 203-204
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
191-205
dc.description.publicationpl
0,9
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
17
dc.identifier.doipl
10.4467/24498939IJCM.18.031.9627
dc.identifier.eissnpl
2449-8939
dc.identifier.issnpl
2449-8920
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/74108
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ejournals.eu/ijcm/2018/Numer-17(3)/art/12840/
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
marketing
dc.subject.enpl
tour operator
dc.subject.enpl
marketing orientation
dc.subject.enpl
tour operator market
dc.subject.plpl
marketing
dc.subject.plpl
orientacja marketingowa
dc.subject.plpl
rynek touroperatorski
dc.subject.plpl
touroperator
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
The concept of analyzing the marketing orientation of touroperators on the European market
dc.title.alternativepl
Koncepcja analizy orientacji marketingowej touroperatorów na rynku europejskim
dc.title.journalpl
International Journal of Contemporary Management
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
panasiuk_rafailova_the_concept_of_analysing_the_marketing_2018.pdf
2
panasiuk_rafailova_the_concept_of_analysing_the_marketing_2018.odt
1