Education for health as bodily and spiritual well-being

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe search for a conception of health education that could be contained within the framework of the pedagogical category of integral education is associated with the contemporary philosophy of health and the basic beliefs of which allowing for the identification of health with biopsychosocial well-being. In the context of the contemporary cultural valuation of the body education faces a number of difficulties and is falling short in many areas. One of the directions proposed within health education is to base its teleological foundations on the integral vision of man, in which he constitutes the ontic whole of the bios and psyche, the organic body and the spiritual life, organized by the principle of the personal “I”. The implementation of such goals requires the reference to values, hence in the integral approach to health education, the key task is to shape axiological awareness in relation to the value of the human body.pl
dc.abstract.plPoszukiwanie koncepcji edukacji zdrowotnej, która mieściłaby się w ramach kategorii pedagogicznej, jaką jest edukacja integralna, jest powiązane ze współczesną filozofią zdrowia, której założenia pozwalają na utożsamianie zdrowia z biopsychospołecznym dobrostanem (well-being). W kontekście obserwowanej dziś kulturowej oferty wartościowania ciała t edukacja napotyka szereg trudności i w wielu obszarach jest mało efektywna. Jedną z propozycji ukierunkowania działań podejmowanych w ramach edukacji zdrowotnej jest oparcie ich teleologicznych podstaw na integralnej wizji człowieka, w której stanowi on ontyczną całość biosu i psyche, organicznego ciała i życia duchowego, organizowanych przez zasadę osobowego "ja". Realizacja tak ustanowionych celów wymaga odwoływania się do wartości, stąd w integralnym podejściu do edukacji zdrowotnej niezwykle ważnym dziś zadaniem jest kształtowanie świadomości aksjologicznej w odniesieniu do wartości ludzkiego ciała.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Pedagogikipl
dc.contributor.authorGaweł, Anna - 128022 pl
dc.date.accession2019-03-29pl
dc.date.accessioned2019-04-01T09:12:27Z
dc.date.available2019-04-01T09:12:27Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2pl
dc.description.physical137-149pl
dc.description.publication0,75pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume42pl
dc.identifier.doi10.12775/PCh.2018.020pl
dc.identifier.eissn2451-1951pl
dc.identifier.issn1505-6872pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71933
dc.identifier.weblinkhttp://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/view/PCh.2018.020/17100pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enhealthpl
dc.subject.enwellbeingpl
dc.subject.enbodypl
dc.subject.enhealth educationpl
dc.subject.enaxiological educationpl
dc.subject.plzdrowiepl
dc.subject.pldobrostanpl
dc.subject.plciałopl
dc.subject.pledukacja zdrowotnapl
dc.subject.pledukacja aksjologicznapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleEducation for health as bodily and spiritual well-beingpl
dc.title.journalPaedagogia Christianapl
dc.title.volumeIntegral Educationpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The search for a conception of health education that could be contained within the framework of the pedagogical category of integral education is associated with the contemporary philosophy of health and the basic beliefs of which allowing for the identification of health with biopsychosocial well-being. In the context of the contemporary cultural valuation of the body education faces a number of difficulties and is falling short in many areas. One of the directions proposed within health education is to base its teleological foundations on the integral vision of man, in which he constitutes the ontic whole of the bios and psyche, the organic body and the spiritual life, organized by the principle of the personal “I”. The implementation of such goals requires the reference to values, hence in the integral approach to health education, the key task is to shape axiological awareness in relation to the value of the human body.
dc.abstract.plpl
Poszukiwanie koncepcji edukacji zdrowotnej, która mieściłaby się w ramach kategorii pedagogicznej, jaką jest edukacja integralna, jest powiązane ze współczesną filozofią zdrowia, której założenia pozwalają na utożsamianie zdrowia z biopsychospołecznym dobrostanem (well-being). W kontekście obserwowanej dziś kulturowej oferty wartościowania ciała t edukacja napotyka szereg trudności i w wielu obszarach jest mało efektywna. Jedną z propozycji ukierunkowania działań podejmowanych w ramach edukacji zdrowotnej jest oparcie ich teleologicznych podstaw na integralnej wizji człowieka, w której stanowi on ontyczną całość biosu i psyche, organicznego ciała i życia duchowego, organizowanych przez zasadę osobowego "ja". Realizacja tak ustanowionych celów wymaga odwoływania się do wartości, stąd w integralnym podejściu do edukacji zdrowotnej niezwykle ważnym dziś zadaniem jest kształtowanie świadomości aksjologicznej w odniesieniu do wartości ludzkiego ciała.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Pedagogiki
dc.contributor.authorpl
Gaweł, Anna - 128022
dc.date.accessionpl
2019-03-29
dc.date.accessioned
2019-04-01T09:12:27Z
dc.date.available
2019-04-01T09:12:27Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
137-149
dc.description.publicationpl
0,75
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
42
dc.identifier.doipl
10.12775/PCh.2018.020
dc.identifier.eissnpl
2451-1951
dc.identifier.issnpl
1505-6872
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71933
dc.identifier.weblinkpl
http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/PCh/article/view/PCh.2018.020/17100
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
health
dc.subject.enpl
wellbeing
dc.subject.enpl
body
dc.subject.enpl
health education
dc.subject.enpl
axiological education
dc.subject.plpl
zdrowie
dc.subject.plpl
dobrostan
dc.subject.plpl
ciało
dc.subject.plpl
edukacja zdrowotna
dc.subject.plpl
edukacja aksjologiczna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Education for health as bodily and spiritual well-being
dc.title.journalpl
Paedagogia Christiana
dc.title.volumepl
Integral Education
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Downloads
gawel_education_for_health_as_bodily_2018.odt
3
gawel_education_for_health_as_bodily_2018.pdf
1