Kultura Lean Management w polskich szkołach wyższych (wyniki badań pilotażowych)

2018
journal article
article
dc.abstract.enIf the process-based approach is not directly connected with changes in organizational culture, it minimizes benefits of restructuring the school and does not contribute to process improvement in the long term. The paper presents a preliminary results of the research which purpose was to identify the common characteristics of Lean Culture in HEIs and to evaluate a range of changes in organizational culture with respect to LM implementation. In research author used the methods of literature analysis, questionnaires (based on the dimensions of Lean Culture formulated in the Likert’s book "The Toyota Way"), interviews and own experience. The general hypothesis formulated in the research was confirmed - the organizational culture of investigated universities hinders the implementation of LM. The assessment of Lean Culture is statistically influenced by the type of school, function in organisation and seniority. The results of interviews showed that the critical condition of successful change of organisational culture in a university is adoption of the bottom - up approach. This approach allows to integrate the changes in organisational and technical system and social system in a organisation. The results of research also indicates that the usage of a functionalist paradigm doesn’t allow to take into consideration all dimensions of Lean Culture. Therefore, researchers have been calling for the broadening of the research perspective with a humanistic approach based on the interpretative paradigm.pl
dc.abstract.plBrak powiązania wdrażania Lean Management ze zmianą kultury organizacyjnej obniża trwałość efektów restrukturyzacji oraz nie przyczynia się do doskonalenia procesów w szkole w długiej perspektywie. W artykule przestawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja cech kultury organizacyjnej szkół wyższych w kontekście wdrażania koncepcji LM oraz określenie zakresu niezbędnych zmian. W badaniach zastosowano metody analizy literatury przedmiotu, badań ankietowych (przeprowadzonych w szkołach wyższych z wykorzystaniem wymiarów Kultury Lean opisanych w książce "The Toyota Way" Likerta), wywiadów z pracownikami oraz doświadczenia własne Autorki. Wyniki badań ankietowych potwierdzają postawioną hipotezę, że kultura organizacyjna badanych szkół stanowi barierę we wdrażaniu Lean Management. W wyniku przeprowadzonej analizy regresji można stwierdzić, że zmiennymi, które w istotny sposób różnicują wyniki ankiety są: rodzaj szkoły, funkcja oraz staż pracy. Wywiady wskazują, że zmiana techniczno-organizacyjna przebiega równolegle i jest zintegrowana ze zmianą społeczną, tylko wtedy kiedy projekty są wdrażane z przyjęciem podejścia oddolnego. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że zastosowanie paradygmatu funkcjonalistycznego w badaniu kultury organizacyjnej uczelni jest niewystarczające, gdyż nie pozwala dostrzec w pełni innych składników i obszarów Kultury Lean. Dlatego postuluje się rozszerzenie perspektywy badawczej o podejście humanistyczne oparte na paradygmacie interpretatywnym.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznychpl
dc.contributor.authorMaciąg, Justyna - 349237 pl
dc.date.accession2019-03-26pl
dc.date.accessioned2019-04-01T08:48:26Z
dc.date.available2019-04-01T08:48:26Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (51)pl
dc.description.physical69-95pl
dc.description.publication1,7pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.14746/nisw.2018.1.3pl
dc.identifier.issn1231-0298pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71928
dc.identifier.weblinkhttps://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/15747pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enorganisational culturepl
dc.subject.enlean management culturepl
dc.subject.enuniversitypl
dc.subject.enevaluation of lean culturepl
dc.subject.enLean Culturepl
dc.subject.enevaluationpl
dc.subject.plkultura organizacyjnapl
dc.subject.plKultura Lean Managementpl
dc.subject.pluniwersytetpl
dc.subject.plocena Kultury Leanpl
dc.subject.plszkoła wyższapl
dc.subject.plocenapl
dc.subject.plKultura Leanpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKultura Lean Management w polskich szkołach wyższych (wyniki badań pilotażowych)pl
dc.title.alternativeLean Culture in the Polish Universities (results of a preliminary research)pl
dc.title.journalNauka i Szkolnictwo Wyższepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
If the process-based approach is not directly connected with changes in organizational culture, it minimizes benefits of restructuring the school and does not contribute to process improvement in the long term. The paper presents a preliminary results of the research which purpose was to identify the common characteristics of Lean Culture in HEIs and to evaluate a range of changes in organizational culture with respect to LM implementation. In research author used the methods of literature analysis, questionnaires (based on the dimensions of Lean Culture formulated in the Likert’s book "The Toyota Way"), interviews and own experience. The general hypothesis formulated in the research was confirmed - the organizational culture of investigated universities hinders the implementation of LM. The assessment of Lean Culture is statistically influenced by the type of school, function in organisation and seniority. The results of interviews showed that the critical condition of successful change of organisational culture in a university is adoption of the bottom - up approach. This approach allows to integrate the changes in organisational and technical system and social system in a organisation. The results of research also indicates that the usage of a functionalist paradigm doesn’t allow to take into consideration all dimensions of Lean Culture. Therefore, researchers have been calling for the broadening of the research perspective with a humanistic approach based on the interpretative paradigm.
dc.abstract.plpl
Brak powiązania wdrażania Lean Management ze zmianą kultury organizacyjnej obniża trwałość efektów restrukturyzacji oraz nie przyczynia się do doskonalenia procesów w szkole w długiej perspektywie. W artykule przestawiono wyniki badań, których celem była identyfikacja cech kultury organizacyjnej szkół wyższych w kontekście wdrażania koncepcji LM oraz określenie zakresu niezbędnych zmian. W badaniach zastosowano metody analizy literatury przedmiotu, badań ankietowych (przeprowadzonych w szkołach wyższych z wykorzystaniem wymiarów Kultury Lean opisanych w książce "The Toyota Way" Likerta), wywiadów z pracownikami oraz doświadczenia własne Autorki. Wyniki badań ankietowych potwierdzają postawioną hipotezę, że kultura organizacyjna badanych szkół stanowi barierę we wdrażaniu Lean Management. W wyniku przeprowadzonej analizy regresji można stwierdzić, że zmiennymi, które w istotny sposób różnicują wyniki ankiety są: rodzaj szkoły, funkcja oraz staż pracy. Wywiady wskazują, że zmiana techniczno-organizacyjna przebiega równolegle i jest zintegrowana ze zmianą społeczną, tylko wtedy kiedy projekty są wdrażane z przyjęciem podejścia oddolnego. Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że zastosowanie paradygmatu funkcjonalistycznego w badaniu kultury organizacyjnej uczelni jest niewystarczające, gdyż nie pozwala dostrzec w pełni innych składników i obszarów Kultury Lean. Dlatego postuluje się rozszerzenie perspektywy badawczej o podejście humanistyczne oparte na paradygmacie interpretatywnym.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Spraw Publicznych
dc.contributor.authorpl
Maciąg, Justyna - 349237
dc.date.accessionpl
2019-03-26
dc.date.accessioned
2019-04-01T08:48:26Z
dc.date.available
2019-04-01T08:48:26Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (51)
dc.description.physicalpl
69-95
dc.description.publicationpl
1,7
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.14746/nisw.2018.1.3
dc.identifier.issnpl
1231-0298
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71928
dc.identifier.weblinkpl
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/15747
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
organisational culture
dc.subject.enpl
lean management culture
dc.subject.enpl
university
dc.subject.enpl
evaluation of lean culture
dc.subject.enpl
Lean Culture
dc.subject.enpl
evaluation
dc.subject.plpl
kultura organizacyjna
dc.subject.plpl
Kultura Lean Management
dc.subject.plpl
uniwersytet
dc.subject.plpl
ocena Kultury Lean
dc.subject.plpl
szkoła wyższa
dc.subject.plpl
ocena
dc.subject.plpl
Kultura Lean
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kultura Lean Management w polskich szkołach wyższych (wyniki badań pilotażowych)
dc.title.alternativepl
Lean Culture in the Polish Universities (results of a preliminary research)
dc.title.journalpl
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Ashburn
5
Krakow
1
Downloads
maciag_kultura_lean_management_2018.pdf
5
maciag_kultura_lean_management_2018.odt
2