Edukacyjna bańka? : zadłużenie amerykańskich studentów a wyzwania polityki wobec szkolnictwa wyższego

2018
journal article
article
dc.abstract.enSince 2004 the combined student debt in the United States has grown by more than one trillion dollars! This "educational bubble", as it is sometimes referred to, makes university administration and some politicians aware that some kind of government intervention is urgently necessary. The paper presents four main problems, used also as the illustration of broader research projects: the definition of higher education policy as a part of broader public policy; the use of student credits as the means of providing more inclusive higher education; the role of discourse (and discourse analysis) in forming and analyzing higher education policy; and the importance of discussing foreign higher education systems for developing the effective Polish higher education policy. The evidence-based policy approach requires the critique of foreign experiences and solutions that builds better understanding of their successes and failures. The main reason is to avoid the errors the others already made.pl
dc.abstract.plOd roku 2004 łączne zadłużenie Amerykanów z tytułu zaciągniętych kredytów studenckich wzrosło o ponad bilion dolarów. "Edukacyjna bańka", jak bywa określane to zjawisko, stało się dla uczelnianej administracji i dla polityków problemem, który wymaga interwencji władz publicznych. Przedstawiana w artykule problematyka jest warta zainteresowania, bo stanowi bardzo dobrą ilustrację czterech głównych problemów: definiowania polityki wobec szkolnictwa wyższego jako części szerszej polityki publicznej; wykorzystania kredytów studenckich jako metody wspierania dostępności do wyższej edukacji; obecności i znaczenia dyskursu (i analizy dyskursu) w tworzeniu i badaniu polityki wobec szkolnictwa wyższego; oraz znaczenia badań innych systemów szkolnictwa wyższego dla przygotowania skutecznych polskich rozwiązań. Budowanie polityki opartej na dowodach (evidence-based policy) oznacza także konieczność krytycznej oceny rozwiązań przyjętych za granicą, by móc zrozumieć przyczyny tamtejszych sukcesów i niepowodzeń. Także i po to, by przekonać się o tym, czego należy unikać.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnychpl
dc.contributor.authorRybkowski, Radosław - 100834 pl
dc.date.accession2019-02-13pl
dc.date.accessioned2019-03-27T14:57:26Z
dc.date.available2019-03-27T14:57:26Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 111-114pl
dc.description.number1 (51)pl
dc.description.physical97-115pl
dc.description.publication1,1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.14746/nisw.2018.1.4pl
dc.identifier.issn1231-0298pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71597
dc.identifier.weblinkhttps://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/15759pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enUnited States of Americapl
dc.subject.enstudent debtpl
dc.subject.enhigher education policypl
dc.subject.endiscourse analysispl
dc.subject.plUSApl
dc.subject.plzadłużenie studenckiepl
dc.subject.plpolityka wobec szkolnictwa wyższegopl
dc.subject.planaliza dyskursupl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleEdukacyjna bańka? : zadłużenie amerykańskich studentów a wyzwania polityki wobec szkolnictwa wyższegopl
dc.title.alternativeEducational bubble? : the indebtedness of American students and the challenges of policy towards higher educationpl
dc.title.journalNauka i Szkolnictwo Wyższepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Since 2004 the combined student debt in the United States has grown by more than one trillion dollars! This "educational bubble", as it is sometimes referred to, makes university administration and some politicians aware that some kind of government intervention is urgently necessary. The paper presents four main problems, used also as the illustration of broader research projects: the definition of higher education policy as a part of broader public policy; the use of student credits as the means of providing more inclusive higher education; the role of discourse (and discourse analysis) in forming and analyzing higher education policy; and the importance of discussing foreign higher education systems for developing the effective Polish higher education policy. The evidence-based policy approach requires the critique of foreign experiences and solutions that builds better understanding of their successes and failures. The main reason is to avoid the errors the others already made.
dc.abstract.plpl
Od roku 2004 łączne zadłużenie Amerykanów z tytułu zaciągniętych kredytów studenckich wzrosło o ponad bilion dolarów. "Edukacyjna bańka", jak bywa określane to zjawisko, stało się dla uczelnianej administracji i dla polityków problemem, który wymaga interwencji władz publicznych. Przedstawiana w artykule problematyka jest warta zainteresowania, bo stanowi bardzo dobrą ilustrację czterech głównych problemów: definiowania polityki wobec szkolnictwa wyższego jako części szerszej polityki publicznej; wykorzystania kredytów studenckich jako metody wspierania dostępności do wyższej edukacji; obecności i znaczenia dyskursu (i analizy dyskursu) w tworzeniu i badaniu polityki wobec szkolnictwa wyższego; oraz znaczenia badań innych systemów szkolnictwa wyższego dla przygotowania skutecznych polskich rozwiązań. Budowanie polityki opartej na dowodach (evidence-based policy) oznacza także konieczność krytycznej oceny rozwiązań przyjętych za granicą, by móc zrozumieć przyczyny tamtejszych sukcesów i niepowodzeń. Także i po to, by przekonać się o tym, czego należy unikać.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
dc.contributor.authorpl
Rybkowski, Radosław - 100834
dc.date.accessionpl
2019-02-13
dc.date.accessioned
2019-03-27T14:57:26Z
dc.date.available
2019-03-27T14:57:26Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 111-114
dc.description.numberpl
1 (51)
dc.description.physicalpl
97-115
dc.description.publicationpl
1,1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.14746/nisw.2018.1.4
dc.identifier.issnpl
1231-0298
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71597
dc.identifier.weblinkpl
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/15759
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
United States of America
dc.subject.enpl
student debt
dc.subject.enpl
higher education policy
dc.subject.enpl
discourse analysis
dc.subject.plpl
USA
dc.subject.plpl
zadłużenie studenckie
dc.subject.plpl
polityka wobec szkolnictwa wyższego
dc.subject.plpl
analiza dyskursu
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Edukacyjna bańka? : zadłużenie amerykańskich studentów a wyzwania polityki wobec szkolnictwa wyższego
dc.title.alternativepl
Educational bubble? : the indebtedness of American students and the challenges of policy towards higher education
dc.title.journalpl
Nauka i Szkolnictwo Wyższe
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Downloads
rybkowski_edukacyjna_banka_2018.pdf
3