Peter Chaadayev : father of providentialism in Russia

2018
journal article
article
dc.abstract.otherВ статье представлено критическое отношение к исследовательскому подходу к наследию Чаадаева, предполагающему рассмотрение его метафизики как производной историософии или вовсе как побочную составляющую исторических мировоззрений российского писателя и мыслителя. В статье высказываются взгляды схожие на трактовку данной проблемы Михаилом Гершензоном. В результате реконструкции чаадаевского понимания провиденциализма на основании всех Философических писем мыслителя в статье утверждается в качестве центральной идеи этих писем убеждение Чаадаева о действии в истории Провидения, наиболее заметное в истории католической Западной Европы. Данное убеждение поддерживает и пара доксальное утверждение о забытой Провидением православной России, ко торая в качестве отрицательного примера должна играть роль назидания для остального мира.pl
dc.abstract.plArtykuł zawiera ogólną krytykę koncepcji badawczych, które rozpatrują religijną metafizykę Czaadajewa jako pochodną względem jego historiozofii lub jako uboczny produkt rozważań na temat historii Rosji i Europy Zachodniej. Bliska jest za to autorowi pozycja Michała Gerszenzona, akcentująca u Czaadajewa prymat metafizyki nad historiozofią. Dokonując na podstawie całości Listów filozoficznych ogólnej rekonstrukcji prowidencjalizmu myśliciela dochodzimy do wniosku, że centrum jego światopoglądu stanowiło przekonanie o nieustającej obecności w dziejach Opatrzności Bożej, najbardziej widocznej w historii katolickiej Europy. To zaś jeszcze bardziej uwypuklało paradoksalną tezę Czaadajewa o zapomnianej przez Opatrzność prawosławnej Rosji, która jako przykład negatywny miała stanowić przestrogę dla pozostałego świata.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiejpl
dc.contributor.authorPrzebinda, Grzegorz - 131560 pl
dc.date.accession2019-03-27pl
dc.date.accessioned2019-03-27T13:56:33Z
dc.date.available2019-03-27T13:56:33Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4 (164)pl
dc.description.physical151-174pl
dc.description.points11pl
dc.description.publication1,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume40pl
dc.identifier.issn0137-298Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71576
dc.identifier.weblinkhttp://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/7354pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enPeter Chaadaevpl
dc.subject.enRussian thoughtpl
dc.subject.enprovidentialismpl
dc.subject.otherПетр Чаадаевpl
dc.subject.otherрусская философская мысльpl
dc.subject.otherпровиденциализмpl
dc.subject.plPiotr Czaadajewpl
dc.subject.plrosyjska myślpl
dc.subject.plprowidencjalizmpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePeter Chaadayev : father of providentialism in Russiapl
dc.title.alternativePiotr Czaadajew : ojciec prowidencjalizmu w Rosjipl
dc.title.alternativeПетр Чаадаев : отец провиденциализма в Россииpl
dc.title.alternativePetr Čaadaev : otec providencializma v Rosiipl
dc.title.journalPrzegląd Rusycystycznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month