Ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektem unijnym w obszarze pomocy społecznej

2012
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:16:26Z
dc.abstract.enThe article takes attempt to indicate the level of using the evaluation as an instrument of the project management improvement. In this case, conducted research was extended to the identification of the evaluation interpretation way by entities performing projects. The study was based on data from completed projects which were funded from the UE budget. These projects were related to the fight against social exclusion, performed in years of 2008-2010. First part of the article is affiliated with the theoretical basis of the evaluation and shows the place and the role of the evaluation in the management process of the UE project. Second part of the elaboration includes research results and outcomes of conducted analysis. In the third part it was showed however recommendations aimed especially to the higher level of management institutions.pl
dc.abstract.plW artykule podjęto próbę określenia stopnia wykorzystania ewaluacji jako narzędzia doskonalącego zarządzanie projektem. Prowadzone w tym kierunku działania poszerzono o identyfikację sposobu postrzegania ewaluacji przez podmioty realizujące projekty. Badanie oparto na danych z realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeprowadzonych w latach 2008–2010. Pierwsza część pracy nawiązuje do podstaw teoretycznych ewaluacji, wskazuje jej miejsce i rolę w procesie zarządzania projektem unijnym, zwraca uwagę na jej przydatność w zarządzaniu samorządowym. Druga część obejmuje wyniki badań i rezultaty prowadzonych analiz. W części trzeciej przedstawiono natomiast rekomendacje, adresowane głównie do organów wyższego poziomu zarządzania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.authorJabłoński, Tomasz - 199925 pl
dc.date.accession2019-03-26pl
dc.date.accessioned2019-03-26T12:02:06Z
dc.date.available2019-03-26T12:02:06Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 72-73pl
dc.description.number1 (17)pl
dc.description.physical63-73pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.4467/20843968ZP.12.005.0529pl
dc.identifier.eissn2084-3968pl
dc.identifier.issn1896-0200pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71409
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-1-2012/art/1397/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpublic managingpl
dc.subject.enprojects managementpl
dc.subject.enevaluationpl
dc.subject.plzarządzanie publicznepl
dc.subject.plzarządzanie projektamipl
dc.subject.plewaluacjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleEwaluacja jako narzędzie zarządzania projektem unijnym w obszarze pomocy społecznejpl
dc.title.alternativeThe evaluation as the instrument of managing the union project in area of public aidpl
dc.title.journalZarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:16:26Z
dc.abstract.enpl
The article takes attempt to indicate the level of using the evaluation as an instrument of the project management improvement. In this case, conducted research was extended to the identification of the evaluation interpretation way by entities performing projects. The study was based on data from completed projects which were funded from the UE budget. These projects were related to the fight against social exclusion, performed in years of 2008-2010. First part of the article is affiliated with the theoretical basis of the evaluation and shows the place and the role of the evaluation in the management process of the UE project. Second part of the elaboration includes research results and outcomes of conducted analysis. In the third part it was showed however recommendations aimed especially to the higher level of management institutions.
dc.abstract.plpl
W artykule podjęto próbę określenia stopnia wykorzystania ewaluacji jako narzędzia doskonalącego zarządzanie projektem. Prowadzone w tym kierunku działania poszerzono o identyfikację sposobu postrzegania ewaluacji przez podmioty realizujące projekty. Badanie oparto na danych z realizacji projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeprowadzonych w latach 2008–2010. Pierwsza część pracy nawiązuje do podstaw teoretycznych ewaluacji, wskazuje jej miejsce i rolę w procesie zarządzania projektem unijnym, zwraca uwagę na jej przydatność w zarządzaniu samorządowym. Druga część obejmuje wyniki badań i rezultaty prowadzonych analiz. W części trzeciej przedstawiono natomiast rekomendacje, adresowane głównie do organów wyższego poziomu zarządzania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.authorpl
Jabłoński, Tomasz - 199925
dc.date.accessionpl
2019-03-26
dc.date.accessioned
2019-03-26T12:02:06Z
dc.date.available
2019-03-26T12:02:06Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 72-73
dc.description.numberpl
1 (17)
dc.description.physicalpl
63-73
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.4467/20843968ZP.12.005.0529
dc.identifier.eissnpl
2084-3968
dc.identifier.issnpl
1896-0200
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71409
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-1-2012/art/1397/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
public managing
dc.subject.enpl
projects management
dc.subject.enpl
evaluation
dc.subject.plpl
zarządzanie publiczne
dc.subject.plpl
zarządzanie projektami
dc.subject.plpl
ewaluacja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ewaluacja jako narzędzie zarządzania projektem unijnym w obszarze pomocy społecznej
dc.title.alternativepl
The evaluation as the instrument of managing the union project in area of public aid
dc.title.journalpl
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
jablonski_ewaluacja_jako_narzedzie_zarzadzania_2012.pdf
6