Kultura ewaluacyjna w Polsce

2012
journal article
article
dc.abstract.enEvaluation as type of judgement aggregation specifi es expected or factual effects of a public intervention. The main goal of evaluation in public administration is to support decision-making processes and therefore increase the quality, effi ciency and coherence of public help. That aim is supported by three main functions of evaluation: the function of accountability (executing responsibility), the cognitive function and the function of improvement stimulation within an organization. Among the advantages of performing objective and specifi ed evaluations of public interventions one may name improvements in planning, implementing processes, improvements in quality control, supporting learning processes within institutions, strengthening the feelings of partnerships and joint ownership. For those among other reasons a number of international institutions (e.g. European Union) put emphasis on the development of evaluation culture. On the basis of the results of a project carried out by Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (The Center for Evaluation and Analysis of Public Policies) several elements occurring frequently in evaluations in Poland that may inhibit the development of evaluation culture have been identified. Those elements are the perception of evaluation among public administration workers, the way party ordering evaluations uses evaluation criteria, the existing procurement law and lack of rules concerning the reception of evaluation report.pl
dc.abstract.plEwaluacja dostarcza informacji dotyczących oczekiwanych lub faktycznych efektów interwencji publicznej. Najważniejszym jej zadaniem jest wspieranie procesu decyzyjnego w administracji publicznej, czego docelowym efektem ma być poprawa jakości, skuteczności i spójności pomocy publicznej. Cel ten jest realizowany przez trzy główne funkcje ewaluacji: funkcję rozliczenia (egzekwowania odpowiedzialności), funkcję poznawczą oraz funkcję stymulowania usprawnień organizacyjnych. Wśród korzyści z przeprowadzania obiektywnej i ukierunkowanej oceny interwencji publicznej wymienia się: poprawę planowania, wdrażania i kontroli jakości, wspieranie procesu uczenia się instytucji, partnerstwa oraz poczucia współwłasności. Właśnie w trosce o zapewnienie tego typu korzyści płynących z poprawnie wykonanej ewaluacji wiele instytucji międzynarodowych dba o rozwój kultury ewaluacyjnej. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ można wskazać problematyczne z punktu widzenia rozwoju kultury ewaluacyjnej elementy typowe dla ewaluacji w polskich jednostkach administracji publicznej. Wśród tego typu barier najważniejsze to: 1) podejście do badań występujące u zleceniodawców tych badań, 2) sposób traktowania przez nich kryteriów ewaluacyjnych, 3) obowiązująca procedura zamówień publicznych oraz 4) brak reguł dotyczących odbioru raportów ewaluacyjnych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorAntosz, Patrycja - 136478 pl
dc.contributor.authorDrożdżak, Zuzanna - 110576 pl
dc.contributor.authorFelcis, Weronika - 111135 pl
dc.date.accession2019-03-26pl
dc.date.accessioned2019-03-26T10:00:48Z
dc.date.available2019-03-26T10:00:48Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 18-19pl
dc.description.number2 (18)pl
dc.description.physical9-19pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.4467/20843968ZP.12.007.0531pl
dc.identifier.eissn2084-3968pl
dc.identifier.issn1896-0200pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71396
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-2-2012/art/1417/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enevaluationpl
dc.subject.enevaluation culturepl
dc.subject.enutility-based evaluationpl
dc.subject.plewaluacjapl
dc.subject.plkultura ewaluacyjnapl
dc.subject.plewaluacja oparta na użytecznościpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKultura ewaluacyjna w Polscepl
dc.title.alternativeEvaluation culture in Polandpl
dc.title.journalZarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Evaluation as type of judgement aggregation specifi es expected or factual effects of a public intervention. The main goal of evaluation in public administration is to support decision-making processes and therefore increase the quality, effi ciency and coherence of public help. That aim is supported by three main functions of evaluation: the function of accountability (executing responsibility), the cognitive function and the function of improvement stimulation within an organization. Among the advantages of performing objective and specifi ed evaluations of public interventions one may name improvements in planning, implementing processes, improvements in quality control, supporting learning processes within institutions, strengthening the feelings of partnerships and joint ownership. For those among other reasons a number of international institutions (e.g. European Union) put emphasis on the development of evaluation culture. On the basis of the results of a project carried out by Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ (The Center for Evaluation and Analysis of Public Policies) several elements occurring frequently in evaluations in Poland that may inhibit the development of evaluation culture have been identified. Those elements are the perception of evaluation among public administration workers, the way party ordering evaluations uses evaluation criteria, the existing procurement law and lack of rules concerning the reception of evaluation report.
dc.abstract.plpl
Ewaluacja dostarcza informacji dotyczących oczekiwanych lub faktycznych efektów interwencji publicznej. Najważniejszym jej zadaniem jest wspieranie procesu decyzyjnego w administracji publicznej, czego docelowym efektem ma być poprawa jakości, skuteczności i spójności pomocy publicznej. Cel ten jest realizowany przez trzy główne funkcje ewaluacji: funkcję rozliczenia (egzekwowania odpowiedzialności), funkcję poznawczą oraz funkcję stymulowania usprawnień organizacyjnych. Wśród korzyści z przeprowadzania obiektywnej i ukierunkowanej oceny interwencji publicznej wymienia się: poprawę planowania, wdrażania i kontroli jakości, wspieranie procesu uczenia się instytucji, partnerstwa oraz poczucia współwłasności. Właśnie w trosce o zapewnienie tego typu korzyści płynących z poprawnie wykonanej ewaluacji wiele instytucji międzynarodowych dba o rozwój kultury ewaluacyjnej. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ można wskazać problematyczne z punktu widzenia rozwoju kultury ewaluacyjnej elementy typowe dla ewaluacji w polskich jednostkach administracji publicznej. Wśród tego typu barier najważniejsze to: 1) podejście do badań występujące u zleceniodawców tych badań, 2) sposób traktowania przez nich kryteriów ewaluacyjnych, 3) obowiązująca procedura zamówień publicznych oraz 4) brak reguł dotyczących odbioru raportów ewaluacyjnych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Antosz, Patrycja - 136478
dc.contributor.authorpl
Drożdżak, Zuzanna - 110576
dc.contributor.authorpl
Felcis, Weronika - 111135
dc.date.accessionpl
2019-03-26
dc.date.accessioned
2019-03-26T10:00:48Z
dc.date.available
2019-03-26T10:00:48Z
dc.date.issuedpl
2012
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 18-19
dc.description.numberpl
2 (18)
dc.description.physicalpl
9-19
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.4467/20843968ZP.12.007.0531
dc.identifier.eissnpl
2084-3968
dc.identifier.issnpl
1896-0200
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71396
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-Publiczne/2012/Zarzadzanie-Publiczne-2-2012/art/1417/
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
evaluation
dc.subject.enpl
evaluation culture
dc.subject.enpl
utility-based evaluation
dc.subject.plpl
ewaluacja
dc.subject.plpl
kultura ewaluacyjna
dc.subject.plpl
ewaluacja oparta na użyteczności
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Kultura ewaluacyjna w Polsce
dc.title.alternativepl
Evaluation culture in Poland
dc.title.journalpl
Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
antosz_drozdzak_felcis_kultura_ewaluacyjna_w_polsce_2012.pdf
2