Polskie przyimki pierwotne a przypadki analityczne w węgierskiej perspektywie porównawczej

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe paper aims to offer a synchronic presentation of the Polish case, which, with an exception of very few synthetic constructions, is in principle a two-element structure, consisting of two constituents - a preposition and an ending that it implies, e.g. w Gdańsk-u (‘in Gdańsk’). When we take non-prepositional languages as a basis for comparison, as e.g. Hungarian, the equivalent of a preposition here, most often of a primary one, and of an inflectional ending, is a synthetic case expressed solely by means of one agglutinative morpheme, e.g. Varsó-ban ‘in Warsaw’, Gdańsk-ban ‘in Gdańsk’.pl
dc.abstract.plArtykuł jest próbą synchronicznego ujęcia polskiego przypadka, który - oprócz konstrukcji syntetycznych jak possessivus czy partitivus, zresztą nielicznych - jest zasadniczo strukturą dwuelementową, składającą się z dwu konstytutywnych elementów, tj. przyimka oraz implikowanej przezeń końcówki, np. w Gdańsk-u. Jeśli przyjąć za podstawę porównania języki bezprzyimkowe, jak np. węgierski czy estoński, odpowiednikiem owej struktury, tj. przyimka, najczęściej pierwotnego i końcówki fleksyjnej, jest syntetyczny przypadek wyrażany wyłącznie za pomocą jednego morfemu aglutynacyjnego, por. węg. Varsó-ban ‘w Warszawie’, est. Varsovi-s ‘w Warszawie’.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świeciepl
dc.contributor.authorStefańczyk, Wiesław - 132088 pl
dc.date.accession2019-03-22pl
dc.date.accessioned2019-03-25T09:40:28Z
dc.date.available2019-03-25T09:40:28Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number25pl
dc.description.physical69-76pl
dc.description.publication0,5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.18778/0860-6587.25.06pl
dc.identifier.eissn2449-6839pl
dc.identifier.issn0860-6587pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71303
dc.identifier.weblinkhttp://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/27027/0_5_69-76_Stefanczyk%20W.%20T..pdf?sequence=1&isAllowed=ypl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enanalytic casepl
dc.subject.ensecondary prepositionpl
dc.subject.enprimary prepositionpl
dc.subject.plprzypadek analitycznypl
dc.subject.plprzyimek wtórnypl
dc.subject.plprzyimek pierwotnypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePolskie przyimki pierwotne a przypadki analityczne w węgierskiej perspektywie porównawczejpl
dc.title.alternativePolish primary prepositions vs. analytic cases in Hungarian a comparative perspectivepl
dc.title.journalActa Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemcówpl
dc.title.volumePolonistyczne językoznawstwo glottodydaktycznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month