Przewagi konkurencyjne korporacji międzynarodowych z rynków wschodzących : fakty a paradygmat OLI

2013
journal article
article
dc.abstract.plWyraźny wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych z rynków wschodzących w gospodarce światowej w XXI wieku staje się wyzwaniem nie tylko dla firm z obszaru Triady, ale także dla badaczy biznesu międzynarodowego. Okazuje się bowiem, iż teorie wyjaśniające zachowania korporacji ze Starego Świata nie sprawdzają się w pełni w nowej sytuacji. Artykuł ten przedstawia więc dysonans miedzy eklektyczną teorią produkcji międzynarodowej (paradygmatem OLI) a rzeczywistą ekspansją zagranicznych inwestycji bezpośrednich z rynków wschodzących. Celem pracy jest ukazanie głównych propozycji rozwiązania tej kwestii: od całkowitego odrzucenia paradygmatu (i poszukiwania nowych teorii), przez adaptację OLI, do pełnego zawierzenia paradygmatowi. Spośród tych trzech podejść najbardziej owocna wydaje się opcja adaptacji paradygmatu. Idea, iż firmy z rynków wschodzących mogą posiadać inne wewnętrzne przewagi konkurencyjne niż korporacje z Triady, staje się tym bardziej prawdopodobna, jeżeli przyjąć, ze owe przewagi są pochodną korzyści kraju macierzystego nie w pełni dostępnych dla firm zagranicznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystycepl
dc.contributor.authorNessel, Karolina - 200100 pl
dc.date.accession2016-02-18pl
dc.date.accessioned2015-05-15T08:31:47Z
dc.date.available2015-05-15T08:31:47Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess18
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.number13pl
dc.description.physical11-26pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1899-4466pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7128
dc.identifier.weblinkhttp://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/1562-brics-i-biznes-miedzynarodowy-14-2013pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeinne
dc.subject.plkorporacje transnarodowepl
dc.subject.plrynki wschodzącepl
dc.subject.plparadygmat OLIpl
dc.subject.plprzewagi konkurencyjne firmpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrzewagi konkurencyjne korporacji międzynarodowych z rynków wschodzących : fakty a paradygmat OLIpl
dc.title.alternativeCompetitive advantages of international corporations from the rising markets : OLI framework vs factspl
dc.title.journalKultura i Politykapl
dc.title.volumeBrics i biznes międzynarodowypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Wyraźny wzrost znaczenia korporacji międzynarodowych z rynków wschodzących w gospodarce światowej w XXI wieku staje się wyzwaniem nie tylko dla firm z obszaru Triady, ale także dla badaczy biznesu międzynarodowego. Okazuje się bowiem, iż teorie wyjaśniające zachowania korporacji ze Starego Świata nie sprawdzają się w pełni w nowej sytuacji. Artykuł ten przedstawia więc dysonans miedzy eklektyczną teorią produkcji międzynarodowej (paradygmatem OLI) a rzeczywistą ekspansją zagranicznych inwestycji bezpośrednich z rynków wschodzących. Celem pracy jest ukazanie głównych propozycji rozwiązania tej kwestii: od całkowitego odrzucenia paradygmatu (i poszukiwania nowych teorii), przez adaptację OLI, do pełnego zawierzenia paradygmatowi. Spośród tych trzech podejść najbardziej owocna wydaje się opcja adaptacji paradygmatu. Idea, iż firmy z rynków wschodzących mogą posiadać inne wewnętrzne przewagi konkurencyjne niż korporacje z Triady, staje się tym bardziej prawdopodobna, jeżeli przyjąć, ze owe przewagi są pochodną korzyści kraju macierzystego nie w pełni dostępnych dla firm zagranicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystyce
dc.contributor.authorpl
Nessel, Karolina - 200100
dc.date.accessionpl
2016-02-18
dc.date.accessioned
2015-05-15T08:31:47Z
dc.date.available
2015-05-15T08:31:47Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
18
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.numberpl
13
dc.description.physicalpl
11-26
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1899-4466
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7128
dc.identifier.weblinkpl
http://www.wse.krakow.pl/pl/nauka-i-badania/kip/archiwum-kip/1562-brics-i-biznes-miedzynarodowy-14-2013
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
inne
dc.subject.plpl
korporacje transnarodowe
dc.subject.plpl
rynki wschodzące
dc.subject.plpl
paradygmat OLI
dc.subject.plpl
przewagi konkurencyjne firm
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Przewagi konkurencyjne korporacji międzynarodowych z rynków wschodzących : fakty a paradygmat OLI
dc.title.alternativepl
Competitive advantages of international corporations from the rising markets : OLI framework vs facts
dc.title.journalpl
Kultura i Polityka
dc.title.volumepl
Brics i biznes międzynarodowy
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Wroclaw
7
Dublin
2
Chandler
1
Gliwice
1
Krakow
1
Tarnów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available