Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście : w poszukiwaniu nowej perspektywy

2018
journal article
article
dc.abstract.enHaving the latest findings of community studies regarding “Community Question”, as well as current trends in urban sociology and urban policies as points of departure, the paper addresses the problem of contemporary urban communities’ production and reproduction processes, as well as cultural mechanisms and factors of these processes. Rejecting both the ecological determinism and cultural reductionism of community studies, I assume that postmodern city is a space of structuration of diverse urban communities that go far beyond the traditional concept of neighbourhood, personal networks or imagined communities. I assume that culture in general and symbolic meanings of territory in particular, play crucial role in the process of structuration of urban communities, and that structuration process takes place in collective cultural consciousness and is mediated by territorially embedded cultural practices of individuals. Therefore, I argue for applying the practice theory and the theory of scenes in analysis of contemporary urban communities and develop my argument pointing at potential mechanisms of community structuration.pl
dc.abstract.plWychodząc od najnowszych ustaleń studiów nad społecznościami w kwestii tzw. Community Question, a także aktualnych trendów w socjologii miasta i polityk miejskich, artykuł podejmuje problem procesów powstawania i reprodukowania wspólnot lokalnych we współczesnych miastach oraz kulturowych mechanizmów i uwarunkowań tych procesów. Odrzucając zarówno środowiskowy determinizm, jak i kulturowy redukcjonizm w studiach nad społecznościami, zakładam, że ponowoczesne miasto jest przestrzenią strukturacji różnorodnych wspólnot miejskich, które wykraczają poza tradycyjnie pojmowane sąsiedztwo, a także poza sieci osobiste i kulturowe wspólnoty wyobrażone. Przyjmuję, że w procesach strukturacji wspólnot lokalnych ważną rolę odgrywają kulturowe charakterystyki terytorium, w tym przede wszystkim jego znaczenia symboliczne, a sam proces strukturowania się wspólnot miejskich przebiega w sferze kulturowej świadomości zbiorowej i realizuje się poprzez osadzone na danym terytorium wspólnotowe praktyki kulturowe jednostek. Artykuł postuluje wykorzystanie teorii praktyk oraz teorii scen w analizie współczesnych przejawów wspólnotowości miejskiej i wskazuje na mechanizmy strukturacji miejskich wspólnot.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorKlekotko, Marta - 142003 pl
dc.date.accession2019-05-21pl
dc.date.accessioned2019-03-23T09:56:10Z
dc.date.available2019-03-23T09:56:10Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical209-229pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume19pl
dc.identifier.eissn2354-0389pl
dc.identifier.issn2084-2937pl
dc.identifier.project2016/23/B/HS6/03891pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71160
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2804pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enurban communitypl
dc.subject.enpractice theorypl
dc.subject.enurban scenespl
dc.subject.encultural consumptionpl
dc.subject.encommunal practicespl
dc.subject.enstructurationpl
dc.subject.plwspólnota miejskapl
dc.subject.plteoria praktykpl
dc.subject.plscena miejskapl
dc.subject.plstrukturacjapl
dc.subject.plkonsumpcja kulturowapl
dc.subject.plpraktyki wspólnotowepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePraktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście : w poszukiwaniu nowej perspektywypl
dc.title.alternativeCommunal practices in postmodern city : in search of new research perspectivepl
dc.title.journalMiscellanea Anthropologica et Sociologicapl
dc.title.volumeKryzys miasta jako wspólnoty?pl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Having the latest findings of community studies regarding “Community Question”, as well as current trends in urban sociology and urban policies as points of departure, the paper addresses the problem of contemporary urban communities’ production and reproduction processes, as well as cultural mechanisms and factors of these processes. Rejecting both the ecological determinism and cultural reductionism of community studies, I assume that postmodern city is a space of structuration of diverse urban communities that go far beyond the traditional concept of neighbourhood, personal networks or imagined communities. I assume that culture in general and symbolic meanings of territory in particular, play crucial role in the process of structuration of urban communities, and that structuration process takes place in collective cultural consciousness and is mediated by territorially embedded cultural practices of individuals. Therefore, I argue for applying the practice theory and the theory of scenes in analysis of contemporary urban communities and develop my argument pointing at potential mechanisms of community structuration.
dc.abstract.plpl
Wychodząc od najnowszych ustaleń studiów nad społecznościami w kwestii tzw. Community Question, a także aktualnych trendów w socjologii miasta i polityk miejskich, artykuł podejmuje problem procesów powstawania i reprodukowania wspólnot lokalnych we współczesnych miastach oraz kulturowych mechanizmów i uwarunkowań tych procesów. Odrzucając zarówno środowiskowy determinizm, jak i kulturowy redukcjonizm w studiach nad społecznościami, zakładam, że ponowoczesne miasto jest przestrzenią strukturacji różnorodnych wspólnot miejskich, które wykraczają poza tradycyjnie pojmowane sąsiedztwo, a także poza sieci osobiste i kulturowe wspólnoty wyobrażone. Przyjmuję, że w procesach strukturacji wspólnot lokalnych ważną rolę odgrywają kulturowe charakterystyki terytorium, w tym przede wszystkim jego znaczenia symboliczne, a sam proces strukturowania się wspólnot miejskich przebiega w sferze kulturowej świadomości zbiorowej i realizuje się poprzez osadzone na danym terytorium wspólnotowe praktyki kulturowe jednostek. Artykuł postuluje wykorzystanie teorii praktyk oraz teorii scen w analizie współczesnych przejawów wspólnotowości miejskiej i wskazuje na mechanizmy strukturacji miejskich wspólnot.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Klekotko, Marta - 142003
dc.date.accessionpl
2019-05-21
dc.date.accessioned
2019-03-23T09:56:10Z
dc.date.available
2019-03-23T09:56:10Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
209-229
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
19
dc.identifier.eissnpl
2354-0389
dc.identifier.issnpl
2084-2937
dc.identifier.projectpl
2016/23/B/HS6/03891
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/71160
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/maes/article/view/2804
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
urban community
dc.subject.enpl
practice theory
dc.subject.enpl
urban scenes
dc.subject.enpl
cultural consumption
dc.subject.enpl
communal practices
dc.subject.enpl
structuration
dc.subject.plpl
wspólnota miejska
dc.subject.plpl
teoria praktyk
dc.subject.plpl
scena miejska
dc.subject.plpl
strukturacja
dc.subject.plpl
konsumpcja kulturowa
dc.subject.plpl
praktyki wspólnotowe
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Praktyki wspólnotowe w ponowoczesnym mieście : w poszukiwaniu nowej perspektywy
dc.title.alternativepl
Communal practices in postmodern city : in search of new research perspective
dc.title.journalpl
Miscellanea Anthropologica et Sociologica
dc.title.volumepl
Kryzys miasta jako wspólnoty?
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
klekotko_praktyki_wspolnotowe_w_ponowoczesnym_miescie_2018.pdf
14
klekotko_praktyki_wspolnotowe_w_ponowoczesnym_miescie_2018.odt
3