Ze studiów nad historią słownictwa ukraińskiego

2018
journal article
article
dc.abstract.enMy article entitled "Unclear words in Матеріали до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст. by J. Tymczenko") was published in 2007. In that article, I took a closer look at 204 words, which hadn’t been identified and interpreted in terms of meaning or had not even been the subject of any attempt at interpretation which. I signaled this with a question mark. As a result of my extensive research, the number words unrecognised in form or meaning has been reduced to 56. Among those 56 words about which in the article of 2007 I wrote: "they do not submit to unambiguous formal or semantic interpretation" as many as 36 have now been completely or partially recognized and described in this paper, based on new historical and etymological sources of East Slavonic and Polish languages. I hope, the remaining 20 words which still successfully guard the secret of their provenance will also be identified at some time.pl
dc.abstract.plW 2007 roku ukazał się mój artykuł zatytułowany Wyrazy niejasne w "Матеріалах до словника писемної та книжної української мови XV–XVIII ст." J. Tymczenki. Starałem się w nim przyjrzeć bliżej 204 wyrazom, które nie zostały zadowalająco zidentyfikowane i zinterpretowane pod względem znaczeniowym lub w ogóle nie podjęto próby takiej interpretacji, co zostało zasygnalizowane znakiem zapytania. W wyniku moich żmudnych poszukiwań liczbę wyrazów nierozpoznanych co do formy lub znaczenia udało się ograniczyć do 56 jednostek. Spośród tych wyrazów, o których w artykule z 2007 roku napisałem, że "nie poddają się jednoznacznej interpretacji formalnej lub semantycznej", aż 36 udało się całkowicie lub częściowo rozpoznać i opisać w niniejszej pracy w oparciu o nowe źródła historyczne i etymologiczne języków wschodniosłowiańskich oraz języka polskiego. Należy mieć nadzieję, że z biegiem czasu uda się zidentyfikować także pozostałe 20 wyrazów, które wciąż jeszcze skutecznie strzegą tajemnicy swojej proweniencji.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiejpl
dc.contributor.authorFałowski, Adam - 127882 pl
dc.date.accession2019-03-13pl
dc.date.accessioned2019-03-19T16:08:13Z
dc.date.available2019-03-19T16:08:13Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. na s. 122-123pl
dc.description.physical111-123pl
dc.description.publication0,72pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume66pl
dc.identifier.doi10.26485/RKJ/2018/66/7pl
dc.identifier.eissn2450-9310pl
dc.identifier.issn0076-0390pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70867
dc.identifier.weblinkhttp://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/268pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enthe history of the Ukrainian languagepl
dc.subject.enlexispl
dc.subject.enetymologypl
dc.subject.ensemanticspl
dc.subject.plhistoria języka ukraińskiegopl
dc.subject.plleksykapl
dc.subject.plsemantykapl
dc.subject.pletymologiapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZe studiów nad historią słownictwa ukraińskiegopl
dc.title.alternativeFrom studies of Ukrainian vocabulary historypl
dc.title.journalRozprawy Komisji Językowejpl
dc.title.volumeJęzyki wschodniosłowiańskie na przestrzeni wiekówpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month