Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny : wstępne wyniki badań terenowych

2018
journal article
article
dc.abstract.otherDue to its difficult and turbulent history as well as unique cultural heritage the Lemko region in south eastern Poland creates some specific requirements in the work of local tourist guides. The paper tackles the issue of challenges faced by tourist guides working in monument wooden tserkvas – Orthodox and Greek Catholic churches – as well as open-air museums, especially in terms of difficult behaviours of tourists visiting the Lemko region. During a field trip in-depth interviews were conducted in order to explore various aspects of tour guide work like the specifics of difficult behaviours of tourists as well as coping with them during work. Snowball sampling was used. Questioned tour guides formed a diverse group in terms of their work characteristics as well as confession, age and gender. Analysis of the obtained data revealed main types of problematic behaviour and variability in experiencing difficult behaviours of tourists. These factors include: location of the tourist attraction in the western or eastern part of the Lemko region, specific features of the attraction, part of the country where tourists come from, age, work experience and gender of the tour guide. Based on the results methods of coping with difficult situations used by tour guides were presented as well as issues connected to their professional development.pl
dc.abstract.plŁemkowszczyzna ze względu na swoją trudną historię i unikatowe kulturowo dziedzictwo stwarza specyficzne wymagania dla pracy przewodników turystycznych. Artykuł podejmuje temat trudnych pytań i innych wyzwań, przed którymi stają przewodnicy pracujący przy zabytkowych drewnianych cerkwiach oraz w skansenach, w tym zagadnienie problematycznych zachowań turystów odwiedzających Łemkowszczyznę. Przeprowadzono pogłębione wywiady mające na celu eksplorację różnych aspektów pracy przewodników, w tym specyfikę zachowań problematycznych turystów oraz sposoby radzenia sobie z nimi w pracy. Próbę dobrano metodą kuli śniegowej. Badani przewodnicy okazali się zróżnicowani pod względem charakteru wykonywanej pracy, a także wyznania, wieku i płci. Analiza zebranego materiału ujawniła główne zachowania problematyczne turystów oraz uwarunkowania zmienności w zakresie doświadczania sytuacji trudnych ze strony turystów. Do tych uwarunkowań można zaliczyć: lokalizację obiektu na zachodniej lub wschodniej Łemkowszczyźnie, specyficzne cechy obiektu, pochodzenie turystów, wiek, doświadczenie i płeć przewodnika. Na podstawie wyników badań wskazano także na główne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi doświadczanymi przez przewodników oraz niektóre kwestie związane z ich rozwojem zawodowym.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowychpl
dc.contributor.authorŻaliński, Adam - 209041 pl
dc.date.accession2019.03.07pl
dc.date.accessioned2019-03-08T14:02:44Z
dc.date.available2019-03-08T14:02:44Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical58-68pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn1689-4642pl
dc.identifier.issn1689-4642pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70070
dc.identifier.weblinkhttp://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/968pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polskapl
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcodepl
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.entourist guidepl
dc.subject.enLemko regionpl
dc.subject.enheritagepl
dc.subject.endifficult heritagepl
dc.subject.envisitor behaviourpl
dc.subject.plprzewodnikpl
dc.subject.plŁemkowszczyznapl
dc.subject.pldziedzictwopl
dc.subject.pltrudne dziedzictwopl
dc.subject.plzachowanie odwiedzającychpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleProblematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny : wstępne wyniki badań terenowychpl
dc.title.alternativeDifficult tourist behaviour from a perspective of tourist guides working in the Lemko region : preliminary results of a field work studypl
dc.title.journalTurystyka Kulturowapl
dc.title.volumePatologie w turystyce kulturowejpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.otherpl
Due to its difficult and turbulent history as well as unique cultural heritage the Lemko region in south eastern Poland creates some specific requirements in the work of local tourist guides. The paper tackles the issue of challenges faced by tourist guides working in monument wooden tserkvas – Orthodox and Greek Catholic churches – as well as open-air museums, especially in terms of difficult behaviours of tourists visiting the Lemko region. During a field trip in-depth interviews were conducted in order to explore various aspects of tour guide work like the specifics of difficult behaviours of tourists as well as coping with them during work. Snowball sampling was used. Questioned tour guides formed a diverse group in terms of their work characteristics as well as confession, age and gender. Analysis of the obtained data revealed main types of problematic behaviour and variability in experiencing difficult behaviours of tourists. These factors include: location of the tourist attraction in the western or eastern part of the Lemko region, specific features of the attraction, part of the country where tourists come from, age, work experience and gender of the tour guide. Based on the results methods of coping with difficult situations used by tour guides were presented as well as issues connected to their professional development.
dc.abstract.plpl
Łemkowszczyzna ze względu na swoją trudną historię i unikatowe kulturowo dziedzictwo stwarza specyficzne wymagania dla pracy przewodników turystycznych. Artykuł podejmuje temat trudnych pytań i innych wyzwań, przed którymi stają przewodnicy pracujący przy zabytkowych drewnianych cerkwiach oraz w skansenach, w tym zagadnienie problematycznych zachowań turystów odwiedzających Łemkowszczyznę. Przeprowadzono pogłębione wywiady mające na celu eksplorację różnych aspektów pracy przewodników, w tym specyfikę zachowań problematycznych turystów oraz sposoby radzenia sobie z nimi w pracy. Próbę dobrano metodą kuli śniegowej. Badani przewodnicy okazali się zróżnicowani pod względem charakteru wykonywanej pracy, a także wyznania, wieku i płci. Analiza zebranego materiału ujawniła główne zachowania problematyczne turystów oraz uwarunkowania zmienności w zakresie doświadczania sytuacji trudnych ze strony turystów. Do tych uwarunkowań można zaliczyć: lokalizację obiektu na zachodniej lub wschodniej Łemkowszczyźnie, specyficzne cechy obiektu, pochodzenie turystów, wiek, doświadczenie i płeć przewodnika. Na podstawie wyników badań wskazano także na główne metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi doświadczanymi przez przewodników oraz niektóre kwestie związane z ich rozwojem zawodowym.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych
dc.contributor.authorpl
Żaliński, Adam - 209041
dc.date.accessionpl
2019.03.07
dc.date.accessioned
2019-03-08T14:02:44Z
dc.date.available
2019-03-08T14:02:44Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
58-68
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
1689-4642
dc.identifier.issnpl
1689-4642
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/70070
dc.identifier.weblinkpl
http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/view/968
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rightspl
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uripl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
tourist guide
dc.subject.enpl
Lemko region
dc.subject.enpl
heritage
dc.subject.enpl
difficult heritage
dc.subject.enpl
visitor behaviour
dc.subject.plpl
przewodnik
dc.subject.plpl
Łemkowszczyzna
dc.subject.plpl
dziedzictwo
dc.subject.plpl
trudne dziedzictwo
dc.subject.plpl
zachowanie odwiedzających
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Problematyczne zachowania turystów z perspektywy przewodników pracujących w obiektach turystycznych Łemkowszczyzny : wstępne wyniki badań terenowych
dc.title.alternativepl
Difficult tourist behaviour from a perspective of tourist guides working in the Lemko region : preliminary results of a field work study
dc.title.journalpl
Turystyka Kulturowa
dc.title.volumepl
Patologie w turystyce kulturowej
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Downloads
zalinski_problematyczne_zachowania_turystow_2018.pdf
5