Zaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015-2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UE

2018
journal article
article
cris.lastimport.scopus2024-04-07T17:04:27Z
cris.lastimport.wos2024-04-09T22:42:48Z
dc.abstract.enInvolvement of Member States' parliaments in the debate on the problem of illegal migration to the EU has intensified in 2015 and 2016. The article discusses the powers of parliaments under the Treaty of Lisbon, allowing them to influence political processes in the migration, asylum and borders control policies in the EU. Article presents also the activities of parliaments in the years 2015-2017 regarding the legislative proposals on mechanism of relocation and resettlement and the reform of the Common European Asylum System. The results show that the instruments most frequently used by parliaments were: interparliamentary cooperation, control of compliance with the principle of subsidiarity and political dialogue. Due to the lack of necessary executive acts to control Europol’s activities, in 2015-2017 parliaments did not use the meetings of the Europol Joint Parliamentary Scrutiny Group in the area of freedom, security and justice. At the same time, it could be noted that the national parliaments of the Member States that opposed the admission of immigrants (mainly from Central and Eastern Europe) were more active in the EU than the parliaments of states with positive attitude towards relocation and resettlements program.pl
dc.abstract.plZaangażowanie parlamentów państw członkowskich w dyskusję nad problemem nielegalnej migracji do UE przybrało na sile w latach 2015 i 2016. Artykuł omawia uprawnienia przysługujące parlamentom na mocy traktatu lizbońskiego, pozwalające im wpływać na procesy polityczne w UE, w szczególności w ramach polityki migracyjnej, azylowej i kontroli granic. Następnie przedstawiono aktywność parlamentów w latach 2015-2017 wobec propozycji legislacyjnych KE dotyczących mechanizmu relokacji i przesiedleń oraz reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego. Uzyskane wnioski pozwalają stwierdzić, że najczęściej używanymi przez parlamenty instrumentami była współpraca międzyparlamentarna, kontrola przestrzegania zasady pomocniczości oraz dialog polityczny. Ze względu na brak niezbędnych aktów wykonawczych pozwalających prowadzić kontrolę działań Europolu, parlamenty w latach 2015-2017 nie wykorzystywały w ogóle spotkań grupy ds. wspólnej kontroli parlamentarnej w ramach przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jednocześnie można było zauważyć, że parlamenty narodowe państw negatywnie ustosunkowanych do przyjmowania imigrantów, czyli przede wszystkim państw z Europy Środkowo-Wschodniej, były bardziej aktywne na forum UE niż parlamenty państw pozytywnie nastawionych do migrantów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorDulak, Michał - 106864 pl
dc.date.accession2019-03-07pl
dc.date.accessioned2019-03-07T12:15:19Z
dc.date.available2019-03-07T12:15:19Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess6
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. na s. 189-192pl
dc.description.number12pl
dc.description.physical171-193pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.14746/rie.2018.12.12pl
dc.identifier.issn1899-6256pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69957
dc.identifier.weblinkhttp://rie.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/rie-2018-12-12.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowapl
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.plpl
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ennational parliamentspl
dc.subject.enmigration crisispl
dc.subject.enrelocations and resettlementpl
dc.subject.enCEASpl
dc.subject.plparlamenty narodowepl
dc.subject.plkryzys migracyjnypl
dc.subject.plrelokacje i przesiedleniapl
dc.subject.plWESApl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZaangażowanie parlamentów narodowych w latach 2015-2017 w działania na rzecz przezwyciężenia kryzysu imigracyjnego w UEpl
dc.title.alternativeNational parliaments' involvement in the activities aimed at overcoming the immigration crisis in the EU in the years 2015-2017pl
dc.title.journalRocznik Integracji Europejskiejpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month