Man in the face of suffering : the late-medieval "Pearl" poem and the Biblical story of Job

2014
journal article
article
dc.abstract.plZamysłem autorki artykułu jest ukazanie roli śmierci i cierpienia w życiu człowieka w późno- średniowiecznym poemacie Perła. Utwór ten, napisany pod koniec XIV wieku przez anonimowego poetę, jest utrzymaną w konwencji snu alegorią zawierającą elementy średniowiecznej debaty. Historia ojca, który utracił ukochane dziecko, inspirowana starotestamentową opowieścią o Hiobie, przedstawia drogę do akceptacji cierpienia w ludzkim życiu. Z perspektywy chrześcijańskiej jest ono sprawdzianem wartości człowieka w oczach Boga, niezbędnym do osiągnięcia zbawienia. Opowieść pokazuje stan ducha osoby dotkniętej osobistą tragedią oraz proces godzenia się ze stratą. Z perspektywy chrześcijańskiej Bóg doświadcza człowieka, aby sprawdzić, na ile jest on w stanie Mu zaufać.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiejpl
dc.contributor.authorMrówka, Aleksandra - 184083 pl
dc.date.accessioned2019-03-04T14:20:14Z
dc.date.available2019-03-04T14:20:14Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 191-192.pl
dc.description.physical185-192pl
dc.description.publication0,52pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume7pl
dc.identifier.doi10.4467/24496758ZHE.14.014.3624pl
dc.identifier.eissn2449-6758pl
dc.identifier.issn2449-674Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69716
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeinne
dc.subject.ensufferingpl
dc.subject.enfatherpl
dc.subject.enpearlpl
dc.subject.ensinnerpl
dc.subject.enJobpl
dc.subject.plcierpieniepl
dc.subject.plojciecpl
dc.subject.plperłapl
dc.subject.plgrzesznikpl
dc.subject.plHiobpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMan in the face of suffering : the late-medieval "Pearl" poem and the Biblical story of Jobpl
dc.title.alternativeCzłowiek w obliczu cierpienia : późnośredniowieczny poemat "Perła" oraz biblijna historia Hiobapl
dc.title.journalŹródła Humanistyki Europejskiej = Studia ad Fontes Humanitatis Europeae Pertinentiapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Zamysłem autorki artykułu jest ukazanie roli śmierci i cierpienia w życiu człowieka w późno- średniowiecznym poemacie Perła. Utwór ten, napisany pod koniec XIV wieku przez anonimowego poetę, jest utrzymaną w konwencji snu alegorią zawierającą elementy średniowiecznej debaty. Historia ojca, który utracił ukochane dziecko, inspirowana starotestamentową opowieścią o Hiobie, przedstawia drogę do akceptacji cierpienia w ludzkim życiu. Z perspektywy chrześcijańskiej jest ono sprawdzianem wartości człowieka w oczach Boga, niezbędnym do osiągnięcia zbawienia. Opowieść pokazuje stan ducha osoby dotkniętej osobistą tragedią oraz proces godzenia się ze stratą. Z perspektywy chrześcijańskiej Bóg doświadcza człowieka, aby sprawdzić, na ile jest on w stanie Mu zaufać.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Angielskiej
dc.contributor.authorpl
Mrówka, Aleksandra - 184083
dc.date.accessioned
2019-03-04T14:20:14Z
dc.date.available
2019-03-04T14:20:14Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 191-192.
dc.description.physicalpl
185-192
dc.description.publicationpl
0,52
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
7
dc.identifier.doipl
10.4467/24496758ZHE.14.014.3624
dc.identifier.eissnpl
2449-6758
dc.identifier.issnpl
2449-674X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69716
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
inne
dc.subject.enpl
suffering
dc.subject.enpl
father
dc.subject.enpl
pearl
dc.subject.enpl
sinner
dc.subject.enpl
Job
dc.subject.plpl
cierpienie
dc.subject.plpl
ojciec
dc.subject.plpl
perła
dc.subject.plpl
grzesznik
dc.subject.plpl
Hiob
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Man in the face of suffering : the late-medieval "Pearl" poem and the Biblical story of Job
dc.title.alternativepl
Człowiek w obliczu cierpienia : późnośredniowieczny poemat "Perła" oraz biblijna historia Hioba
dc.title.journalpl
Źródła Humanistyki Europejskiej = Studia ad Fontes Humanitatis Europeae Pertinentia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bühl
1
Downloads
mrowka_man_in_the_face_of_suffering_2014.pdf
5