Samuraj a sprawa europejska

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T01:51:39Z
dc.abstract.enThe article analyses the origins of the pictures in C.K. Norwid's Album Orbis: Japanese monks from vol. I and a Japanese archer from vol. III. Norwid borrowed the illustrations from Aimé Humbert's book Le Japon illustré; these illustrations originated as photographs by Felice Beato, transformed first into graphics printed in books and in press articles, and later cut-out or re-drawn by Norwid and placed in an entirely new illustrative and narrative context within his Album. Such multi-stage borrowing (photography-graphic-drawing) required many modifications; this process reflected the indirect and multi-stage transfer of knowledge between Japan and Europe in the 19th century and this knowledge exchange was taking place in the context of European, including French, colonial expansion in Asia. The fact that Norwid placed the Japanese archer among illustrations from early medieval Europe may suggest that he wanted to create a parallel between the actions of the Carolingian dynasty towards the papacy and the actions undertaken by the first Minamoto shoguns with regard to the Japanese emperor, as the latter were described by A. Humbert.pl
dc.abstract.plTekst analizuje pierwotne pochodzenie grafik z Albumu Orbis: japońskich mnichów (t. I) i japońskiego łucznika (t. III). Zapożyczone przez Norwida z Le Japon illustré Aimé Humberta ilustracje są przekształconymi fotografiami autorstwa Felice Beato, przetworzonymi na grafiki drukowane w prasie i książce, a następnie przerysowane lub wycięte przez Norwida i umieszczone w nowym kontekście ilustracyjno-narracyjnym Albumu. To kilkuetapowe zapożyczanie (fotografia-grafika-rysunek) i związane z tym przekształcenia ilustrują nie-bezpośredni charakter przepływu wiedzy między Japonią a Europą w połowie XIX w. Ta wymiana kulturowa była silnie osadzona w kontekście europejskiej, w tym francuskiej, ekspansji kolonialnej w Azji. Umieszczenie przez Norwida ryciny japońskiego łucznika między obrazami z wczesnego europejskiego średniowiecza może sugerować, że stworzył on paralelę między działaniami dynastii karolińskiej względem papiestwa i działaniami pierwszych siogunów rodu Minamoto względem japońskiego dworu cesarskiego, tak jak te ostatnie opisuje A. Humbert.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodupl
dc.contributor.authorZemanek, Bogdan - 132896 pl
dc.date.accession2019-02-21pl
dc.date.accessioned2019-02-22T13:47:20Z
dc.date.available2019-02-22T13:47:20Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalArt. w j. pol. 235-249 ; art. w j. ang. 251-265. Tł. - Rafał Augustynpl
dc.description.physical235-249 ; 251-265pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume36pl
dc.identifier.doi10.18290/sn.2018.36-11pl
dc.identifier.eissn2544-4433pl
dc.identifier.issn0860-0562pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69080
dc.identifier.weblinkhttp://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn/article/view/9987/10004pl
dc.identifier.weblinkhttp://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn/article/view/11037/10923pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enAlbum Orbispl
dc.subject.enJapanpl
dc.subject.encultural exchangepl
dc.subject.enFelice Beatopl
dc.subject.enorientalismpl
dc.subject.enAimé Humbertpl
dc.subject.plAlbum Orbispl
dc.subject.plAimé Humbertpl
dc.subject.plFelice Beatopl
dc.subject.plorientalizmpl
dc.subject.plwymiana kulturowapl
dc.subject.plJaponiapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSamuraj a sprawa europejskapl
dc.title.alternativeSamurai and the European questionpl
dc.title.journalStudia Norwidianapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T01:51:39Z
dc.abstract.enpl
The article analyses the origins of the pictures in C.K. Norwid's Album Orbis: Japanese monks from vol. I and a Japanese archer from vol. III. Norwid borrowed the illustrations from Aimé Humbert's book Le Japon illustré; these illustrations originated as photographs by Felice Beato, transformed first into graphics printed in books and in press articles, and later cut-out or re-drawn by Norwid and placed in an entirely new illustrative and narrative context within his Album. Such multi-stage borrowing (photography-graphic-drawing) required many modifications; this process reflected the indirect and multi-stage transfer of knowledge between Japan and Europe in the 19th century and this knowledge exchange was taking place in the context of European, including French, colonial expansion in Asia. The fact that Norwid placed the Japanese archer among illustrations from early medieval Europe may suggest that he wanted to create a parallel between the actions of the Carolingian dynasty towards the papacy and the actions undertaken by the first Minamoto shoguns with regard to the Japanese emperor, as the latter were described by A. Humbert.
dc.abstract.plpl
Tekst analizuje pierwotne pochodzenie grafik z Albumu Orbis: japońskich mnichów (t. I) i japońskiego łucznika (t. III). Zapożyczone przez Norwida z Le Japon illustré Aimé Humberta ilustracje są przekształconymi fotografiami autorstwa Felice Beato, przetworzonymi na grafiki drukowane w prasie i książce, a następnie przerysowane lub wycięte przez Norwida i umieszczone w nowym kontekście ilustracyjno-narracyjnym Albumu. To kilkuetapowe zapożyczanie (fotografia-grafika-rysunek) i związane z tym przekształcenia ilustrują nie-bezpośredni charakter przepływu wiedzy między Japonią a Europą w połowie XIX w. Ta wymiana kulturowa była silnie osadzona w kontekście europejskiej, w tym francuskiej, ekspansji kolonialnej w Azji. Umieszczenie przez Norwida ryciny japońskiego łucznika między obrazami z wczesnego europejskiego średniowiecza może sugerować, że stworzył on paralelę między działaniami dynastii karolińskiej względem papiestwa i działaniami pierwszych siogunów rodu Minamoto względem japońskiego dworu cesarskiego, tak jak te ostatnie opisuje A. Humbert.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
dc.contributor.authorpl
Zemanek, Bogdan - 132896
dc.date.accessionpl
2019-02-21
dc.date.accessioned
2019-02-22T13:47:20Z
dc.date.available
2019-02-22T13:47:20Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Art. w j. pol. 235-249 ; art. w j. ang. 251-265. Tł. - Rafał Augustyn
dc.description.physicalpl
235-249 ; 251-265
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
36
dc.identifier.doipl
10.18290/sn.2018.36-11
dc.identifier.eissnpl
2544-4433
dc.identifier.issnpl
0860-0562
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/69080
dc.identifier.weblinkpl
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn/article/view/9987/10004
dc.identifier.weblinkpl
http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/sn/article/view/11037/10923
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Album Orbis
dc.subject.enpl
Japan
dc.subject.enpl
cultural exchange
dc.subject.enpl
Felice Beato
dc.subject.enpl
orientalism
dc.subject.enpl
Aimé Humbert
dc.subject.plpl
Album Orbis
dc.subject.plpl
Aimé Humbert
dc.subject.plpl
Felice Beato
dc.subject.plpl
orientalizm
dc.subject.plpl
wymiana kulturowa
dc.subject.plpl
Japonia
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Samuraj a sprawa europejska
dc.title.alternativepl
Samurai and the European question
dc.title.journalpl
Studia Norwidiana
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Downloads
zemanek_samuraj_a_sprawa_europejska_2018.pdf
5
zemanek_augustyn_samurai_and_the_european_question_2018.pdf
2
zemanek_augustyn_samurai_and_the_european_question_2018.odt
1