Zanikający chiński kolektywizm : przyczyny zmian w mentalności i zachowaniu młodych Chińczyków

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:58:43Z
dc.abstract.enThe traditional perception of China as a collectivist country is slowly ceasing to be true. After the economic changes, the social changes are coming, as a result of which collectivism slowly gives way to individualism. Changes take place in many spheres of life: private—replacing a large, multi-generational family with a nuclear family with one child, a growing number of divorces, protection of the individual’s privacy; professional—the emergence of foreign companies with a different culture of work, competition and "rat race"; moral—verbal persistence to collectivist values that do not match the private patterns of behavior. China’s economic development and the actual promotion of capitalist values, with the persistent verbal attachment to socialist values, have caused an increasing number of Chinese people, especially those from the so-called post-80 generation and younger, to not identify any longer with the values of older generations and put their own interest over the interest of the family, kinship group or nation. The gap between official rhetoric and the declared attachment to collectivism is slowly growing, and the capitalist realities are forcing people to individualistic behavior and competition for access to goods and resources.pl
dc.abstract.plTradycyjne postrzeganie Chin jako kraju kolektywistycznego powoli przestaje być prawdziwe. Po zmianach gospodarczych nadchodzą zmiany społeczne, w wyniku których kolektywizm sukcesywnie ustępuje miejsca indywidualizmowi. Zmiany zachodzą w wielu sferach życia: prywatnie - zastępowanie dużej, wielopokoleniowej rodziny rodziną nuklearną z jednym dzieckiem, wzrost liczby rozwodów, ochrona prywatności jednostki; na gruncie zawodowym - pojawienie się zagranicznych firm o innej kulturze pracy, konkurencja i "wyścig szczurów"; w sferze moralnej - werbalny stosunek do wartości kolektywistycznych, które nie pasują do prywatnych wzorców zachowań. Rozwój gospodarczy Chin i faktyczna promocja wartości kapitalistycznych, z trwałym przywiązaniem werbalnym do wartości socjalistycznych, spowodowały, że coraz więcej Chińczyków, zwłaszcza z pokolenia post-80. i młodszych, nie identyfikuje się dłużej z wartościami starszych pokoleń i stawia własny interes w interesie rodziny, grupy pokrewieństwa lub narodu. Różnica między oficjalną retoryką a deklarowanym przywiązaniem do kolektywizmu powoli rośnie, a realia kapitalistyczne zmuszają ludzi do indywidualistycznych zachowań i rywalizacji o dostęp do dóbr i zasobów.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Orientalistykipl
dc.contributor.authorSarek, Katarzyna - 255554 pl
dc.date.accessioned2019-02-13T13:53:32Z
dc.date.available2019-02-13T13:53:32Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number9pl
dc.description.physical109-120pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume66pl
dc.identifier.doi10.18290/rh.2018.66.9-5pl
dc.identifier.eissn2544-5200pl
dc.identifier.issn0035-7707pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68296
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationSarek, Katarzyna: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enChinese collectivismpl
dc.subject.enChinese societypl
dc.subject.enmentalitypl
dc.subject.enindividualismpl
dc.subject.plchiński kolektywizmpl
dc.subject.plchińskie społeczeństwopl
dc.subject.plmentalnośćpl
dc.subject.plindywidualizmpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZanikający chiński kolektywizm : przyczyny zmian w mentalności i zachowaniu młodych Chińczykówpl
dc.title.alternativeDisappearing Chinese collectivism : changes in mentality and behavior of young Chinesepl
dc.title.journalRoczniki Humanistycznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:58:43Z
dc.abstract.enpl
The traditional perception of China as a collectivist country is slowly ceasing to be true. After the economic changes, the social changes are coming, as a result of which collectivism slowly gives way to individualism. Changes take place in many spheres of life: private—replacing a large, multi-generational family with a nuclear family with one child, a growing number of divorces, protection of the individual’s privacy; professional—the emergence of foreign companies with a different culture of work, competition and "rat race"; moral—verbal persistence to collectivist values that do not match the private patterns of behavior. China’s economic development and the actual promotion of capitalist values, with the persistent verbal attachment to socialist values, have caused an increasing number of Chinese people, especially those from the so-called post-80 generation and younger, to not identify any longer with the values of older generations and put their own interest over the interest of the family, kinship group or nation. The gap between official rhetoric and the declared attachment to collectivism is slowly growing, and the capitalist realities are forcing people to individualistic behavior and competition for access to goods and resources.
dc.abstract.plpl
Tradycyjne postrzeganie Chin jako kraju kolektywistycznego powoli przestaje być prawdziwe. Po zmianach gospodarczych nadchodzą zmiany społeczne, w wyniku których kolektywizm sukcesywnie ustępuje miejsca indywidualizmowi. Zmiany zachodzą w wielu sferach życia: prywatnie - zastępowanie dużej, wielopokoleniowej rodziny rodziną nuklearną z jednym dzieckiem, wzrost liczby rozwodów, ochrona prywatności jednostki; na gruncie zawodowym - pojawienie się zagranicznych firm o innej kulturze pracy, konkurencja i "wyścig szczurów"; w sferze moralnej - werbalny stosunek do wartości kolektywistycznych, które nie pasują do prywatnych wzorców zachowań. Rozwój gospodarczy Chin i faktyczna promocja wartości kapitalistycznych, z trwałym przywiązaniem werbalnym do wartości socjalistycznych, spowodowały, że coraz więcej Chińczyków, zwłaszcza z pokolenia post-80. i młodszych, nie identyfikuje się dłużej z wartościami starszych pokoleń i stawia własny interes w interesie rodziny, grupy pokrewieństwa lub narodu. Różnica między oficjalną retoryką a deklarowanym przywiązaniem do kolektywizmu powoli rośnie, a realia kapitalistyczne zmuszają ludzi do indywidualistycznych zachowań i rywalizacji o dostęp do dóbr i zasobów.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki
dc.contributor.authorpl
Sarek, Katarzyna - 255554
dc.date.accessioned
2019-02-13T13:53:32Z
dc.date.available
2019-02-13T13:53:32Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
9
dc.description.physicalpl
109-120
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
66
dc.identifier.doipl
10.18290/rh.2018.66.9-5
dc.identifier.eissnpl
2544-5200
dc.identifier.issnpl
0035-7707
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/68296
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Sarek, Katarzyna: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Chinese collectivism
dc.subject.enpl
Chinese society
dc.subject.enpl
mentality
dc.subject.enpl
individualism
dc.subject.plpl
chiński kolektywizm
dc.subject.plpl
chińskie społeczeństwo
dc.subject.plpl
mentalność
dc.subject.plpl
indywidualizm
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zanikający chiński kolektywizm : przyczyny zmian w mentalności i zachowaniu młodych Chińczyków
dc.title.alternativepl
Disappearing Chinese collectivism : changes in mentality and behavior of young Chinese
dc.title.journalpl
Roczniki Humanistyczne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Warsaw
1
Downloads
sarek_zanikajacy_chinski_kolektywizm_2018.pdf
29
sarek_zanikajacy_chinski_kolektywizm_2018.odt
2