Emocje jako strategie w prowadzeniu negocjacji

2014
book section
article
dc.abstract.enEmotions during negotiations could be a good strategy, which may influence behaviors of interlocutors and the results of negotiations. In the first chapter two experiments indicate that verbal and nonverbal emotional expressions may influence demands during negotiations and maintenance of future relations with interlocutors. In the second chapter two experiments demonstrate that buyers and sellers are less likely to reach an agreement when the seller has a high FTS and relationship between buyers and sellers is dominated by increased competitiveness. In the third chapter two experiments show that interlocutors were cooperative when they received positive-ethicality feedback, and negotiators were most competitive when they received positive-ability feedback.pl
dc.abstract.plEmocje w trakcie negocjacji mogą byś dobrą strategią, która może mieć wpływ na zachowania rozmówców i wyniki negocjacji. W pierwszym rozdziale dwa eksperymenty wskazują, że werbalne i niewerbalne demonstrowanie emocji może oddziaływać na poziom pojawiających się żądań w trakcie negocjacji i może mieć znaczenie na utrzymanie w przyszłości relacji z rozmówcami. W drugim rozdziale dwa eksperymenty pokazują, że kupujący i sprzedający są mniej skłonni do osiągania porozumienia kiedy sprzedający ma wysoki poziom FTS a relacja między kupującym i sprzedającym jest zdominowana przez rosnący poziom rywalizacji. W trzecim rozdziale dwa eksperymenty wskazują, że rozmówcy, którzy otrzymali pozytywną pod względem etycznym informacje zwrotną byli bardziej kooperacyjni, a negocjatorzy, którzy otrzymali pozytywną informację zwrotną dotyczącą ich umiejętności negocjacyjnych zachowywali się w sposób bardziej rywalizujący.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystycepl
dc.contributor.authorMyśliwiec, Karolina - 227748 pl
dc.contributor.editorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.editorSerikov, Anton V.pl
dc.date.accessioned2015-05-09T10:55:12Z
dc.date.available2015-05-09T10:55:12Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.physical39-48pl
dc.description.publication0,5pl
dc.identifier.isbn978-83-60202-06-7pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6799
dc.languagepolpl
dc.language.containerengpl
dc.pubinfoKrakówpl
dc.pubinfoRostov-on-Don : AMR Grodziecpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.enemotional meesagespl
dc.subject.enface threat sensivity (FTS)pl
dc.subject.enability feedbackpl
dc.subject.enethicality-feedbackpl
dc.subject.plkomunikaty emocjonalnepl
dc.subject.plwrażliwość twarzy na emocjepl
dc.subject.plinformacje zwrotne dotyczące umiejętności i etycznego postępowaniapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleEmocje jako strategie w prowadzeniu negocjacjipl
dc.title.alternativeEmotions as a strategy in leading negotiationspl
dc.title.containerContemporary Science : interdisciplinaritypl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available