Processes of communication with candidates in employer branding

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T00:03:01Z
dc.abstract.enThe employer branding concept has evolved from a novelty and solution originally addressed to large businesses to one of the tools used nowadays to build competitive advantage and oriented towards attracting the most talented candidates, as well as a method of limiting key employee fluctuation. Nowadays, the issue of employer branding is becoming increasingly important. More and more organizations realize that their future success may depend on whether they are able to attract, recruit and retain employees with the desired qualifications. The article discusses the concept of employer branding as a tool supporting the recruitment process within the framework of human resources management. Particular attention is external EB tools such as the Career / Work Tab on the potential employer's site. The key to effective use of the "career" tab is to ensure that the candidate is provided with relevant information to better understand the organization, assess whether the expectations of the employer and candidate are convergent, find an interesting job offer, and prepare for an interview. The results of research carried out among selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange inclusion in WIG 30 on the content of the effectiveness of these websites were included. The companies representing three sectors (industry, finances, services) have been researched.pl
dc.abstract.plKoncepcja employer brandingu ewoluowała od narzędzia skierowanego pierwotnie do dużych przedsiębiorstw, aż do standardu wykorzystywanego obecnie do budowania przewagi konkurencyjnej i ukierunkowanego na przyciąganie najbardziej utalentowanych kandydatów, a także metody służącej ograniczaniu fluktuacji kluczowych pracowników. W dzisiejszych czasach coraz ważniejsze staje się zagadnienie employer brandingu. Coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że ich przyszły sukces może zależeć od tego, czy są w stanie przyciągać, rekrutować i zatrzymywać pracowników o pożądanych kwalifikacjach. W artykule omówiono koncepcję employer brandingu jako narzędzia wspierającego proces rekrutacji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zewnętrzne narzędzia EB, takie jak zakładka Kariera / Praca na stronie potencjalnego pracodawcy. Kluczem do efektywnego wykorzystania zakładki „kariera” jest zapewnienie kandydatom odpowiednich informacji, które pozwolą lepiej zrozumieć organizację, ocenić czy oczekiwania pracodawcy i kandydata są zbieżne, znaleźć interesującą ofertę pracy i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W artykule omówiono koncepcję employer brandingu jako narzędzia wspierającego proces rekrutacji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należących do indeksu WIG 30 w zakresie skuteczności powyższych narzędzi. Zbadano przedsiębiorstwa reprezentujące trzy sektory (przemysł, finanse, usługi).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorWziątek-Staśko, Anna - 392303 pl
dc.date.accession2019-01-10pl
dc.date.accessioned2019-01-28T14:52:03Z
dc.date.available2019-01-28T14:52:03Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 216-218pl
dc.description.number4pl
dc.description.physical205-219pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume23 (25)pl
dc.identifier.doi10.7862/rz.2018.mmr.55pl
dc.identifier.eissn2353-0758pl
dc.identifier.issn2300-6366pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66940
dc.identifier.weblinkhttps://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-25-2018/mmr-25-4-2018pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enemployer brandingpl
dc.subject.enEBpl
dc.subject.encommunicationpl
dc.subject.enCareer/Work Tabpl
dc.subject.plemployer brandingpl
dc.subject.plEBpl
dc.subject.plkomunikacjapl
dc.subject.plzakładka Kariera/Pracapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleProcesses of communication with candidates in employer brandingpl
dc.title.alternativeProcesy komunikacji z kandydatami w ramach employer brandingpl
dc.title.journalModern Management Reviewpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T00:03:01Z
dc.abstract.enpl
The employer branding concept has evolved from a novelty and solution originally addressed to large businesses to one of the tools used nowadays to build competitive advantage and oriented towards attracting the most talented candidates, as well as a method of limiting key employee fluctuation. Nowadays, the issue of employer branding is becoming increasingly important. More and more organizations realize that their future success may depend on whether they are able to attract, recruit and retain employees with the desired qualifications. The article discusses the concept of employer branding as a tool supporting the recruitment process within the framework of human resources management. Particular attention is external EB tools such as the Career / Work Tab on the potential employer's site. The key to effective use of the "career" tab is to ensure that the candidate is provided with relevant information to better understand the organization, assess whether the expectations of the employer and candidate are convergent, find an interesting job offer, and prepare for an interview. The results of research carried out among selected companies listed on the Warsaw Stock Exchange inclusion in WIG 30 on the content of the effectiveness of these websites were included. The companies representing three sectors (industry, finances, services) have been researched.
dc.abstract.plpl
Koncepcja employer brandingu ewoluowała od narzędzia skierowanego pierwotnie do dużych przedsiębiorstw, aż do standardu wykorzystywanego obecnie do budowania przewagi konkurencyjnej i ukierunkowanego na przyciąganie najbardziej utalentowanych kandydatów, a także metody służącej ograniczaniu fluktuacji kluczowych pracowników. W dzisiejszych czasach coraz ważniejsze staje się zagadnienie employer brandingu. Coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że ich przyszły sukces może zależeć od tego, czy są w stanie przyciągać, rekrutować i zatrzymywać pracowników o pożądanych kwalifikacjach. W artykule omówiono koncepcję employer brandingu jako narzędzia wspierającego proces rekrutacji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną uwagę należy zwrócić na zewnętrzne narzędzia EB, takie jak zakładka Kariera / Praca na stronie potencjalnego pracodawcy. Kluczem do efektywnego wykorzystania zakładki „kariera” jest zapewnienie kandydatom odpowiednich informacji, które pozwolą lepiej zrozumieć organizację, ocenić czy oczekiwania pracodawcy i kandydata są zbieżne, znaleźć interesującą ofertę pracy i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. W artykule omówiono koncepcję employer brandingu jako narzędzia wspierającego proces rekrutacji w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należących do indeksu WIG 30 w zakresie skuteczności powyższych narzędzi. Zbadano przedsiębiorstwa reprezentujące trzy sektory (przemysł, finanse, usługi).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Wziątek-Staśko, Anna - 392303
dc.date.accessionpl
2019-01-10
dc.date.accessioned
2019-01-28T14:52:03Z
dc.date.available
2019-01-28T14:52:03Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 216-218
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
205-219
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
23 (25)
dc.identifier.doipl
10.7862/rz.2018.mmr.55
dc.identifier.eissnpl
2353-0758
dc.identifier.issnpl
2300-6366
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66940
dc.identifier.weblinkpl
https://oficyna.prz.edu.pl/zeszyty-naukowe/modern-management-review/mmr-25-2018/mmr-25-4-2018
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
employer branding
dc.subject.enpl
EB
dc.subject.enpl
communication
dc.subject.enpl
Career/Work Tab
dc.subject.plpl
employer branding
dc.subject.plpl
EB
dc.subject.plpl
komunikacja
dc.subject.plpl
zakładka Kariera/Praca
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Processes of communication with candidates in employer branding
dc.title.alternativepl
Procesy komunikacji z kandydatami w ramach employer branding
dc.title.journalpl
Modern Management Review
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Bradford
1
Dokka
1
Krakow
1
Powai
1
St. John's
1
Tunis
1
Warsaw
1
York
1
Downloads
stuss_stanczyk_wziatek-stasko_processes_of_communication_with_candidates_in_employer_branding_2018.pdf
17
stuss_stanczyk_wziatek-stasko_processes_of_communication_with_candidates_in_employer_branding_2018.odt
1