Praca jako czynnik produkcji w gospodarce turystycznej

2018
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T20:21:44Z
dc.abstract.enFactors of production are the means involved in the production of material goods and services. In classical theory the factors of production are labor, land, capital. They are supplemented in the modern sense the fourth factor that includes technical and organizational progress, information, innovation and knowledge. Production factors also contribute to the functioning of the tourism economy. The paper presents the theoretical issues of the role of the factor of labor in the broadly understood tourism economy. Tourism employment includes not only the employees of tourist enterprises but also public entities serving tourist traffic in tourist destinations, i.e.: employees of local government units and non-governmental organizations (including tourism associations). The aim of the study is to identify elements that shape the labor factor in the subjects of the tourism economy. The importance of this factor in the factor of production in the tourism economy was indicated. Quantitative and qualitative criteria for assessing labor in the tourism economy were also presented. In addition, the marketing aspects of the labor factor in the tourism economy were also indicated.pl
dc.abstract.plCzynniki produkcji to środki uczestniczące w procesach produkcji zarówno dóbr rzeczowych, jak i usług. W klasycznej teorii czynnikami produkcji są praca, ziemia, kapitał. Uzupełniane są one we współczesnym ujęciu tzw. czwartym czynnikiem, który obejmuje postęp techniczno-organizacyjny, informację, innowacje i wiedzę. Czynniki produkcji stanowią także moc sprawczą funkcjonowania gospodarki turystycznej. W opracowaniu zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne dotyczące roli czynnika pracy w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. Zatrudnienie w turystyce obejmuje nie tylko pracowników przedsiębiorstw turystycznych, ale także podmiotów publicznych obsługujących ruch turystyczny w destynacjach turystycznych, tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń turystycznych). Celem pracy jest identyfikacja elementów kształtujących czynnik pracy w podmiotach gospodarki turystycznej. Wskazano na rangę tego czynnika w strukturze czynników produkcji w gospodarce turystycznej. Zostały przedstawione ilościowe i jakościowe kryteria oceny pracy, a ponadto wskazano także na marketingowe aspekty czynnika pracy w gospodarce turystycznej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczościpl
dc.contributor.authorPanasiuk, Aleksander - 396547 pl
dc.date.accession2019-01-03pl
dc.date.accessioned2019-01-22T19:22:01Z
dc.date.available2019-01-22T19:22:01Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number8pl
dc.description.physical98-110pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26366/PTE.ZG.2018.126pl
dc.identifier.issn2391-7830pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66590
dc.identifier.weblinkhttp://ptezg.pl/Files/files/zn8/art07.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enfactors of productionspl
dc.subject.enlaborpl
dc.subject.entourism economypl
dc.subject.plczynniki produkcjipl
dc.subject.plpracapl
dc.subject.plgospodarka turystycznapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePraca jako czynnik produkcji w gospodarce turystycznejpl
dc.title.alternativeLabor as a factor of production in tourism economypl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górzepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T20:21:44Z
dc.abstract.enpl
Factors of production are the means involved in the production of material goods and services. In classical theory the factors of production are labor, land, capital. They are supplemented in the modern sense the fourth factor that includes technical and organizational progress, information, innovation and knowledge. Production factors also contribute to the functioning of the tourism economy. The paper presents the theoretical issues of the role of the factor of labor in the broadly understood tourism economy. Tourism employment includes not only the employees of tourist enterprises but also public entities serving tourist traffic in tourist destinations, i.e.: employees of local government units and non-governmental organizations (including tourism associations). The aim of the study is to identify elements that shape the labor factor in the subjects of the tourism economy. The importance of this factor in the factor of production in the tourism economy was indicated. Quantitative and qualitative criteria for assessing labor in the tourism economy were also presented. In addition, the marketing aspects of the labor factor in the tourism economy were also indicated.
dc.abstract.plpl
Czynniki produkcji to środki uczestniczące w procesach produkcji zarówno dóbr rzeczowych, jak i usług. W klasycznej teorii czynnikami produkcji są praca, ziemia, kapitał. Uzupełniane są one we współczesnym ujęciu tzw. czwartym czynnikiem, który obejmuje postęp techniczno-organizacyjny, informację, innowacje i wiedzę. Czynniki produkcji stanowią także moc sprawczą funkcjonowania gospodarki turystycznej. W opracowaniu zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne dotyczące roli czynnika pracy w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. Zatrudnienie w turystyce obejmuje nie tylko pracowników przedsiębiorstw turystycznych, ale także podmiotów publicznych obsługujących ruch turystyczny w destynacjach turystycznych, tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń turystycznych). Celem pracy jest identyfikacja elementów kształtujących czynnik pracy w podmiotach gospodarki turystycznej. Wskazano na rangę tego czynnika w strukturze czynników produkcji w gospodarce turystycznej. Zostały przedstawione ilościowe i jakościowe kryteria oceny pracy, a ponadto wskazano także na marketingowe aspekty czynnika pracy w gospodarce turystycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Przedsiębiorczości
dc.contributor.authorpl
Panasiuk, Aleksander - 396547
dc.date.accessionpl
2019-01-03
dc.date.accessioned
2019-01-22T19:22:01Z
dc.date.available
2019-01-22T19:22:01Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
8
dc.description.physicalpl
98-110
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26366/PTE.ZG.2018.126
dc.identifier.issnpl
2391-7830
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66590
dc.identifier.weblinkpl
http://ptezg.pl/Files/files/zn8/art07.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
factors of productions
dc.subject.enpl
labor
dc.subject.enpl
tourism economy
dc.subject.plpl
czynniki produkcji
dc.subject.plpl
praca
dc.subject.plpl
gospodarka turystyczna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Praca jako czynnik produkcji w gospodarce turystycznej
dc.title.alternativepl
Labor as a factor of production in tourism economy
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
panasiuk_praca_jako_czynnik_produkcji_2018.pdf
13