Konceptualizacja idei ochrony dziedzictwa europejskiego Wspólnoty Europejskiej jako fundament ustaleń art. 128 traktatu z Maastricht

2017
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T21:22:21Z
dc.abstract.enThe paper attempts to explain both roots and a role of European heritage in shap­ing cultural awareness in European Union. At its beginning, the heritage was considered solely as a protection of historic sites and architecture. During 70s and 80s, when decisions shaping European Union were voted and made, the term was considerably broadened to include apart from material also non material culture. The ideas of memory, collective memory, or identity became a part of cul­tural heritage at that time. During a period prior to Maastricht Treaty of 1993, the concept of heritage underwent the process of further conceptualization and Europeanization. The heritage started to be perceived as a domain which can be subject, in the name of common good and protection of indisputable and fundamental European values, to over national interventionism. This, however, can­not collide or stay in conflict with national policies protecting local heritage. The latter is compatible with the idea of state members sovereignty and it is fully respected within the EUpl
dc.abstract.plCelem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia genezy oraz roli dziedzictwa europejskiego w kształtowaniu nowej świadomości kulturowej Europejczyków. Dziedzictwo, rozu­miane u podstaw procesu włączania go do polityki wspólnotowej w kategoriach ochrony architekto­nicznych i archeologicznych zabytków starożytnych, stawało się w trakcie procesów decyzyjnych lat 70. i 80. XX w. pojęciem szerszym, asymilującym dobra materialne i niematerialne, takie jak pamięć, pamięć zbiorowa i tożsamość. Okres poprzedzający ustanowienie traktatu z Maastricht (1993 r.) był czasem konceptualizowania i powolnego europeizowania pojęcia „dziedzictwo”. Na poziomie zarówno definicyjnym, jak i funkcji pełnionej względem innych obszarów życia przekształcało się ono w dziedzinę, która może podlegać ponadnarodowemu interwencjonizmowi czynionemu w imię dobra zbiorowego oraz niepodważalnych wartości europejskich. To w żadnym stopniu nie koliduje z jego narodowym znaczeniem oraz zachowaniem zasady suwerenności państw, przestrzeganej w UEpl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistykipl
dc.contributor.authorGierat-Bieroń, Bożena - 128050 pl
dc.date.accessioned2019-01-19T11:01:02Z
dc.date.available2019-01-19T11:01:02Z
dc.date.issued2017pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical43-61pl
dc.identifier.doi10.19195/2450-274X.3.5pl
dc.identifier.eissn2450-274Xpl
dc.identifier.issn2543-6643pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66331
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.encultural heritagepl
dc.subject.enmonumentspl
dc.subject.encollective memorypl
dc.subject.enidentitypl
dc.subject.enEuropean policiespl
dc.subject.pldziedzictwo kulturowepl
dc.subject.plzabytkipl
dc.subject.pltożsamośćpl
dc.subject.plpolityki europejskiepl
dc.subject.plpamięć zbiorowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKonceptualizacja idei ochrony dziedzictwa europejskiego Wspólnoty Europejskiej jako fundament ustaleń art. 128 traktatu z Maastrichtpl
dc.title.alternativeConceptualisation of the idea of the protection of European heritage of the EC as afoundation of the provisions of art. 128 of the Maastricht Treatypl
dc.title.journalRocznik Europeistycznypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available