Determinanty i siły napędowe nowoczesnych strategii zarządzania destynacją turystyczną

2014
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T23:53:40Z
dc.abstract.enThis analysis covers the issue of effectiveness management of tourist destination both locally and globally. The paper explains the destination concept and attempts to synthesize several problems referring to specific design and operation of tourist destinations taking into account sustainable development. The analysis is going to demonstrate that the orientation of the future may bring visions of sustainable development of tourist destination with a focus on benefits for tourists and the local community. The study is analyzing tourist destination management strategy assuming hypothetically that for its efficiency and sustainability it is necessary to focus on its planning, positioning and benchmarking.pl
dc.abstract.plNiniejsza analiza obejmuje zagadnienia efektowności zarządzania destylacją turystyczną zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Opracowanie stara się wyjaśnić koncepcje destynacji turystycznej i usiłuje dokonać syntezy dotyczącej specyfiki projektowania i funkcjonowania destynacji turystycznych, uwzględniającej rozwój zrównoważony. Analiza będzie starała się wykazać, że zorientowanie na przyszłość może przynieść wizję zrównoważonego rozwoju destynacji turystycznej z nastawieniem na korzyści dla turystów i społeczności lokalnej. Opracowanie będzie analizować zarządzanie strategiczne destynacją turystyczną, zakładając hipotetycznie, że do jego wydajności i zrównoważenia konieczne jest skupienie się na jego planowaniu, pozycjonowaniu i benchmarkingu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystycepl
dc.contributor.authorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accession2019-03-19pl
dc.date.accessioned2015-05-06T11:16:37Z
dc.date.available2015-05-06T11:16:37Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 261-262pl
dc.description.number355pl
dc.description.physical253-263pl
dc.description.publication0,6pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.15611/pn.2014.355.23pl
dc.identifier.eissn2392-0041pl
dc.identifier.isbn978-83-7695-446-2pl
dc.identifier.issn1899-3192pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6629
dc.identifier.weblinkhttps://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/29522/edition/26665pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.entourist destinationpl
dc.subject.enreputationpl
dc.subject.enpsychographic analysispl
dc.subject.enmanagement strategiespl
dc.subject.pldestynacja turystycznapl
dc.subject.planaliza psychograficznapl
dc.subject.plstrategie zarządzaniapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDeterminanty i siły napędowe nowoczesnych strategii zarządzania destynacją turystycznąpl
dc.title.alternativeDeterminants and driving forces of modern tourist destination management strategiespl
dc.title.journalPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economicspl
dc.title.volumeUsługi 2014 : branżowe i menadżerskie aspekty rozwoju usługpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T23:53:40Z
dc.abstract.enpl
This analysis covers the issue of effectiveness management of tourist destination both locally and globally. The paper explains the destination concept and attempts to synthesize several problems referring to specific design and operation of tourist destinations taking into account sustainable development. The analysis is going to demonstrate that the orientation of the future may bring visions of sustainable development of tourist destination with a focus on benefits for tourists and the local community. The study is analyzing tourist destination management strategy assuming hypothetically that for its efficiency and sustainability it is necessary to focus on its planning, positioning and benchmarking.
dc.abstract.plpl
Niniejsza analiza obejmuje zagadnienia efektowności zarządzania destylacją turystyczną zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Opracowanie stara się wyjaśnić koncepcje destynacji turystycznej i usiłuje dokonać syntezy dotyczącej specyfiki projektowania i funkcjonowania destynacji turystycznych, uwzględniającej rozwój zrównoważony. Analiza będzie starała się wykazać, że zorientowanie na przyszłość może przynieść wizję zrównoważonego rozwoju destynacji turystycznej z nastawieniem na korzyści dla turystów i społeczności lokalnej. Opracowanie będzie analizować zarządzanie strategiczne destynacją turystyczną, zakładając hipotetycznie, że do jego wydajności i zrównoważenia konieczne jest skupienie się na jego planowaniu, pozycjonowaniu i benchmarkingu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Katedra Zarządzania w Turystyce
dc.contributor.authorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessionpl
2019-03-19
dc.date.accessioned
2015-05-06T11:16:37Z
dc.date.available
2015-05-06T11:16:37Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 261-262
dc.description.numberpl
355
dc.description.physicalpl
253-263
dc.description.publicationpl
0,6
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.15611/pn.2014.355.23
dc.identifier.eissnpl
2392-0041
dc.identifier.isbnpl
978-83-7695-446-2
dc.identifier.issnpl
1899-3192
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6629
dc.identifier.weblinkpl
https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/29522/edition/26665
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
tourist destination
dc.subject.enpl
reputation
dc.subject.enpl
psychographic analysis
dc.subject.enpl
management strategies
dc.subject.plpl
destynacja turystyczna
dc.subject.plpl
analiza psychograficzna
dc.subject.plpl
strategie zarządzania
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Determinanty i siły napędowe nowoczesnych strategii zarządzania destynacją turystyczną
dc.title.alternativepl
Determinants and driving forces of modern tourist destination management strategies
dc.title.journalpl
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics
dc.title.volumepl
Usługi 2014 : branżowe i menadżerskie aspekty rozwoju usług
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
New York
1
Shanghai
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available