O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi

2011
journal article
article
dc.abstract.enIn the search for the reasons why some people commit criminal acts, disturb social order, cause harm to others and pose a menace to public well-being, the centrepiece of much of psychological research has increasingly become moral development and its significance for social behaviour. Moral immaturity, defined as moral development halted at its early stages with a concomitant lack of perspective taking (beyond one's own egocentrism), has been identified in the moral develop­ment research as one of the culprits of aggressive and criminal behaviour by facilitating disregard for law, moral principles and social codes of conduct. In this paper, I will attempt to highlight the possible associations between moral development and criminal behaviour. I will refer to relevant theories in order to provide an explanation of this relationship and include results of empirical re­search that confirm it.pl
dc.abstract.plPoszukując przyczyn dopuszczania się przez ludzi czynów przestępczych, naruszających spo­łeczny porządek, godzących w dobro społeczeństwa i krzywdzących poszczególnych jej członków, badacze coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie poziomu rozwoju moralnego i braków w tym zakresie dla społecznego funkcjonowania jednostki. Z drugiej strony - badacze rozwoju moral­nego, wskazując na konsekwencje moralnej niedojrzałości, oznaczającej pozostawanie na wczes­nych poziomach rozwoju i brak zdolności do przyjęcia innej - poza własną, egocentryczną - per­spektywy, wymieniają wśród nich większą skłonność do łamania prawa, obowiązujących zasad moralnych i społecznych, skutkujących zachowaniami agresywnymi i czynami przestępczymi. Ce­lem prezentowanych analiz jest wskazanie na wzajemne związki między rozwojem rozumowania moralnego a tendencją do zachowań przestępczych poprzez odwołanie się do teorii pozwalających związek ten wyjaśnić, jak również badań empirycznych potwierdzających istnienie takiego związku.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Psychologiipl
dc.contributor.authorCzyżowska, Dorota - 127679 pl
dc.date.accession2018-10-18pl
dc.date.accessioned2019-01-18T12:33:08Z
dc.date.available2019-01-18T12:33:08Z
dc.date.issued2011pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 137-139pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical123-140pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume14pl
dc.identifier.issn1507-7888pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66276
dc.identifier.weblinkhttp://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2011/2/RocznikiPsychologiczne_14_2011_nr2_B5_s123-140.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encriminal behaviourpl
dc.subject.enmoral developmentpl
dc.subject.enmoral thinkingpl
dc.subject.enmoral behaviourpl
dc.subject.plzachowania przestępczepl
dc.subject.plrozwój myślenia moralnegopl
dc.subject.plmyślenie-działanie moralnepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleO związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymipl
dc.title.alternativeMoral development and criminal behaviourpl
dc.title.journalRoczniki Psychologicznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the search for the reasons why some people commit criminal acts, disturb social order, cause harm to others and pose a menace to public well-being, the centrepiece of much of psychological research has increasingly become moral development and its significance for social behaviour. Moral immaturity, defined as moral development halted at its early stages with a concomitant lack of perspective taking (beyond one's own egocentrism), has been identified in the moral develop­ment research as one of the culprits of aggressive and criminal behaviour by facilitating disregard for law, moral principles and social codes of conduct. In this paper, I will attempt to highlight the possible associations between moral development and criminal behaviour. I will refer to relevant theories in order to provide an explanation of this relationship and include results of empirical re­search that confirm it.
dc.abstract.plpl
Poszukując przyczyn dopuszczania się przez ludzi czynów przestępczych, naruszających spo­łeczny porządek, godzących w dobro społeczeństwa i krzywdzących poszczególnych jej członków, badacze coraz częściej zwracają uwagę na znaczenie poziomu rozwoju moralnego i braków w tym zakresie dla społecznego funkcjonowania jednostki. Z drugiej strony - badacze rozwoju moral­nego, wskazując na konsekwencje moralnej niedojrzałości, oznaczającej pozostawanie na wczes­nych poziomach rozwoju i brak zdolności do przyjęcia innej - poza własną, egocentryczną - per­spektywy, wymieniają wśród nich większą skłonność do łamania prawa, obowiązujących zasad moralnych i społecznych, skutkujących zachowaniami agresywnymi i czynami przestępczymi. Ce­lem prezentowanych analiz jest wskazanie na wzajemne związki między rozwojem rozumowania moralnego a tendencją do zachowań przestępczych poprzez odwołanie się do teorii pozwalających związek ten wyjaśnić, jak również badań empirycznych potwierdzających istnienie takiego związku.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii
dc.contributor.authorpl
Czyżowska, Dorota - 127679
dc.date.accessionpl
2018-10-18
dc.date.accessioned
2019-01-18T12:33:08Z
dc.date.available
2019-01-18T12:33:08Z
dc.date.issuedpl
2011
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 137-139
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
123-140
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
14
dc.identifier.issnpl
1507-7888
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/66276
dc.identifier.weblinkpl
http://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2011/2/RocznikiPsychologiczne_14_2011_nr2_B5_s123-140.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
criminal behaviour
dc.subject.enpl
moral development
dc.subject.enpl
moral thinking
dc.subject.enpl
moral behaviour
dc.subject.plpl
zachowania przestępcze
dc.subject.plpl
rozwój myślenia moralnego
dc.subject.plpl
myślenie-działanie moralne
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
O związkach między rozwojem moralnym a zachowaniami przestępczymi
dc.title.alternativepl
Moral development and criminal behaviour
dc.title.journalpl
Roczniki Psychologiczne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Downloads
czyzowska_o_zwiazkach_miedzy_rozwojem_moralnym_2011.pdf
11