Fałszywe regionalizmy : leksyka regionalna na nowo odczytana

2018
journal article
article
dc.abstract.enNew electronic tools open new possibilities for research of regional vocabulary; they allow both to reach poorly attested units, and to verify dictionary data on the regional character of various lexemes. The paper is an attempt to problematize observations which have been made during the development of a dictionary of Cracow regionalisms. It discusses those lexical units which are listed in works devoted to regionalisms as associated with Cracow and which in reality do not have such status, as could be shown thanks, among others, to a new material verification Using several examples, the paper presents cases of false interpretation of the regional status of lexemes: attribution of the wrong meaning or the wrong range of occurrence, and in consequence, consolidation and replication of a faulty image of these units. The analysis is set against the background of a new sociocultural view on the essence of regionalism, seen here as a factor which shapes the local identity, which view, according to this author, should not relieve of the care for scientific reliability or be based in fiction.pl
dc.abstract.plNowe narzędzia elektroniczne stwarzają współcześnie nowe możliwości w zakresie badania leksyki regionalnej: pozwalają zarówno dotrzeć do jednostek słabo poświadczonych, jak i weryfikować dane słownikowe na temat regionalnego charakteru określonych leksemów. Artykuł jest próbą sproblematyzowania obserwacji dokonanych podczas opracowywania słownika regionalizmów krakowskich. Dotyczy jednostek leksykalnych funkcjonujących w opracowaniach poświęconych regionalizmom jako krakowskie, a nie mających takiego statusu, co można było wykazać m.in. dzięki nowej weryfikacji materiałowej. Na kilku przykładach przedstawione zostały wypadki fałszywej interpretacji regionalności leksemów: przypisania im błędnego znaczenia lub zasięgu występowania, a w konsekwencji utrwalenia i powielania fałszywego obrazu tych jednostek. Tłem analizy jest nowe socjokulturowe spojrzenie na istotę regionalizmu - jako czynnika kształtującego lokalną tożsamość - które zdaniem autorki nie powinno zwalniać z dbałości o naukową rzetelność i opierać się na fikcji.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologiipl
dc.contributor.authorOchmann, Donata - 131115 pl
dc.date.accession2019-01-04pl
dc.date.accessioned2019-01-08T10:30:29Z
dc.date.available2019-01-08T10:30:29Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2 (26)pl
dc.description.physical171-180pl
dc.description.publication0,62pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume13pl
dc.identifier.doi10.12797/LV.13.2018.26.12pl
dc.identifier.eissn2392-1226pl
dc.identifier.issn1896-2122pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65139
dc.identifier.weblinkhttp://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/21188347/LV+26+ebook.pdf/25cf3260-3323-451a-a92c-23820bb8024dpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enregionalismspl
dc.subject.enrare vocabularypl
dc.subject.enregional differences in Polishpl
dc.subject.enmethodology of lexicographypl
dc.subject.ensource criticismpl
dc.subject.plregionalizmypl
dc.subject.plleksyka rzadkapl
dc.subject.plzróżnicowanie polszczyznypl
dc.subject.plmetodologia leksykografiipl
dc.subject.plkrytyka źródełpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleFałszywe regionalizmy : leksyka regionalna na nowo odczytanapl
dc.title.alternativeFalse regionalisms : regional vocabulary read anewpl
dc.title.journalLingVariapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
New electronic tools open new possibilities for research of regional vocabulary; they allow both to reach poorly attested units, and to verify dictionary data on the regional character of various lexemes. The paper is an attempt to problematize observations which have been made during the development of a dictionary of Cracow regionalisms. It discusses those lexical units which are listed in works devoted to regionalisms as associated with Cracow and which in reality do not have such status, as could be shown thanks, among others, to a new material verification Using several examples, the paper presents cases of false interpretation of the regional status of lexemes: attribution of the wrong meaning or the wrong range of occurrence, and in consequence, consolidation and replication of a faulty image of these units. The analysis is set against the background of a new sociocultural view on the essence of regionalism, seen here as a factor which shapes the local identity, which view, according to this author, should not relieve of the care for scientific reliability or be based in fiction.
dc.abstract.plpl
Nowe narzędzia elektroniczne stwarzają współcześnie nowe możliwości w zakresie badania leksyki regionalnej: pozwalają zarówno dotrzeć do jednostek słabo poświadczonych, jak i weryfikować dane słownikowe na temat regionalnego charakteru określonych leksemów. Artykuł jest próbą sproblematyzowania obserwacji dokonanych podczas opracowywania słownika regionalizmów krakowskich. Dotyczy jednostek leksykalnych funkcjonujących w opracowaniach poświęconych regionalizmom jako krakowskie, a nie mających takiego statusu, co można było wykazać m.in. dzięki nowej weryfikacji materiałowej. Na kilku przykładach przedstawione zostały wypadki fałszywej interpretacji regionalności leksemów: przypisania im błędnego znaczenia lub zasięgu występowania, a w konsekwencji utrwalenia i powielania fałszywego obrazu tych jednostek. Tłem analizy jest nowe socjokulturowe spojrzenie na istotę regionalizmu - jako czynnika kształtującego lokalną tożsamość - które zdaniem autorki nie powinno zwalniać z dbałości o naukową rzetelność i opierać się na fikcji.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Historii Języka i Dialektologii
dc.contributor.authorpl
Ochmann, Donata - 131115
dc.date.accessionpl
2019-01-04
dc.date.accessioned
2019-01-08T10:30:29Z
dc.date.available
2019-01-08T10:30:29Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2 (26)
dc.description.physicalpl
171-180
dc.description.publicationpl
0,62
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
13
dc.identifier.doipl
10.12797/LV.13.2018.26.12
dc.identifier.eissnpl
2392-1226
dc.identifier.issnpl
1896-2122
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/65139
dc.identifier.weblinkpl
http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/documents/5768825/21188347/LV+26+ebook.pdf/25cf3260-3323-451a-a92c-23820bb8024d
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
regionalisms
dc.subject.enpl
rare vocabulary
dc.subject.enpl
regional differences in Polish
dc.subject.enpl
methodology of lexicography
dc.subject.enpl
source criticism
dc.subject.plpl
regionalizmy
dc.subject.plpl
leksyka rzadka
dc.subject.plpl
zróżnicowanie polszczyzny
dc.subject.plpl
metodologia leksykografii
dc.subject.plpl
krytyka źródeł
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Fałszywe regionalizmy : leksyka regionalna na nowo odczytana
dc.title.alternativepl
False regionalisms : regional vocabulary read anew
dc.title.journalpl
LingVaria
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Krakow
1
Downloads
ochmann_falszywe_regionalizmy_leksyka_regionalna_na_nowo_odczytana_2018.odt
10
ochmann_falszywe_regionalizmy_leksyka_regionalna_na_nowo_odczytana_2018.pdf
1