Prospektywna ocena wpływu czasu nie leczonej psychozy na przebieg schizofrenii

2010
journal article
article
dc.abstract.enAim. This study is a part of a prospective schizophrenia research project run in Kraków. The general objective of the project is a long-time observation of people with schizophrenia, starting from the first episode through the years of living with the illness, the assessment of treatment results and predictors. The goal of this study was to investigate whether the level of DUP before the first admission may have a prognostic value in regard to the further course of the illness. Method. Four indicators of treatment results were observed: the number of relapses, the overall time of inpatient hospitalisations, the number of inpatient hospitalisations and the severity of psychopathological symptoms assessed in 3, 7 and 12 years since the first hospitalisation. DUP was estimated during a clinical interview with a patient and his/her family at the index admission. The severity of symptoms was assessed with BPRS-SA, the UCLA version. Results. The increase of the number of relapses in follow-up assessments was more prominent in the group with longer DUP (p < 0.001). The decrease of the results of BPRS (symptom improvement) was more prominent in patients with short DUP. They had significantly lower results compared to patients with long DUP at each assessment except the index hospitalisation (p equaled respectively: 0.449; 0.002; 0.012; 0.034 and 0.014). The decrease of positive symptoms was larger in patients with short DUP - significant in all except the 7-year follow-up (p equaled respectively: 0.230; <0.001, 0.011; 0.214; < 0.001). Conclusions. 1) A relationship was found between the duration of untreated psychosis and the dynamics of general and positive symptoms and the number of relapses. 2) There was no significant relationship between the duration of untreated psychosis and the dynamics of negative symptoms, whereas the relationship between the time and number of re-hospitalisations was on the brink of statistical significance. 3) A replication of some and the lack of confirmation of other long-time results observed by other researchers prompts us to conclude that there still is a need for further studies concerning the duration of untreated psychosis.pl
dc.abstract.plCel: Badania są częścią krakowskich, prospektywnych badań przebiegu schizofrenii. Ogólnym ich celem jest wieloletnia obserwacja chorych na schizofrenię od pierwszego epizodu przez lata życia z chorobą, ocena wyników leczenia i czynników rokowniczych. Celem prezentowanej pracy było zbadanie czy czas nieleczonej psychozy przed pierwszą hospitalizacją psychiatryczną może mieć wartość prognostyczną dla dalszego przebiegu choroby. Metoda: Przyjęto cztery wskaźniki wyników leczenia: ilość nawrotów, czas rehospitalizacji stacjonarnych, ilość rehospitalizacji stacjonarnych oraz nasilenie objawów psychopatologicznych ocenianych w rok, 3, 7 i 12 lat od pierwszej hospitalizacji. Czas nieleczonej psychozy oceniono w badaniu klinicznym pacjenta i rodziny w chwili pierwszej hospitalizacji. Nasilenie objawów mierzono zmodyfikowaną w UCLA skalą BPRS-S.A. Wyniki: Przyrost liczby nawrotów w poszczególnych katamnezach, był bardziej nasilony w grupie osób o dłuższym DUP (p < ,001). Spadek wyników w BPRS (poprawa objawowa) zaznaczył się wyraźniej u osób, u których DUP był krótki. Miały one istotnie statystycznie niższe wyniki od osób o długim DUP w każdej katamnezie oprócz momentu pierwszej hospitalizacji stacjonarnej (p wyniosło odpowiednio: 0,449; 0,002; 0,012; 0,034 i 0,014). Spadek objawów pozytywnych był silniejszy u osób o krótkim DUP. Jedynie w siedem lat od pierwszej hospitalizacji różnica między obu grupami nie była istotna statystycznie (p dla wszystkich efektów prostych badających różnice między grupami w poszczególnych punktach pomiarowych: 0,230; <0,001, 0,011; 0,214; < 0,001). Wnioski: 1/ Stwierdzono związek pomiędzy czasem nieleczonej psychozy a dynamiką objawów ogólnych, pozytywnych i ilością nawrotów. 2/ Nie wykryto związku pomiędzy czasem nieleczonej psychozy a dynamiką syndromu negatywnego, natomiast związek z czasem i ilością rehospitalizacji pozostawał na granicy istotności statystycznej. 3/ Replikacja części i brak potwierdzenia innych odległych wyników pozwala uznać, że w badaniach nad czasem nieleczonej psychozy nadal potrzebne są badania szczegółowe.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Psychologiipl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.contributor.authorCechnicki, Andrzej - 128966 pl
dc.contributor.authorHanuszkiewicz, Igorpl
dc.contributor.authorPolczyk, Romuald - 131496 pl
dc.contributor.authorBielańska, Annapl
dc.date.accession2018-10-16pl
dc.date.accessioned2018-12-28T11:46:31Z
dc.date.available2018-12-28T11:46:31Z
dc.date.issued2010pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. 393-394pl
dc.description.number3pl
dc.description.physical381-394pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume44pl
dc.identifier.eissn2391-5854pl
dc.identifier.issn0033-2674pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64591
dc.identifier.weblinkhttp://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2010/CechnickiPP2010n3s381.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enschizophreniapl
dc.subject.enpsychosispl
dc.subject.plschizofreniapl
dc.subject.plpsychozapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleProspektywna ocena wpływu czasu nie leczonej psychozy na przebieg schizofreniipl
dc.title.alternativeThe prospective assessment of the influence of duration of untreated psychosis (DUP) on the course of schizophreniapl
dc.title.journalPsychiatria Polskapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim. This study is a part of a prospective schizophrenia research project run in Kraków. The general objective of the project is a long-time observation of people with schizophrenia, starting from the first episode through the years of living with the illness, the assessment of treatment results and predictors. The goal of this study was to investigate whether the level of DUP before the first admission may have a prognostic value in regard to the further course of the illness. Method. Four indicators of treatment results were observed: the number of relapses, the overall time of inpatient hospitalisations, the number of inpatient hospitalisations and the severity of psychopathological symptoms assessed in 3, 7 and 12 years since the first hospitalisation. DUP was estimated during a clinical interview with a patient and his/her family at the index admission. The severity of symptoms was assessed with BPRS-SA, the UCLA version. Results. The increase of the number of relapses in follow-up assessments was more prominent in the group with longer DUP (p < 0.001). The decrease of the results of BPRS (symptom improvement) was more prominent in patients with short DUP. They had significantly lower results compared to patients with long DUP at each assessment except the index hospitalisation (p equaled respectively: 0.449; 0.002; 0.012; 0.034 and 0.014). The decrease of positive symptoms was larger in patients with short DUP - significant in all except the 7-year follow-up (p equaled respectively: 0.230; <0.001, 0.011; 0.214; < 0.001). Conclusions. 1) A relationship was found between the duration of untreated psychosis and the dynamics of general and positive symptoms and the number of relapses. 2) There was no significant relationship between the duration of untreated psychosis and the dynamics of negative symptoms, whereas the relationship between the time and number of re-hospitalisations was on the brink of statistical significance. 3) A replication of some and the lack of confirmation of other long-time results observed by other researchers prompts us to conclude that there still is a need for further studies concerning the duration of untreated psychosis.
dc.abstract.plpl
Cel: Badania są częścią krakowskich, prospektywnych badań przebiegu schizofrenii. Ogólnym ich celem jest wieloletnia obserwacja chorych na schizofrenię od pierwszego epizodu przez lata życia z chorobą, ocena wyników leczenia i czynników rokowniczych. Celem prezentowanej pracy było zbadanie czy czas nieleczonej psychozy przed pierwszą hospitalizacją psychiatryczną może mieć wartość prognostyczną dla dalszego przebiegu choroby. Metoda: Przyjęto cztery wskaźniki wyników leczenia: ilość nawrotów, czas rehospitalizacji stacjonarnych, ilość rehospitalizacji stacjonarnych oraz nasilenie objawów psychopatologicznych ocenianych w rok, 3, 7 i 12 lat od pierwszej hospitalizacji. Czas nieleczonej psychozy oceniono w badaniu klinicznym pacjenta i rodziny w chwili pierwszej hospitalizacji. Nasilenie objawów mierzono zmodyfikowaną w UCLA skalą BPRS-S.A. Wyniki: Przyrost liczby nawrotów w poszczególnych katamnezach, był bardziej nasilony w grupie osób o dłuższym DUP (p < ,001). Spadek wyników w BPRS (poprawa objawowa) zaznaczył się wyraźniej u osób, u których DUP był krótki. Miały one istotnie statystycznie niższe wyniki od osób o długim DUP w każdej katamnezie oprócz momentu pierwszej hospitalizacji stacjonarnej (p wyniosło odpowiednio: 0,449; 0,002; 0,012; 0,034 i 0,014). Spadek objawów pozytywnych był silniejszy u osób o krótkim DUP. Jedynie w siedem lat od pierwszej hospitalizacji różnica między obu grupami nie była istotna statystycznie (p dla wszystkich efektów prostych badających różnice między grupami w poszczególnych punktach pomiarowych: 0,230; <0,001, 0,011; 0,214; < 0,001). Wnioski: 1/ Stwierdzono związek pomiędzy czasem nieleczonej psychozy a dynamiką objawów ogólnych, pozytywnych i ilością nawrotów. 2/ Nie wykryto związku pomiędzy czasem nieleczonej psychozy a dynamiką syndromu negatywnego, natomiast związek z czasem i ilością rehospitalizacji pozostawał na granicy istotności statystycznej. 3/ Replikacja części i brak potwierdzenia innych odległych wyników pozwala uznać, że w badaniach nad czasem nieleczonej psychozy nadal potrzebne są badania szczegółowe.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.contributor.authorpl
Cechnicki, Andrzej - 128966
dc.contributor.authorpl
Hanuszkiewicz, Igor
dc.contributor.authorpl
Polczyk, Romuald - 131496
dc.contributor.authorpl
Bielańska, Anna
dc.date.accessionpl
2018-10-16
dc.date.accessioned
2018-12-28T11:46:31Z
dc.date.available
2018-12-28T11:46:31Z
dc.date.issuedpl
2010
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. 393-394
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
381-394
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
44
dc.identifier.eissnpl
2391-5854
dc.identifier.issnpl
0033-2674
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/64591
dc.identifier.weblinkpl
http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2010/CechnickiPP2010n3s381.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
schizophrenia
dc.subject.enpl
psychosis
dc.subject.plpl
schizofrenia
dc.subject.plpl
psychoza
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Prospektywna ocena wpływu czasu nie leczonej psychozy na przebieg schizofrenii
dc.title.alternativepl
The prospective assessment of the influence of duration of untreated psychosis (DUP) on the course of schizophrenia
dc.title.journalpl
Psychiatria Polska
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Ashburn
2
Jezierzyce
1
Kielce
1
Krakow
1
Racibórz
1
Torun
1
Wroclaw
1
Zielona Góra
1
Downloads
cechnicki_hanuszkiewicz_polczyk_bielanska_prospektywna_ocena_wplywu_czasu_2010.pdf
18