Relacja praca/rodzina, zadowolenie z pracy i życia oraz zdrowie u pielęgniarek zmianowych i dziennych

2014
journal article
article
dc.abstract.enThis paper compares work/family balance (enrichment and conflict), job and life satisfaction, and subjective health among day working nurses and shift working nurses in a fast rotating shift system (1 to 3 shifts of the same kind in a row). One hundred and seventy eight married nurses with at least one child participated in the study. There were differences between groups with regard to variables related to work. Day working nurses scored higher in work/family enrichment in comparison to shift working nurses. The results of work/family conflicts and family/work conflicts were significantly higher among shift working nurses than in nurses working only during the day. The groups did not differ with regard to variables not related to work (family/work enrichment, satisfaction with life and health).pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł porównuje relację praca/rodzina (wzbogacanie i konflikt), zadowolenie z pracy i z życia, a także subiektywne zdrowie wśród pielęgniarek pracujących tylko w porze dziennej oraz w szybko rotującym systemie zmianowym (1–3 dni na tej samej zmianie). W badaniu wzięło udział 178 pielęgniarek, mężatek, z co najmniej jednym dzieckiem. Wykazano różnice pomiędzy badanymi grupami w zakresie zmiennych związanych z pracą. U pielęgniarek dziennych wystąpił istotnie wyższy poziom wzbogacania praca/rodzina i zadowolenia z pracy w porównaniu z pielęgniarkami pracującymi zmianowo. Pielęgniarki zmianowe zaś charakteryzował istotnie wyższy poziom konfliktu praca/rodzina oraz rodzina/praca, niż pielęgniarki pracujące tylko w dzień. Badane grupy nie różniły się istotnie w zakresie zmiennych niezwiązanych z pracą (wzbogacanie rodzina/praca, zadowolenie z życia i zdrowie).pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanejpl
dc.contributor.authorSiemiginowska, Patrycja - 110797 pl
dc.contributor.authorIskra-Golec, Irena - 128379 pl
dc.contributor.authorWątroba, Joannapl
dc.date.accession2015-05-17pl
dc.date.accessioned2015-04-27T07:03:18Z
dc.date.available2015-04-27T07:03:18Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical138-152pl
dc.description.publication0,6pl
dc.description.seriesAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
dc.description.seriesnumber159
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume7pl
dc.identifier.eissn2450-1271pl
dc.identifier.issn2084-5596pl
dc.identifier.seriesissn1689-9903
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5768
dc.identifier.weblinkhttp://studia-psychologica.up.krakow.pl/index.php?l=pl&s=article&id=36pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enshift workpl
dc.subject.enwork/family relationshippl
dc.subject.enjob satisfactionpl
dc.subject.ensatisfaction with lifepl
dc.subject.enhealthpl
dc.subject.plpraca zmianowapl
dc.subject.plrelacja praca/rodzinapl
dc.subject.plzadowolenie z pracypl
dc.subject.plzadowoleniepl
dc.subject.plzdrowiepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRelacja praca/rodzina, zadowolenie z pracy i życia oraz zdrowie u pielęgniarek zmianowych i dziennychpl
dc.title.alternativeWork/family relationship, job satisfaction, satisfaction with life and health among shift and day working nursespl
dc.title.journalAnnales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologicapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper compares work/family balance (enrichment and conflict), job and life satisfaction, and subjective health among day working nurses and shift working nurses in a fast rotating shift system (1 to 3 shifts of the same kind in a row). One hundred and seventy eight married nurses with at least one child participated in the study. There were differences between groups with regard to variables related to work. Day working nurses scored higher in work/family enrichment in comparison to shift working nurses. The results of work/family conflicts and family/work conflicts were significantly higher among shift working nurses than in nurses working only during the day. The groups did not differ with regard to variables not related to work (family/work enrichment, satisfaction with life and health).
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł porównuje relację praca/rodzina (wzbogacanie i konflikt), zadowolenie z pracy i z życia, a także subiektywne zdrowie wśród pielęgniarek pracujących tylko w porze dziennej oraz w szybko rotującym systemie zmianowym (1–3 dni na tej samej zmianie). W badaniu wzięło udział 178 pielęgniarek, mężatek, z co najmniej jednym dzieckiem. Wykazano różnice pomiędzy badanymi grupami w zakresie zmiennych związanych z pracą. U pielęgniarek dziennych wystąpił istotnie wyższy poziom wzbogacania praca/rodzina i zadowolenia z pracy w porównaniu z pielęgniarkami pracującymi zmianowo. Pielęgniarki zmianowe zaś charakteryzował istotnie wyższy poziom konfliktu praca/rodzina oraz rodzina/praca, niż pielęgniarki pracujące tylko w dzień. Badane grupy nie różniły się istotnie w zakresie zmiennych niezwiązanych z pracą (wzbogacanie rodzina/praca, zadowolenie z życia i zdrowie).
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej
dc.contributor.authorpl
Siemiginowska, Patrycja - 110797
dc.contributor.authorpl
Iskra-Golec, Irena - 128379
dc.contributor.authorpl
Wątroba, Joanna
dc.date.accessionpl
2015-05-17
dc.date.accessioned
2015-04-27T07:03:18Z
dc.date.available
2015-04-27T07:03:18Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
138-152
dc.description.publicationpl
0,6
dc.description.series
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
dc.description.seriesnumber
159
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
7
dc.identifier.eissnpl
2450-1271
dc.identifier.issnpl
2084-5596
dc.identifier.seriesissn
1689-9903
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5768
dc.identifier.weblinkpl
http://studia-psychologica.up.krakow.pl/index.php?l=pl&s=article&id=36
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
shift work
dc.subject.enpl
work/family relationship
dc.subject.enpl
job satisfaction
dc.subject.enpl
satisfaction with life
dc.subject.enpl
health
dc.subject.plpl
praca zmianowa
dc.subject.plpl
relacja praca/rodzina
dc.subject.plpl
zadowolenie z pracy
dc.subject.plpl
zadowolenie
dc.subject.plpl
zdrowie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Relacja praca/rodzina, zadowolenie z pracy i życia oraz zdrowie u pielęgniarek zmianowych i dziennych
dc.title.alternativepl
Work/family relationship, job satisfaction, satisfaction with life and health among shift and day working nurses
dc.title.journalpl
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
21
Views per month
Views per city
Wroclaw
9
Chandler
2
Dublin
2
Gdansk
1
Lodz
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available