Od pozytywizmu do postpozytywizmu : poglądy teoretycznoprawne Neila MacCormicka na tle współczesnej teorii i filozofii prawa

2018
journal article
article
dc.abstract.enThe subject of this article is Neil's MacCormick late legal views and their adherence to the post-positivist approach in the theory and philosophy of law. MacCormick's views were shaped gradually. The impact on their final version was, on the one hand, the legacy of Anglo-Saxon legal positivism, and on the other, his own scientific biography, because he was both an observer and active participant in the significant changes that were made in theory and philosophy of law in the second half of the twentieth century. This article presents the main assumptions of institutional theory of law, which is Neil MacCormick's fundamental contribution to the development of contemporary law theories and philosophy of law. MacCormick's transition from the positivist to post-positivist ideas seems to be a model example of a broader process which are the transformations in the contemporary theory and philosophy of law. However, what is particularly important is the intellectual coherence of MacCormick's entire academic achievement, which shows that the Scottish philosopher's turn to post-positivism is evolutionary rather than revolutionary.pl
dc.abstract.plTematem artykułu jest kwestia przynależności późnych poglądów teoretycznoprawnych Neila MacCormicka do nurtu postpozytywistycznego we współczesnej teorii i filozofii prawa. Poglądy MacCormicka kształtowały się stopniowo, a ogromny wpływ na ich ostateczne brzmienie miało z jednej strony dziedzictwo anglosaskiego pozytywizmu prawniczego, z drugiej zaś jego własna biografia naukowa, ponieważ był on zarówno obserwatorem, jak i aktywnym uczestnikiem znaczących przemian, jakie dokonały się w teorii i filozofii prawa w drugiej połowie XX wieku. W artykule przedstawiono główne założenia instytucjonalnej teorii prawa, która stanowi podstawowy wkład Neila MacCormicka w rozwój współczesnej teorii i filozofii prawa. Jego przejście od poglądów pozytywistycznych w stronę postpozytywizmu wydaje się modelowym przykładem szerszego procesu, jakim są przemiany we współczesnej teorii i filozofii prawa. Co jednak szczególnie istotne, intelektualna spójność dorobku naukowego Mac-Cormicka świadczy o tym, iż przeprowadzony przezeń zwrot w stronę postpozytywizmu ma charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny.pl
dc.contributor.authorSopiński, Michałpl
dc.date.accession2018-10-05pl
dc.date.accessioned2018-10-05T07:31:36Z
dc.date.available2018-10-05T07:31:36Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 44-45pl
dc.description.number21 (2)pl
dc.description.physical23-45pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.02pl
dc.identifier.eissn2082-9213pl
dc.identifier.issn2299-2383pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57627
dc.identifier.weblinkhttp://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=23pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.eninstitutional theory of lawpl
dc.subject.enlegal positivismpl
dc.subject.enpost-positivismpl
dc.subject.enNeil MacCormickpl
dc.subject.enHerbert Hartpl
dc.subject.plinstytucjonalna teoria prawapl
dc.subject.plpozytywizm prawniczypl
dc.subject.plpostpozytywizm prawniczypl
dc.subject.plNeil MacCormickpl
dc.subject.plHerbert Hartpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOd pozytywizmu do postpozytywizmu : poglądy teoretycznoprawne Neila MacCormicka na tle współczesnej teorii i filozofii prawapl
dc.title.alternativeFrom positivism to post-positivism : Neil MacCormick's legal thoughts on the contemporary legal theory and philosophy of lawpl
dc.title.journalZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społecznepl
dc.title.volumeTom prawniczypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this article is Neil's MacCormick late legal views and their adherence to the post-positivist approach in the theory and philosophy of law. MacCormick's views were shaped gradually. The impact on their final version was, on the one hand, the legacy of Anglo-Saxon legal positivism, and on the other, his own scientific biography, because he was both an observer and active participant in the significant changes that were made in theory and philosophy of law in the second half of the twentieth century. This article presents the main assumptions of institutional theory of law, which is Neil MacCormick's fundamental contribution to the development of contemporary law theories and philosophy of law. MacCormick's transition from the positivist to post-positivist ideas seems to be a model example of a broader process which are the transformations in the contemporary theory and philosophy of law. However, what is particularly important is the intellectual coherence of MacCormick's entire academic achievement, which shows that the Scottish philosopher's turn to post-positivism is evolutionary rather than revolutionary.
dc.abstract.plpl
Tematem artykułu jest kwestia przynależności późnych poglądów teoretycznoprawnych Neila MacCormicka do nurtu postpozytywistycznego we współczesnej teorii i filozofii prawa. Poglądy MacCormicka kształtowały się stopniowo, a ogromny wpływ na ich ostateczne brzmienie miało z jednej strony dziedzictwo anglosaskiego pozytywizmu prawniczego, z drugiej zaś jego własna biografia naukowa, ponieważ był on zarówno obserwatorem, jak i aktywnym uczestnikiem znaczących przemian, jakie dokonały się w teorii i filozofii prawa w drugiej połowie XX wieku. W artykule przedstawiono główne założenia instytucjonalnej teorii prawa, która stanowi podstawowy wkład Neila MacCormicka w rozwój współczesnej teorii i filozofii prawa. Jego przejście od poglądów pozytywistycznych w stronę postpozytywizmu wydaje się modelowym przykładem szerszego procesu, jakim są przemiany we współczesnej teorii i filozofii prawa. Co jednak szczególnie istotne, intelektualna spójność dorobku naukowego Mac-Cormicka świadczy o tym, iż przeprowadzony przezeń zwrot w stronę postpozytywizmu ma charakter ewolucyjny, a nie rewolucyjny.
dc.contributor.authorpl
Sopiński, Michał
dc.date.accessionpl
2018-10-05
dc.date.accessioned
2018-10-05T07:31:36Z
dc.date.available
2018-10-05T07:31:36Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 44-45
dc.description.numberpl
21 (2)
dc.description.physicalpl
23-45
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.26361/ZNTDSP.09.2018.21.02
dc.identifier.eissnpl
2082-9213
dc.identifier.issnpl
2299-2383
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57627
dc.identifier.weblinkpl
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/documents/1167150/0/ZN+spol+21_2_2018#page=23
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
institutional theory of law
dc.subject.enpl
legal positivism
dc.subject.enpl
post-positivism
dc.subject.enpl
Neil MacCormick
dc.subject.enpl
Herbert Hart
dc.subject.plpl
instytucjonalna teoria prawa
dc.subject.plpl
pozytywizm prawniczy
dc.subject.plpl
postpozytywizm prawniczy
dc.subject.plpl
Neil MacCormick
dc.subject.plpl
Herbert Hart
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Od pozytywizmu do postpozytywizmu : poglądy teoretycznoprawne Neila MacCormicka na tle współczesnej teorii i filozofii prawa
dc.title.alternativepl
From positivism to post-positivism : Neil MacCormick's legal thoughts on the contemporary legal theory and philosophy of law
dc.title.journalpl
Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne
dc.title.volumepl
Tom prawniczy
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
San Jose
1
Shanghai
1
Stalowa Wola
1
Downloads
sopinski_od_pozytywizmu_do_postpozytywizmu_poglady_teoretycznoprawne_2018.pdf
59
sopinski_od_pozytywizmu_do_postpozytywizmu_poglady_teoretycznoprawne_2018.odt
1