Spójność odpowiedzi na skalach dwubiegunowych o różnej liczbie kategorii

2003
journal article
article
dc.abstract.enThe article is devoted to the analysis of cognitive availability of measurement scales, based on the comparison of answers given by respondents to the very same question that is provided with scales having different number of categories. The measure of a cognitive control over the scales presented to the respondent is inferred from consistence of his answers. The scale that is difficult to master will be known by the answers that are inconsistent with the ones given on other scales. First part of the article contains a formal definition of consistence and the way of constructing formula for the level of beyond-chance consistence of answers. In the second part I present the results of empirical research conducted in a group of students taking part in statistical analysis classes. The results initially confirm the hypothesis that increase in number of scale categories heightens the level of difficulty that a scale presents to the respondent.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem artykułu jest analiza poznawczej przystępności skal pomiarowych, opierająca się na porównaniu odpowiedzi, jakich badani udzielają na identycznie sformułowane pytanie przy użyciu skal o różnej liczbie kategorii. Miarą kognitywnej kontroli respondenta nad przedstawionymi mu skalami jest spójność jego odpowiedzi. Skalę trudną do opanowania cechować będzie niski stopień spójności odpowiedzi na tej skali z odpowiedziami udzielanymi na pozostałych skalach. Pierwsza część artykułu poświęcona jest formalnej definicji spójności oraz sposobowi skonstruowania wzoru na stopień nieprzypadkowej spójności odpowiedzi. W drugiej części tekstu przedstawiam wyniki badania empirycznego przeprowadzonego w grupie uczestników kursu statystycznej analizy danych. Wstępnie potwierdzają one hipotezę, iż wraz ze wzrostem liczby kategorii zwiększa się także trudność, jaką skala sprawia respondentowi.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Socjologiipl
dc.contributor.authorCzarnik, Szymon - 161426 pl
dc.date.accession2018-09-18pl
dc.date.accessioned2018-09-18T14:09:28Z
dc.date.available2018-09-18T14:09:28Z
dc.date.issued2003pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical117-145pl
dc.description.publication2pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume12pl
dc.identifier.issn1234-9224pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57127
dc.identifier.weblinkhttps://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/69527/ASK_2003_117_145.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ensurvey researchpl
dc.subject.enscale reliabilitypl
dc.subject.plbadania sondażowepl
dc.subject.plrzetelność skalipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSpójność odpowiedzi na skalach dwubiegunowych o różnej liczbie kategoriipl
dc.title.alternativeConsistence of answers to bipolar scales having different number of categoriespl
dc.title.journalAskpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article is devoted to the analysis of cognitive availability of measurement scales, based on the comparison of answers given by respondents to the very same question that is provided with scales having different number of categories. The measure of a cognitive control over the scales presented to the respondent is inferred from consistence of his answers. The scale that is difficult to master will be known by the answers that are inconsistent with the ones given on other scales. First part of the article contains a formal definition of consistence and the way of constructing formula for the level of beyond-chance consistence of answers. In the second part I present the results of empirical research conducted in a group of students taking part in statistical analysis classes. The results initially confirm the hypothesis that increase in number of scale categories heightens the level of difficulty that a scale presents to the respondent.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem artykułu jest analiza poznawczej przystępności skal pomiarowych, opierająca się na porównaniu odpowiedzi, jakich badani udzielają na identycznie sformułowane pytanie przy użyciu skal o różnej liczbie kategorii. Miarą kognitywnej kontroli respondenta nad przedstawionymi mu skalami jest spójność jego odpowiedzi. Skalę trudną do opanowania cechować będzie niski stopień spójności odpowiedzi na tej skali z odpowiedziami udzielanymi na pozostałych skalach. Pierwsza część artykułu poświęcona jest formalnej definicji spójności oraz sposobowi skonstruowania wzoru na stopień nieprzypadkowej spójności odpowiedzi. W drugiej części tekstu przedstawiam wyniki badania empirycznego przeprowadzonego w grupie uczestników kursu statystycznej analizy danych. Wstępnie potwierdzają one hipotezę, iż wraz ze wzrostem liczby kategorii zwiększa się także trudność, jaką skala sprawia respondentowi.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Socjologii
dc.contributor.authorpl
Czarnik, Szymon - 161426
dc.date.accessionpl
2018-09-18
dc.date.accessioned
2018-09-18T14:09:28Z
dc.date.available
2018-09-18T14:09:28Z
dc.date.issuedpl
2003
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
117-145
dc.description.publicationpl
2
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
12
dc.identifier.issnpl
1234-9224
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/57127
dc.identifier.weblinkpl
https://kb.osu.edu/bitstream/handle/1811/69527/ASK_2003_117_145.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
survey research
dc.subject.enpl
scale reliability
dc.subject.plpl
badania sondażowe
dc.subject.plpl
rzetelność skali
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Spójność odpowiedzi na skalach dwubiegunowych o różnej liczbie kategorii
dc.title.alternativepl
Consistence of answers to bipolar scales having different number of categories
dc.title.journalpl
Ask
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Chandler
1

No access

No Thumbnail Available