Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym

2014
book section
article
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnegopl
dc.contributor.authorPisuliński, Jerzy - 131428 pl
dc.contributor.authorTracz, Grzegorz - 132412 pl
dc.contributor.authorPrzyborowski, Łukaszpl
dc.contributor.editorWłodyka, Stanisławpl
dc.date.accessioned2015-04-24T16:52:16Z
dc.date.available2015-04-24T16:52:16Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.edition4pl
dc.description.physical241-326pl
dc.description.points4pl
dc.description.publication5pl
dc.description.seriesSystem Prawa Handlowego
dc.description.seriesnumbert. 5
dc.identifier.eisbn978-83-255-6308-0pl
dc.identifier.isbn978-83-255-6307-3pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5703
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoWarszawa : Wydawnictwo C. H. Beckpl
dc.pubinfoKraków : Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznychpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.ensecurities of claimspl
dc.subject.endependent personal securitypl
dc.subject.enbanking guaranteepl
dc.subject.enpledgepl
dc.subject.enreal etsate mortgagepl
dc.subject.plzabezpieczenia wierzytelnościpl
dc.subject.plgwarancja bankowapl
dc.subject.plporęczeniepl
dc.subject.plzastawpl
dc.subject.plhipotekapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczympl
dc.title.alternativeThe security of contract claims in commercial practicepl
dc.title.containerPrawo umów handlowychpl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Cywilnego
dc.contributor.authorpl
Pisuliński, Jerzy - 131428
dc.contributor.authorpl
Tracz, Grzegorz - 132412
dc.contributor.authorpl
Przyborowski, Łukasz
dc.contributor.editorpl
Włodyka, Stanisław
dc.date.accessioned
2015-04-24T16:52:16Z
dc.date.available
2015-04-24T16:52:16Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.description.editionpl
4
dc.description.physicalpl
241-326
dc.description.pointspl
4
dc.description.publicationpl
5
dc.description.series
System Prawa Handlowego
dc.description.seriesnumber
t. 5
dc.identifier.eisbnpl
978-83-255-6308-0
dc.identifier.isbnpl
978-83-255-6307-3
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5703
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck
dc.pubinfopl
Kraków : Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subject.enpl
securities of claims
dc.subject.enpl
dependent personal security
dc.subject.enpl
banking guarantee
dc.subject.enpl
pledge
dc.subject.enpl
real etsate mortgage
dc.subject.plpl
zabezpieczenia wierzytelności
dc.subject.plpl
gwarancja bankowa
dc.subject.plpl
poręczenie
dc.subject.plpl
zastaw
dc.subject.plpl
hipoteka
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym
dc.title.alternativepl
The security of contract claims in commercial practice
dc.title.containerpl
Prawo umów handlowych
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Chandler
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Podgórze
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available