Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna : wobec optymalizacji publicznego działania

2018
book
monography
dc.abstract.enUnclear, not effective, difficult to see, complicated - the regional policy of the European Union is often defined. Meanwhile, it is one of the most important public policies, especially due to the amount of funds from the EU budget for the development and creation of high quality of life. At the same time, Poland is one of the largest beneficiaries of this policy, hence the legitimacy of tackling the issue of optimizing EU regional policy. The authors of the most important studies in the Polish literature of the subject refer mainly to normative aspects (legal and regulatory) or administrative decisions. However, there are no analyzes referring to regional policy in the context of the political process, the way it is created, agreeing on development priorities, and methods of making decisions. In increasingly complex societies, regional systems in which we deal with phenomena of an integrated nature, the opening up of regional policy to others - non-state and non-EU actors - is an action to increase its effectiveness. This is connected with the necessity to establish instruments not so much standardized as to fit the needs and expectations of the addressees, and at the same time achieve the goals of the policy being studied. At the same time, this indicates a greater challenge in the area of ​​steering the EU regional policy.pl
dc.abstract.plNiejasna, mało skuteczna, trudno dostrzegalna, skomplikowana - tak często określa się politykę regionalną Unii Europejskiej. Tymczasem jest ona jedną z najważniejszych polityk publicznych, zwłaszcza ze względu na ilość środków pochodzących z budżetu UE na rozwój i tworzenie wysokiej jakości życia. Jednocześnie Polska jest jednym z największych beneficjentów tej polityki, stąd zasadność podejmowania problematyki optymalizacji unijnej polityki regionalnej. Autorzy najważniejszych opracowań w polskiej literaturze przedmiotu odwołują się głównie do aspektów normatywnych (prawnych i regulacyjnych) bądź rozstrzygnięć administracyjnych. Brakuje natomiast analiz odnoszących się do polityki regionalnej w kontekście procesu politycznego, sposobu jej tworzenia, uzgadniania priorytetów rozwojowych, sposobów podejmowania decyzji. W coraz bardziej złożonych społeczeństwach, układach regionalnych, w których mamy do czynienia ze zjawiskami o zintegrowanym charakterze, otwarcie się polityki regionalnej na innych - pozapaństwowych i pozaunijnych - aktorów jest działaniem w kierunku zwiększenia jej efektywności. Wiąże się to z koniecznością ustalania instrumentów nie tyle ustandaryzowanych, ile dopasowanych do potrzeb i oczekiwań adresatów, a zarazem osiągających założone cele badanej polityki. Jednocześnie wskazuje to na większe wyzwanie w zakresie sterowania unijną polityką regionalną.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistykipl
dc.contributor.authorŚwistak, Marek - 200166 pl
dc.date.accessioned2018-07-30T12:19:04Z
dc.date.available2018-07-30T12:19:04Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 307-338. Indeks. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical346pl
dc.description.publication24pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbn978-83-233-9762-5pl
dc.identifier.isbn978-83-233-4383-7pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56108
dc.languagepolpl
dc.participationŚwistak, Marek: 100%;pl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.plpolityka publicznapl
dc.subject.plpolityka regionalna UEpl
dc.subject.plUnia Europejskapl
dc.subject.plfundusze Unii Europejskiejpl
dc.subject.plewaluacjapl
dc.subtypeMonographypl
dc.titlePolityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna : wobec optymalizacji publicznego działaniapl
dc.title.alternativeRegional policy of the European Union as public policy : towards optimization of public actionpl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Unclear, not effective, difficult to see, complicated - the regional policy of the European Union is often defined. Meanwhile, it is one of the most important public policies, especially due to the amount of funds from the EU budget for the development and creation of high quality of life. At the same time, Poland is one of the largest beneficiaries of this policy, hence the legitimacy of tackling the issue of optimizing EU regional policy. The authors of the most important studies in the Polish literature of the subject refer mainly to normative aspects (legal and regulatory) or administrative decisions. However, there are no analyzes referring to regional policy in the context of the political process, the way it is created, agreeing on development priorities, and methods of making decisions. In increasingly complex societies, regional systems in which we deal with phenomena of an integrated nature, the opening up of regional policy to others - non-state and non-EU actors - is an action to increase its effectiveness. This is connected with the necessity to establish instruments not so much standardized as to fit the needs and expectations of the addressees, and at the same time achieve the goals of the policy being studied. At the same time, this indicates a greater challenge in the area of ​​steering the EU regional policy.
dc.abstract.plpl
Niejasna, mało skuteczna, trudno dostrzegalna, skomplikowana - tak często określa się politykę regionalną Unii Europejskiej. Tymczasem jest ona jedną z najważniejszych polityk publicznych, zwłaszcza ze względu na ilość środków pochodzących z budżetu UE na rozwój i tworzenie wysokiej jakości życia. Jednocześnie Polska jest jednym z największych beneficjentów tej polityki, stąd zasadność podejmowania problematyki optymalizacji unijnej polityki regionalnej. Autorzy najważniejszych opracowań w polskiej literaturze przedmiotu odwołują się głównie do aspektów normatywnych (prawnych i regulacyjnych) bądź rozstrzygnięć administracyjnych. Brakuje natomiast analiz odnoszących się do polityki regionalnej w kontekście procesu politycznego, sposobu jej tworzenia, uzgadniania priorytetów rozwojowych, sposobów podejmowania decyzji. W coraz bardziej złożonych społeczeństwach, układach regionalnych, w których mamy do czynienia ze zjawiskami o zintegrowanym charakterze, otwarcie się polityki regionalnej na innych - pozapaństwowych i pozaunijnych - aktorów jest działaniem w kierunku zwiększenia jej efektywności. Wiąże się to z koniecznością ustalania instrumentów nie tyle ustandaryzowanych, ile dopasowanych do potrzeb i oczekiwań adresatów, a zarazem osiągających założone cele badanej polityki. Jednocześnie wskazuje to na większe wyzwanie w zakresie sterowania unijną polityką regionalną.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki
dc.contributor.authorpl
Świstak, Marek - 200166
dc.date.accessioned
2018-07-30T12:19:04Z
dc.date.available
2018-07-30T12:19:04Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 307-338. Indeks. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
346
dc.description.publicationpl
24
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-9762-5
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4383-7
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/56108
dc.languagepl
pol
dc.participationpl
Świstak, Marek: 100%;
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.plpl
polityka publiczna
dc.subject.plpl
polityka regionalna UE
dc.subject.plpl
Unia Europejska
dc.subject.plpl
fundusze Unii Europejskiej
dc.subject.plpl
ewaluacja
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna : wobec optymalizacji publicznego działania
dc.title.alternativepl
Regional policy of the European Union as public policy : towards optimization of public action
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Bobrowniki Male
1
Krakow
1
Warsaw
1
Downloads
swistak_polityka_regionalna_unii_europejskiej_2018.pdf
131
swistak_polityka_regionalna_unii_europejskiej_2018.odt
10
swistak_polityka_regionalna_unii_europejskiej_2018.odt
8