Przewodniki po świecie informacji, opracowane przez bibliotekarzy Biblioteki Jagiellońskiej dla jej czytelników : wczoraj, dziś i jutro

2013
book section
article
dc.abstract.plBibliotekarze Biblioteki Jagiellońskiej od zawsze służą czytelnikom pomocą w orientowaniu się w świecie informacji. W artykule przedstawiono dwie formy tej pomocy, oferowane od okresu międzywojennego po dzień dzisiejszy: przewodniki dla korzystających z biblioteki oraz poradniki dla szukających piśmiennictwa z danej dziedziny. Prześledzono, jak zmieniały się one, jeśli chodzi o treść, formę przekazu oraz zasięg oddziaływania. Treść w pewnych punktach zmieniała się mało, jednak pojawienie się nowych technologii i koncepcji organizacyjnych wpłynęło na jej poszerzenie. Forma ewoluowała w przypadku przewodników po bibliotece od druków przez e-learning do profilu w portalu społecznościowym, w przypadku poradników dziedzinowych od książki przez internetowy adnotowany wykaz baz danych aż do planowanej do wykonania i udostępnienia w Internecie bazy baz danych. Ewolucja formy przekazu spowodowała poszerzenie kręgu odbiorcówpl
dc.affiliationPion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońskapl
dc.contributor.authorBułat, Barbara - 100481 pl
dc.contributor.editorWojciechowska, Majapl
dc.contributor.editorLaskowska, Jolantapl
dc.contributor.institutionAteneum - Szkoła Wyższa w Gdańskupl
dc.date.accessioned2015-04-23T08:25:35Z
dc.date.available2015-04-23T08:25:35Z
dc.date.issued2013pl
dc.description.physical189-202pl
dc.description.physicalpl
dc.description.publication1,2pl
dc.identifier.isbn978-83-61079-27-9pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5557
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoGdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższejpl
dc.subject.enJagiellonian Librarypl
dc.subject.enweb sitepl
dc.subject.enlibrary guidespl
dc.subject.plBiblioteka Jagiellońskapl
dc.subject.plstrona internetowapl
dc.subject.plprzewodniki po bibliotecepl
dc.subject.plinformowanie o bibliotecepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrzewodniki po świecie informacji, opracowane przez bibliotekarzy Biblioteki Jagiellońskiej dla jej czytelników : wczoraj, dziś i jutropl
dc.title.alternativeGuides to the information universe prepared by the librarians of the Jagiellonian Library for its patrons : yesterday, today, and tomorrowpl
dc.title.containerBibliotekarz : przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacjipl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Bibliotekarze Biblioteki Jagiellońskiej od zawsze służą czytelnikom pomocą w orientowaniu się w świecie informacji. W artykule przedstawiono dwie formy tej pomocy, oferowane od okresu międzywojennego po dzień dzisiejszy: przewodniki dla korzystających z biblioteki oraz poradniki dla szukających piśmiennictwa z danej dziedziny. Prześledzono, jak zmieniały się one, jeśli chodzi o treść, formę przekazu oraz zasięg oddziaływania. Treść w pewnych punktach zmieniała się mało, jednak pojawienie się nowych technologii i koncepcji organizacyjnych wpłynęło na jej poszerzenie. Forma ewoluowała w przypadku przewodników po bibliotece od druków przez e-learning do profilu w portalu społecznościowym, w przypadku poradników dziedzinowych od książki przez internetowy adnotowany wykaz baz danych aż do planowanej do wykonania i udostępnienia w Internecie bazy baz danych. Ewolucja formy przekazu spowodowała poszerzenie kręgu odbiorców
dc.affiliationpl
Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska
dc.contributor.authorpl
Bułat, Barbara - 100481
dc.contributor.editorpl
Wojciechowska, Maja
dc.contributor.editorpl
Laskowska, Jolanta
dc.contributor.institutionpl
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
dc.date.accessioned
2015-04-23T08:25:35Z
dc.date.available
2015-04-23T08:25:35Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.description.physicalpl
189-202
dc.description.physicalpl
dc.description.publicationpl
1,2
dc.identifier.isbnpl
978-83-61079-27-9
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5557
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej
dc.subject.enpl
Jagiellonian Library
dc.subject.enpl
web site
dc.subject.enpl
library guides
dc.subject.plpl
Biblioteka Jagiellońska
dc.subject.plpl
strona internetowa
dc.subject.plpl
przewodniki po bibliotece
dc.subject.plpl
informowanie o bibliotece
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Przewodniki po świecie informacji, opracowane przez bibliotekarzy Biblioteki Jagiellońskiej dla jej czytelników : wczoraj, dziś i jutro
dc.title.alternativepl
Guides to the information universe prepared by the librarians of the Jagiellonian Library for its patrons : yesterday, today, and tomorrow
dc.title.containerpl
Bibliotekarz : przewodnik po księgozbiorze, wiedzy i informacji
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available