Rumuńska słowiańszczyzna : zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku

2014
book
monography
dc.abstract.enThe subject of research is the vocabulary borrowed into the Romanian language from the South Slavic languages: Old Church Slavonic and its later recensions, Bulgarian, and Serbian. The vocabulary in question was first recorded in print and writing in the 16th and 17th century. The thesis consists of a theoretical and a material part. In the first part the history of Slavonic oriented research upon the Romanian language. This aims to show the complexity of the Romanian-Slavic relations in the course of a thousand year interference. Moreover, in this part the analysis of the adaptations of Slavic borrowings into Romanian has been carried out from the perspective of phonetics, morphology, syntax, and semantics. In the chapter dealing with the semantic adaptation the questions of synonymy, polysemy, slavonisms, as well as linguistic calques, have been brought up. The second part of the thesis presents the lexical material in the form of an alphabetically structured dictionary consisting of 1530 entries and 1064 derivates. The vocabulary has been collected on the basis of Dicţionarul limbii române, volumes I-XIV, Bucureşti 1913-2002. Polish translation of the lexemes has been provided on the basis of their context found in the sources from the 16th and 17th century. Each entry has been enriched with the etymological remarks and explanations taken from the dictionaries and etymological works concerning both the Romanian language and the Slavic ones.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem badań jest słownictwo zapożyczone do języka rumuńskiego z języków południowosłowiańskich: staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz jego późniejszych redakcji, bułgarskiego i serbskiego, które po raz pierwszy zostało poświadczone w piśmie w XVI i XVII wieku. Praca składa się z części teoretycznej oraz materiałowej. W pierwszej została przedstawiona historia badań slawistycznych w języku rumuńskim oraz rumuńskie kontakty językowe na tle wydarzeń historycznych (do XVII w. włącznie). W tej części dokonano również analizy adaptacji zapożyczeń słowiańskich na gruncie rumuńskim pod względem fonetycznym, morfologicznym, syntaktycznym oraz semantycznym. W rozdziale dotyczącym adaptacji semantycznej zostały poruszone problemy m. in. synonimii, polisemii, slawizmów, kalk etc. Drugą część pracy stanowi prezentacja materiału leksykalnego w formie alfabetycznego słownika. Zebrano w nim łącznie 1530 haseł oraz 1064 derywaty. Ekscerpcji słownictwa dokonano głównie na podstawie Dicţionarul limbii române, t. I-XIV, Bucureşti 1913-2002. Znaczenie wyrazów zostało przetłumaczone na język polski na podstawie ich kontekstu w źródłach z XVI i XVII wieku. Każde z haseł zostało opatrzone wskazówkami etymologicznymi, zebranymi ze słowników i opracowań etymologicznych języka rumuńskiego oraz języków słowiańskich.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiejpl
dc.contributor.authorOczko, Anna - 145283 pl
dc.date.accessioned2015-04-22T14:59:45Z
dc.date.available2015-04-22T14:59:45Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.additionalBibliogr. s. 119-133pl
dc.description.physical333pl
dc.description.publication20pl
dc.description.seriesBiblioteka Tradycji. Seria Druga
dc.description.seriesnumber138
dc.identifier.isbn978-83-7624-112-8pl
dc.identifier.seriesissn1895-6076
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5493
dc.languagepolpl
dc.participationOczko, Anna: 100%;pl
dc.pubinfoKraków : Collegium Columbinumpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enRomanian languagepl
dc.subject.enromanian etymologypl
dc.subject.enslavic borrowingspl
dc.subject.enRomanian-Slavic relationspl
dc.subject.pljęzyk rumuńskipl
dc.subject.plslawizmypl
dc.subject.plinterferncje słowiańsko-rumuńskiepl
dc.subject.pletymologia rumuńskapl
dc.subject.plzapożyczenia słowiańskiepl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleRumuńska słowiańszczyzna : zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wiekupl
dc.title.alternativeThe Romanian Slavism : South Slavic borrowings into Romanian in the 16th and 17th centurypl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of research is the vocabulary borrowed into the Romanian language from the South Slavic languages: Old Church Slavonic and its later recensions, Bulgarian, and Serbian. The vocabulary in question was first recorded in print and writing in the 16th and 17th century. The thesis consists of a theoretical and a material part. In the first part the history of Slavonic oriented research upon the Romanian language. This aims to show the complexity of the Romanian-Slavic relations in the course of a thousand year interference. Moreover, in this part the analysis of the adaptations of Slavic borrowings into Romanian has been carried out from the perspective of phonetics, morphology, syntax, and semantics. In the chapter dealing with the semantic adaptation the questions of synonymy, polysemy, slavonisms, as well as linguistic calques, have been brought up. The second part of the thesis presents the lexical material in the form of an alphabetically structured dictionary consisting of 1530 entries and 1064 derivates. The vocabulary has been collected on the basis of Dicţionarul limbii române, volumes I-XIV, Bucureşti 1913-2002. Polish translation of the lexemes has been provided on the basis of their context found in the sources from the 16th and 17th century. Each entry has been enriched with the etymological remarks and explanations taken from the dictionaries and etymological works concerning both the Romanian language and the Slavic ones.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem badań jest słownictwo zapożyczone do języka rumuńskiego z języków południowosłowiańskich: staro-cerkiewno-słowiańskiego oraz jego późniejszych redakcji, bułgarskiego i serbskiego, które po raz pierwszy zostało poświadczone w piśmie w XVI i XVII wieku. Praca składa się z części teoretycznej oraz materiałowej. W pierwszej została przedstawiona historia badań slawistycznych w języku rumuńskim oraz rumuńskie kontakty językowe na tle wydarzeń historycznych (do XVII w. włącznie). W tej części dokonano również analizy adaptacji zapożyczeń słowiańskich na gruncie rumuńskim pod względem fonetycznym, morfologicznym, syntaktycznym oraz semantycznym. W rozdziale dotyczącym adaptacji semantycznej zostały poruszone problemy m. in. synonimii, polisemii, slawizmów, kalk etc. Drugą część pracy stanowi prezentacja materiału leksykalnego w formie alfabetycznego słownika. Zebrano w nim łącznie 1530 haseł oraz 1064 derywaty. Ekscerpcji słownictwa dokonano głównie na podstawie Dicţionarul limbii române, t. I-XIV, Bucureşti 1913-2002. Znaczenie wyrazów zostało przetłumaczone na język polski na podstawie ich kontekstu w źródłach z XVI i XVII wieku. Każde z haseł zostało opatrzone wskazówkami etymologicznymi, zebranymi ze słowników i opracowań etymologicznych języka rumuńskiego oraz języków słowiańskich.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Romańskiej
dc.contributor.authorpl
Oczko, Anna - 145283
dc.date.accessioned
2015-04-22T14:59:45Z
dc.date.available
2015-04-22T14:59:45Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 119-133
dc.description.physicalpl
333
dc.description.publicationpl
20
dc.description.series
Biblioteka Tradycji. Seria Druga
dc.description.seriesnumber
138
dc.identifier.isbnpl
978-83-7624-112-8
dc.identifier.seriesissn
1895-6076
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5493
dc.languagepl
pol
dc.participationpl
Oczko, Anna: 100%;
dc.pubinfopl
Kraków : Collegium Columbinum
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
Romanian language
dc.subject.enpl
romanian etymology
dc.subject.enpl
slavic borrowings
dc.subject.enpl
Romanian-Slavic relations
dc.subject.plpl
język rumuński
dc.subject.plpl
slawizmy
dc.subject.plpl
interferncje słowiańsko-rumuńskie
dc.subject.plpl
etymologia rumuńska
dc.subject.plpl
zapożyczenia słowiańskie
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Rumuńska słowiańszczyzna : zapożyczenia południowosłowiańskie w języku rumuńskim w XVI i XVII wieku
dc.title.alternativepl
The Romanian Slavism : South Slavic borrowings into Romanian in the 16th and 17th century
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
62
Views per month
Views per city
Chandler
6
Krakow
5
Sandston
4
Braila
2
Poznan
2
Vienna
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bratislava
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available