Głos "Jeremiasza polskiego" w dobie upadku Rzeczypospolitej : kilka słów o twórczości Jana Pawła Woronicza

2012
journal article
article
dc.abstract.enThe article concerns the works of Jan Paweł Woronicz (1757-1829). It touches upon the reception of his literary activity by readers who were contemporary to the author. The post-partitions works of the Primate of the Kingdom of Poland were dominated by issues connected with the experience of losing independence by the Republic. The major part of the poet’s main works, i.e. Zjawienie Emilki, Świątynia Sybilli, Assarmot, Lech and Hymn do Boga, constitutes forecasting Poland’s future fate, whose main function is consoling the nation. This issue is a very interesting one to many researchers, who see Woronicz as a precursor of the Polish messianism. In his poem the Preacher expressed his conviction about a special bond between God and Poles. He based this concept on the idea of God’s covenant with His Chosen People. The Poet distinguished himself by his exceptional historical knowledge, which, combined with a perfect knowledge of the Bible and the pagan tradition, contributed to the development of his historiosophic concepts.pl
dc.abstract.plArtykuł dotyczy twórczości Jana Pawła Woronicza (1757-1829). Porusza kwestię recepcji jego działalności literackiej przez współczesnych autorowi odbiorców. Tematykę porozbiorowych dzieł prymasa Królestwa Polskiego zdominowała problematyka zwią- zana z doświadczeniem utraty niepodległości Rzeczypospolitej. We wszystkich najważniejszych dzie- łach poety, do których zaliczamy: Zjawienie Emilki, Świątynię Sybilli, Assarmota, Lecha i Hymn do Boga na plan pierwszy wysuwa się przepowiadanie przyszłych losów Polski, którego główną funkcją jest pocieszenie narodu. Problem ten jest interesujący dla wielu badaczy, którzy dostrzegają w osobie Woronicza prekursora polskiego mesjanizmu. Kaznodzieja wyraził w swoich poematach przekonanie o szczególnej więzi łączącej Boga z Polakami. Koncepcję tę oparł na biblijnej idei przymierza Boga z narodem wybranym. Poeta wyróżniał się ponadto niezwykłą wiedzą historyczną, która w połączeniu z doskonałą znajomością Biblii i tradycji pogańskiej przyczyniła się do rozwoju jego koncepcji historiozoficznych.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.authorJończyk, Anna - 122534 pl
dc.date.accession2018-05-13pl
dc.date.accessioned2018-05-28T08:26:58Z
dc.date.available2018-05-28T08:26:58Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalStreszcz.po pol. i ang.pl
dc.description.physical44-58pl
dc.description.publication0,88pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume9pl
dc.identifier.eissn2353-1991pl
dc.identifier.issn2083-7658pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/54579
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/Tom-9-2012/Tom_9/art/1930/pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.uri*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enJan Paweł Woroniczpl
dc.subject.plJan Paweł Woroniczpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleGłos "Jeremiasza polskiego" w dobie upadku Rzeczypospolitej : kilka słów o twórczości Jana Pawła Woroniczapl
dc.title.alternativeThe voice of "Jeremiasz polska" in the time of the fall of the Polish-Lithuanian Commonwealth : a few words about the work of Jan Paweł Woroniczpl
dc.title.journalKonteksty Kulturypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available