The beyond-pay elements of remuneration of IT specialists in the context of the key phenomena in economic environment

2014
journal article
article
dc.abstract.enBackground. The present publication takes up the problem of the popularity of the tendency to motivate information technology specialists by means of beyond-pay elements of their remuneration. The problem is discussed from the perspective of an economic crisis. The paper contains a review of literature concerned with various aspects of the investigated question. The paper tries to shed a new light on the explored problem. Research aims. The present publication is designed to discuss changes in personnel management in beyond-pay methods of remuneration, the essential changes in the economic conjuncture having an impact on this process. Method. In order to investigate the tendencies, detectable between 2006 and 2010 in the policy of applying particular beyond-pay elements of remuneration, the paper analysed the data that characterized the situation of six different posts occupied by IT specialists. The analysis was made from the perspective of ten potential instruments designed to motivate them. Key findings. The research that was thus made drew the conclusion that at the time when all-economy difficulties occurred, the enterprises were relatively more restrictive about applying measures that might build up long-term relationships with their employees, and instead offered them instruments that had immediate benefits for employees from their employment.pl
dc.abstract.plTło badań. W publikacji podjęty został temat popularności motywowania specjalistów informatyków za pomocą pozapłacowych składników wynagrodzenia (z perspektywy doświadczeń przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego). Artykuł zawiera przegląd dostępnej literatury poświęconej różnym aspektom badanej problematyki stanowiąc nowe spojrzenie na tytułowe zagadnienie. Cele badań. Celem publikacji jest wyjaśnienie kwestii zmian w sferze zarządzania personelem w obszarze pozapłacowych sposobów wynagradzania pod wpływem istotnych zmian koniunktury gospodarczej. Metodyka. W celu zbadania trendów występujących w zakresie stosowania poszczególnych pozapłacowych składników wynagrodzenia w latach 2006–2010, przeprowadzona została analiza danych charakteryzujących sytuację sześciu różnych stanowisk pracy informatyków. W przekroju dziesięciu potencjalnych narzędzi tego rodzaju motywowania podwładnych. Kluczowe wnioski. Jak pokazały przeprowadzone badania w czasach występowania trudności ogólnogospodarczych, przedsiębiorstwa relatywnie bardziej ograniczają środki budowania długofalowych relacji z pracownikami niż oferowane im narzędzia pozwalające na natychmiastowe czerpanie korzyści z faktu bycia zatrudnionymi.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzaniapl
dc.contributor.authorBaran, Michał - 127217 pl
dc.date.accession2015-04-20pl
dc.date.accessioned2015-04-21T09:39:36Z
dc.date.available2015-04-21T09:39:36Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 111-112pl
dc.description.number1pl
dc.description.physical97-113pl
dc.description.publication0,6pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume13pl
dc.identifier.eissn2449-8939pl
dc.identifier.issn1643-5494pl
dc.identifier.issn2449-8920pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5366
dc.identifier.weblinkhttp://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/IJCM-2014-vol-13-no-1.pdf#page=97pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpersonnel managementpl
dc.subject.enmotivationpl
dc.subject.enemployeepl
dc.subject.plzarządzanie personelempl
dc.subject.plmotywacjapl
dc.subject.plpracownicypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleThe beyond-pay elements of remuneration of IT specialists in the context of the key phenomena in economic environmentpl
dc.title.alternativePozapłacowe elementy wynagradzania specjalistów informatyków w kontekście kluczowych zjawisk w otoczeniu ekonomicznympl
dc.title.journalInternational Journal of Contemporary Managementpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background. The present publication takes up the problem of the popularity of the tendency to motivate information technology specialists by means of beyond-pay elements of their remuneration. The problem is discussed from the perspective of an economic crisis. The paper contains a review of literature concerned with various aspects of the investigated question. The paper tries to shed a new light on the explored problem. Research aims. The present publication is designed to discuss changes in personnel management in beyond-pay methods of remuneration, the essential changes in the economic conjuncture having an impact on this process. Method. In order to investigate the tendencies, detectable between 2006 and 2010 in the policy of applying particular beyond-pay elements of remuneration, the paper analysed the data that characterized the situation of six different posts occupied by IT specialists. The analysis was made from the perspective of ten potential instruments designed to motivate them. Key findings. The research that was thus made drew the conclusion that at the time when all-economy difficulties occurred, the enterprises were relatively more restrictive about applying measures that might build up long-term relationships with their employees, and instead offered them instruments that had immediate benefits for employees from their employment.
dc.abstract.plpl
Tło badań. W publikacji podjęty został temat popularności motywowania specjalistów informatyków za pomocą pozapłacowych składników wynagrodzenia (z perspektywy doświadczeń przedsiębiorstw w czasach kryzysu gospodarczego). Artykuł zawiera przegląd dostępnej literatury poświęconej różnym aspektom badanej problematyki stanowiąc nowe spojrzenie na tytułowe zagadnienie. Cele badań. Celem publikacji jest wyjaśnienie kwestii zmian w sferze zarządzania personelem w obszarze pozapłacowych sposobów wynagradzania pod wpływem istotnych zmian koniunktury gospodarczej. Metodyka. W celu zbadania trendów występujących w zakresie stosowania poszczególnych pozapłacowych składników wynagrodzenia w latach 2006–2010, przeprowadzona została analiza danych charakteryzujących sytuację sześciu różnych stanowisk pracy informatyków. W przekroju dziesięciu potencjalnych narzędzi tego rodzaju motywowania podwładnych. Kluczowe wnioski. Jak pokazały przeprowadzone badania w czasach występowania trudności ogólnogospodarczych, przedsiębiorstwa relatywnie bardziej ograniczają środki budowania długofalowych relacji z pracownikami niż oferowane im narzędzia pozwalające na natychmiastowe czerpanie korzyści z faktu bycia zatrudnionymi.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
dc.contributor.authorpl
Baran, Michał - 127217
dc.date.accessionpl
2015-04-20
dc.date.accessioned
2015-04-21T09:39:36Z
dc.date.available
2015-04-21T09:39:36Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 111-112
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
97-113
dc.description.publicationpl
0,6
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
13
dc.identifier.eissnpl
2449-8939
dc.identifier.issnpl
1643-5494
dc.identifier.issnpl
2449-8920
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5366
dc.identifier.weblinkpl
http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/IJCM-2014-vol-13-no-1.pdf#page=97
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
personnel management
dc.subject.enpl
motivation
dc.subject.enpl
employee
dc.subject.plpl
zarządzanie personelem
dc.subject.plpl
motywacja
dc.subject.plpl
pracownicy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
The beyond-pay elements of remuneration of IT specialists in the context of the key phenomena in economic environment
dc.title.alternativepl
Pozapłacowe elementy wynagradzania specjalistów informatyków w kontekście kluczowych zjawisk w otoczeniu ekonomicznym
dc.title.journalpl
International Journal of Contemporary Management
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available