"Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa" : art. 52 § 3 i 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym

2014
journal article
article
dc.abstract.enSummons to remedy an infringement (‘summons’) sent by an entity to a public administration authority constitutes a basis for initiating proceedings before provincial administrative courts in the matter of reviewing the legality of the actions of the institution in question. The function of this out-of-court legal action is to allow an entity to formulate complaints in respect of legal acts issued by public administration authorities or actions taken by such authorities. This analysis describes issues concerning the subject matter of the summons and the deadlines for lodging such summons. It further discusses actions taken by public administration authorities in situations where the courts upheld summons to remedy infringements and underlines the different forms and contents of summons depending on the subject matter that the summons pertain to. The article evaluates the existing regulations and provides proposals for their amendments.pl
dc.abstract.plWezwanie do usunięcia naruszenia prawa (dalej: wezwanie) skierowane przez jednostkę do organu administracji publicznej stanowi przesłankę wszczęcia postępowania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, którego przedmiotem będzie kontrola legalności działań organu, których dotyczy to wezwanie. Funkcją, jaką należy przypisać tej pozaprocesowej czynności prawnej, jest możliwość sformułowania przez jednostkę zarzutów w odniesieniu do aktów i czynności organów administracji publicznej, przy których nastąpiło naruszenie prawa oraz stworzyć tym organom możliwość autokorekty tych działań w przypadku uwzględnienia wniosków sformułowanych w wezwaniu. W opracowaniu przedstawiono kwestie związane z przedmiotem wezwania oraz terminem do jego wniesienia. Omówiono działania podejmowane przez organy administracji publicznej w sytuacji uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, zaakcentowano ich różną formę i treść w zależności od przedmiotu, którego dotyczy wezwanie. Artykuł zawiera ocenę obowiązującej regulacji oraz propozycje zmian.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Administracyjnegopl
dc.contributor.authorKlonowski, Kamil - 128892 pl
dc.date.accessioned2015-04-16T15:27:28Z
dc.date.available2015-04-16T15:27:28Z
dc.date.created2014pl
dc.date.issued2014pl
dc.description.number6 (88)pl
dc.description.physical26-39pl
dc.identifier.issn1896-8996pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5160
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.ensummons to remedy an infringement, initiation of judicial-administrative proceedings, legal acts and actions of public administration authorities.pl
dc.subject.plWezwanie do usunięcia naruszenia prawa, wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego, akty i czynności organów administracji publicznejpl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa" : art. 52 § 3 i 4 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnympl
dc.title.alternative‘Summons to remedy an infringement’ : article 52 (3) and (4) of the regulations in proceedings before administrative courts act of 30th August 2002pl
dc.title.journalPrzegląd Prawa Publicznegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available