Public law and solidarity

2014
journal article
article
dc.abstract.enSolidarity in Poland is connected to the Independent and Self-Governing Trade Union ‘Solidarność’ which was founded in 1980 in order to protect employment rights and which operates until today. It is also identified with a specific type of liability, which is called joint and several liability, and - what is particularly important for the topic presented - with helping one another, co-responsibility as well as co-operation. The last mentioned meaning involves many aspects of the state’s and citizens’ activity both in legal and non-legal dimensions. In Poland, the term ‘solidarity’ (“solidarność”) differs from the concept of solidarism (“solidaryzm”). Solidarity is believed to be a social value founded on the ground of political philosophy which is incorporated to the preamble of the Constitution of the Republic of Poland of April 2nd, 1997 as well as in many other acts. Solidarism, on the other hand, is an intellectual concept which intends to provide an answer to the question concerning the place of a man (citizen) in a state as a political community as well as the obligations connected to this relation towards the authority and other members of this community.pl
dc.abstract.plSolidarność w Polsce kojarzy się z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” powołanym w 1980 r. do obrony praw pracowniczych i działającym po dziś dzień, ale jest też utożsamiana z pewnym typem odpowiedzialności nazywanej odpowiedzialnością solidarną oraz – co istotne z punktu widzenia problematyki tematu – ze wzajemnym wspieraniem się, współodpowiedzialnością, współdziałaniem. W tym ostatnim rozumieniu odnosi się wielu aspektów działalności państwa i jego obywateli zarówno w wymiarze prawnym, jak i poza prawnym. W Polsce pojęcie „solidarność” odróżnia się od idei solidaryzmu. Solidarność traktuje się jako wartość społeczną, wyrosłą na gruncie filozofii politycznej, którą inkorporowano do języka prawnego zamieszczając ją w preambule do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w wielu innych aktach prawnych. Natomiast solidaryzm jest prądem myślowym, który zajmuje się odpowiedzią na pytanie dotyczące miejsca człowieka (obywatela) w ramach wspólnoty politycznej jaką jest państwo i wynikających stąd zobowiązań wobec władzy oraz innych członków tejże wspólnoty.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczegopl
dc.contributor.authorKuca, Grzegorz - 129623 pl
dc.contributor.authorKarp, Janusz - 128678 pl
dc.date.accessioned2015-04-16T09:19:01Z
dc.date.available2015-04-16T09:19:01Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.additionalDostęp do elektronicznej wersji publikacji po zalogowaniupl
dc.description.number1 (91)pl
dc.description.physical257-287pl
dc.description.points4pl
dc.description.publication1,58pl
dc.description.volume26pl
dc.identifier.issn1105-1590pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5132
dc.identifier.weblinkhttp://www.eplopublications.eu/component/virtuemart/digital-downloads/european-review-of-public-law2013-04-16-16-53-17/2014-issues/erpl-26191-contents-for-download/g-kuca-j-karp-erpl261-91-detail.htmlpl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.enPublic Lawpl
dc.subject.enSolidaritypl
dc.subject.enPolandpl
dc.subject.plPrawo publicznepl
dc.subject.plsolidarnośćpl
dc.subject.plsolidaryzmpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePublic law and solidaritypl
dc.title.journalRevue Européenne de Droit Public = European Review of Public Lawpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Solidarity in Poland is connected to the Independent and Self-Governing Trade Union ‘Solidarność’ which was founded in 1980 in order to protect employment rights and which operates until today. It is also identified with a specific type of liability, which is called joint and several liability, and - what is particularly important for the topic presented - with helping one another, co-responsibility as well as co-operation. The last mentioned meaning involves many aspects of the state’s and citizens’ activity both in legal and non-legal dimensions. In Poland, the term ‘solidarity’ (“solidarność”) differs from the concept of solidarism (“solidaryzm”). Solidarity is believed to be a social value founded on the ground of political philosophy which is incorporated to the preamble of the Constitution of the Republic of Poland of April 2nd, 1997 as well as in many other acts. Solidarism, on the other hand, is an intellectual concept which intends to provide an answer to the question concerning the place of a man (citizen) in a state as a political community as well as the obligations connected to this relation towards the authority and other members of this community.
dc.abstract.plpl
Solidarność w Polsce kojarzy się z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” powołanym w 1980 r. do obrony praw pracowniczych i działającym po dziś dzień, ale jest też utożsamiana z pewnym typem odpowiedzialności nazywanej odpowiedzialnością solidarną oraz – co istotne z punktu widzenia problematyki tematu – ze wzajemnym wspieraniem się, współodpowiedzialnością, współdziałaniem. W tym ostatnim rozumieniu odnosi się wielu aspektów działalności państwa i jego obywateli zarówno w wymiarze prawnym, jak i poza prawnym. W Polsce pojęcie „solidarność” odróżnia się od idei solidaryzmu. Solidarność traktuje się jako wartość społeczną, wyrosłą na gruncie filozofii politycznej, którą inkorporowano do języka prawnego zamieszczając ją w preambule do Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz w wielu innych aktach prawnych. Natomiast solidaryzm jest prądem myślowym, który zajmuje się odpowiedzią na pytanie dotyczące miejsca człowieka (obywatela) w ramach wspólnoty politycznej jaką jest państwo i wynikających stąd zobowiązań wobec władzy oraz innych członków tejże wspólnoty.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego
dc.contributor.authorpl
Kuca, Grzegorz - 129623
dc.contributor.authorpl
Karp, Janusz - 128678
dc.date.accessioned
2015-04-16T09:19:01Z
dc.date.available
2015-04-16T09:19:01Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.description.additionalpl
Dostęp do elektronicznej wersji publikacji po zalogowaniu
dc.description.numberpl
1 (91)
dc.description.physicalpl
257-287
dc.description.pointspl
4
dc.description.publicationpl
1,58
dc.description.volumepl
26
dc.identifier.issnpl
1105-1590
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5132
dc.identifier.weblinkpl
http://www.eplopublications.eu/component/virtuemart/digital-downloads/european-review-of-public-law2013-04-16-16-53-17/2014-issues/erpl-26191-contents-for-download/g-kuca-j-karp-erpl261-91-detail.html
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subject.enpl
Public Law
dc.subject.enpl
Solidarity
dc.subject.enpl
Poland
dc.subject.plpl
Prawo publiczne
dc.subject.plpl
solidarność
dc.subject.plpl
solidaryzm
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Public law and solidarity
dc.title.journalpl
Revue Européenne de Droit Public = European Review of Public Law
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Dongda
1

No access

No Thumbnail Available