Konstelacje krytyczne

2017
journal article
article
dc.abstract.enThis article’s objective is to apply the astronomical metaphor of the constellation to the study of literary critique. Departing from Walter Benjamin’s concepts that have been instrumental to the status of the "constellation" as a concept, and using this metaphor to reflect upon the study of history through Adorno’s revisions that usher the constellation into aesthetic studies, as well as the constellational model of reading proposed by Renée R. Trilling, and historical methods for applying this metaphor to Polish critical studies, this essay attempts to introduce the constellation as a means for grasping literary critique without deferring to totalizing and monolithic classification systems. The article demonstrates that the "critical constellation" allows us to yield a certain autonomy for critical discourses by simultaneously revealing their relativity and their multidimensional entanglements with the conditions of the literary field (including the present moment of the scholar). The article proposes the constellation model for studying literary critique.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest wykorzystanie astronomicznej metafory konstelacji do badania krytyki literackiej. Wychodząc od kluczowych dla statusu pojęcia "konstelacji" ustaleń Waltera Benjamina, używającego tej metafory do refleksji o badaniu historii, poprzez Adorniańskie korekty sytuujące konstelację w polu badań estetycznych i proponowany przez Renée R. Trilling konstelacyjny model lektury, a także sposoby dotychczasowego wykorzystywania tej metafory w polskich badaniach nad krytyką, niniejszy szkic zmierza do ukazania konstelacji jako sposobu ujmowania krytyki literackiej bez totalizujących, ujednolicających klasyfikacji. Pokazuje, że "konstelacja krytyczna" pozwala na wydobycie jednostkowości dyskursów krytycznych, przy jednoczesnym odsłonięciu ich relacyjności i wielowymiarowego uwikłania w warunki pola literackiego (ze współczesnością ich badacza włącznie). Proponuje konstelacyjny model badania krytyki literackiej.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnejpl
dc.contributor.authorKozicka, Dorota - 129341 pl
dc.contributor.authorTrzeciak, Katarzyna - 115949 pl
dc.date.accession2018-01-29pl
dc.date.accessioned2018-02-19T10:38:16Z
dc.date.available2018-02-19T10:38:16Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalCzasopismo dwujęzyczne (polsko- i anglojęzyczne). Nr oznaczony: jesień = fallpl
dc.description.number8pl
dc.description.physical32-39pl
dc.description.publication0,6pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2451-1404pl
dc.identifier.project0184/NPRH/H2a/83/2016pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50459
dc.identifier.weblinkhttp://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/DKozickaKTrzeciak_KonstelacjeKrytyczne_ForumPoetyki_jesien2017.pdfpl
dc.identifier.weblinkhttp://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/DKozickaKTrzeciak_CriticalConstellations_ForumOfPoetics_fall2017.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enconstellationspl
dc.subject.enliterary criticismpl
dc.subject.enliterary fieldpl
dc.subject.plkonstelacjapl
dc.subject.plkrytyka literackapl
dc.subject.plpole literaturypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleKonstelacje krytycznepl
dc.title.alternativeCritical constellationspl
dc.title.journalForum Poetyki = Forum of Poeticspl
dc.title.volumeMakropoetyka = Macropoeticspl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This article’s objective is to apply the astronomical metaphor of the constellation to the study of literary critique. Departing from Walter Benjamin’s concepts that have been instrumental to the status of the "constellation" as a concept, and using this metaphor to reflect upon the study of history through Adorno’s revisions that usher the constellation into aesthetic studies, as well as the constellational model of reading proposed by Renée R. Trilling, and historical methods for applying this metaphor to Polish critical studies, this essay attempts to introduce the constellation as a means for grasping literary critique without deferring to totalizing and monolithic classification systems. The article demonstrates that the "critical constellation" allows us to yield a certain autonomy for critical discourses by simultaneously revealing their relativity and their multidimensional entanglements with the conditions of the literary field (including the present moment of the scholar). The article proposes the constellation model for studying literary critique.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest wykorzystanie astronomicznej metafory konstelacji do badania krytyki literackiej. Wychodząc od kluczowych dla statusu pojęcia "konstelacji" ustaleń Waltera Benjamina, używającego tej metafory do refleksji o badaniu historii, poprzez Adorniańskie korekty sytuujące konstelację w polu badań estetycznych i proponowany przez Renée R. Trilling konstelacyjny model lektury, a także sposoby dotychczasowego wykorzystywania tej metafory w polskich badaniach nad krytyką, niniejszy szkic zmierza do ukazania konstelacji jako sposobu ujmowania krytyki literackiej bez totalizujących, ujednolicających klasyfikacji. Pokazuje, że "konstelacja krytyczna" pozwala na wydobycie jednostkowości dyskursów krytycznych, przy jednoczesnym odsłonięciu ich relacyjności i wielowymiarowego uwikłania w warunki pola literackiego (ze współczesnością ich badacza włącznie). Proponuje konstelacyjny model badania krytyki literackiej.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Krytyki Współczesnej
dc.contributor.authorpl
Kozicka, Dorota - 129341
dc.contributor.authorpl
Trzeciak, Katarzyna - 115949
dc.date.accessionpl
2018-01-29
dc.date.accessioned
2018-02-19T10:38:16Z
dc.date.available
2018-02-19T10:38:16Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Czasopismo dwujęzyczne (polsko- i anglojęzyczne). Nr oznaczony: jesień = fall
dc.description.numberpl
8
dc.description.physicalpl
32-39
dc.description.publicationpl
0,6
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2451-1404
dc.identifier.projectpl
0184/NPRH/H2a/83/2016
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/50459
dc.identifier.weblinkpl
http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/DKozickaKTrzeciak_KonstelacjeKrytyczne_ForumPoetyki_jesien2017.pdf
dc.identifier.weblinkpl
http://fp.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/DKozickaKTrzeciak_CriticalConstellations_ForumOfPoetics_fall2017.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
constellations
dc.subject.enpl
literary criticism
dc.subject.enpl
literary field
dc.subject.plpl
konstelacja
dc.subject.plpl
krytyka literacka
dc.subject.plpl
pole literatury
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Konstelacje krytyczne
dc.title.alternativepl
Critical constellations
dc.title.journalpl
Forum Poetyki = Forum of Poetics
dc.title.volumepl
Makropoetyka = Macropoetics
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Krakow
1
Warsaw
1
Downloads
kozicka_trzeciak_konstelacje_krytyczne_2017.pdf
5