Helena : kobieta, której nie ma i która jest : krakowska biografia Ivo Andricia

2013
book
monography
dc.abstract.enThe starting point for the considerations presented in the book is "Jelena, the Woman Who Is Not", a short story triptych whose title, by invoking the idea of presence and absence, symbolically determines the paradox of the mode of existence of its author, the Yugoslav writer Ivo Andrić (1892-1975), within the space of the former Yugoslav literatures. Despite the clearly delineated need for finding biographical and psychological interpretations for this text, which may be evidenced by publications focusing on the women in Andrić’s life, what has remained a mystery to researchers is the person who became the Nobel Prize-winning author’s muse, and whom he met during the time he spent in Krakow, as a student at the Jagiellonian University, just before the outbreak of World War I. That person – considered by many the one on whom the eponymous Jelena (Helen) in Andrić’s stories was based, and by some his great unfulfilled love – became the actual ‘Helen who is not’, and yet one who doubtlessly did exist. Solving the mystery of Andrić’s jealously-guarded biographical secret and deciphering the phenomenon of his lasting fascination with that woman leads to the conclusion that the problem of Helen’s presence in the writer’s work cannot be reduced to a mere biographical episode and a fascinating mystery. It acquires that rank of an experience which left a clear mark on the artist’s life and achievement. The reconstruction of Andrić’s Krakow experience, ranging from encounters with the circle of his friends from Bosnia and Herzegovina to contacts with the city’s outstanding scholars, opens up to the reader the world of the young artist’s artistic, philosophical and political exultations and disappointments. It is also a contribution to the consideration of the influence of Krakow’s genius loci on the intellectual formation of the celebrated Yugoslav author. By focusing on the writer’s choices made just before the outbreak of World War I, manifested both in gestures of rejection and gestures of affirmation, I intend to show the role played in the formation of the artist’s identity by his encounter with the Polish culture of the early 20th centurypl
dc.abstract.otherPunktem wyjścia dla zaprezentowanych w książce rozważań jest "Helena, kobieta której nie ma", opowiadanie, którego tytuł wyznaczając problematykę obecności i nieobecności, symbolicznie określa paradoks sposobu istnienia jego autora, jugosłowiańskiego pisarza Ivo Andricia (1892-1975), w przestrzeni niegdysiejszych literatur jugosłowiańskich. Pomimo wyraźnie dookreślonej potrzeby odnalezienia biograficznej i psychologicznej wykładni tego tekstu, czego dowodem mogą być publikacje poświęcone kobietom w życiu Andricia, dla badaczy zagadką pozostawała dotąd osoba, która stała się muzą Noblisty, a którą poznał w okresie swojego pobytu w Krakowie i studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej. Postać ta – uznana za pierwowzór tytułowej Heleny z opowiadania Andricia – jego wielka, zdaniem niektórych, niespełniona miłość stała się rzeczywistą „Heleną, której nie ma”, a która niewątpliwie istniała. Rozwiązanie zagadki pilnie strzeżonej przez Andricia biograficznej tajemnicy i odczytanie fenomenu długotrwałej fascynacji tą kobietą wiedzie ku konstatacji, że problemu istnienia Heleny w twórczości Andricia nie można sprowadzić wyłącznie się do biograficznego epizodu i fascynującej intygi. Urasta on do rangi przeżycia, które pozostawiło wyraźny ślad na życiu i przekonaniach twórcy. Rekonstrukcja owego krakowskiego doświadczenia, od spotkania ze środowiskiem przyjaciół Andricia z Bośni i Hercegowiny do kontaktu z wybitnymi krakowskimi uczonymi otwiera przed czytelnikiem świat artystycznych, filozoficznych i politycznych uniesień i rozczarowań młodego artysty. Stanowi także przyczynek do rozważań nad wpływem genius loci Krakowa na kształtowanie się intelektualnej sylwetki jugosłowiańskiego Noblisty. Prezentując wybory pisarza w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej, przejawiające się zarówno w gestach odrzucenia, jak i w gestach afirmacji, pokazuję rolę, jaką w kształtowaniu się hybrydycznej, jugosłowiańskiej tożsamości twórcy odegrało spotkanie z polską kulturą początku XX wiekupl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiejpl
dc.contributor.authorNowak-Bajcar, Sylwia - 131042 pl
dc.date.accessioned2015-04-15T07:38:45Z
dc.date.available2015-04-15T07:38:45Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess84
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.physical183, [1]pl
dc.description.publication11,4pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbn978-83-7638-363-7pl
dc.identifier.projectROD UJ / Spl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5018
dc.languagepolpl
dc.pubinfoKraków : Księgarnia Akademickapl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enIvo Andrićpl
dc.subject.enAustro-Hungarian Empirepl
dc.subject.enYugoslavismpl
dc.subject.enNew Europepl
dc.subject.plIvo Andrićpl
dc.subject.plAustro-Węgrypl
dc.subject.pljugoslawizmpl
dc.subject.plNowa Europapl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleHelena : kobieta, której nie ma i która jest : krakowska biografia Ivo Andriciapl
dc.title.alternativeHelena : the woman who is not and who is : the Cracow biography of Ivo Andrićpl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The starting point for the considerations presented in the book is "Jelena, the Woman Who Is Not", a short story triptych whose title, by invoking the idea of presence and absence, symbolically determines the paradox of the mode of existence of its author, the Yugoslav writer Ivo Andrić (1892-1975), within the space of the former Yugoslav literatures. Despite the clearly delineated need for finding biographical and psychological interpretations for this text, which may be evidenced by publications focusing on the women in Andrić’s life, what has remained a mystery to researchers is the person who became the Nobel Prize-winning author’s muse, and whom he met during the time he spent in Krakow, as a student at the Jagiellonian University, just before the outbreak of World War I. That person – considered by many the one on whom the eponymous Jelena (Helen) in Andrić’s stories was based, and by some his great unfulfilled love – became the actual ‘Helen who is not’, and yet one who doubtlessly did exist. Solving the mystery of Andrić’s jealously-guarded biographical secret and deciphering the phenomenon of his lasting fascination with that woman leads to the conclusion that the problem of Helen’s presence in the writer’s work cannot be reduced to a mere biographical episode and a fascinating mystery. It acquires that rank of an experience which left a clear mark on the artist’s life and achievement. The reconstruction of Andrić’s Krakow experience, ranging from encounters with the circle of his friends from Bosnia and Herzegovina to contacts with the city’s outstanding scholars, opens up to the reader the world of the young artist’s artistic, philosophical and political exultations and disappointments. It is also a contribution to the consideration of the influence of Krakow’s genius loci on the intellectual formation of the celebrated Yugoslav author. By focusing on the writer’s choices made just before the outbreak of World War I, manifested both in gestures of rejection and gestures of affirmation, I intend to show the role played in the formation of the artist’s identity by his encounter with the Polish culture of the early 20th century
dc.abstract.otherpl
Punktem wyjścia dla zaprezentowanych w książce rozważań jest "Helena, kobieta której nie ma", opowiadanie, którego tytuł wyznaczając problematykę obecności i nieobecności, symbolicznie określa paradoks sposobu istnienia jego autora, jugosłowiańskiego pisarza Ivo Andricia (1892-1975), w przestrzeni niegdysiejszych literatur jugosłowiańskich. Pomimo wyraźnie dookreślonej potrzeby odnalezienia biograficznej i psychologicznej wykładni tego tekstu, czego dowodem mogą być publikacje poświęcone kobietom w życiu Andricia, dla badaczy zagadką pozostawała dotąd osoba, która stała się muzą Noblisty, a którą poznał w okresie swojego pobytu w Krakowie i studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej. Postać ta – uznana za pierwowzór tytułowej Heleny z opowiadania Andricia – jego wielka, zdaniem niektórych, niespełniona miłość stała się rzeczywistą „Heleną, której nie ma”, a która niewątpliwie istniała. Rozwiązanie zagadki pilnie strzeżonej przez Andricia biograficznej tajemnicy i odczytanie fenomenu długotrwałej fascynacji tą kobietą wiedzie ku konstatacji, że problemu istnienia Heleny w twórczości Andricia nie można sprowadzić wyłącznie się do biograficznego epizodu i fascynującej intygi. Urasta on do rangi przeżycia, które pozostawiło wyraźny ślad na życiu i przekonaniach twórcy. Rekonstrukcja owego krakowskiego doświadczenia, od spotkania ze środowiskiem przyjaciół Andricia z Bośni i Hercegowiny do kontaktu z wybitnymi krakowskimi uczonymi otwiera przed czytelnikiem świat artystycznych, filozoficznych i politycznych uniesień i rozczarowań młodego artysty. Stanowi także przyczynek do rozważań nad wpływem genius loci Krakowa na kształtowanie się intelektualnej sylwetki jugosłowiańskiego Noblisty. Prezentując wybory pisarza w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej, przejawiające się zarówno w gestach odrzucenia, jak i w gestach afirmacji, pokazuję rolę, jaką w kształtowaniu się hybrydycznej, jugosłowiańskiej tożsamości twórcy odegrało spotkanie z polską kulturą początku XX wieku
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Słowiańskiej
dc.contributor.authorpl
Nowak-Bajcar, Sylwia - 131042
dc.date.accessioned
2015-04-15T07:38:45Z
dc.date.available
2015-04-15T07:38:45Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
84
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.physicalpl
183, [1]
dc.description.publicationpl
11,4
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.isbnpl
978-83-7638-363-7
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / S
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/5018
dc.languagepl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Księgarnia Akademicka
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
Ivo Andrić
dc.subject.enpl
Austro-Hungarian Empire
dc.subject.enpl
Yugoslavism
dc.subject.enpl
New Europe
dc.subject.plpl
Ivo Andrić
dc.subject.plpl
Austro-Węgry
dc.subject.plpl
jugoslawizm
dc.subject.plpl
Nowa Europa
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Helena : kobieta, której nie ma i która jest : krakowska biografia Ivo Andricia
dc.title.alternativepl
Helena : the woman who is not and who is : the Cracow biography of Ivo Andrić
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
67
Views per month
Views per city
Krakow
10
Warsaw
9
Wroclaw
3
Brzoskwinia
2
Dublin
2
Ashburn
1
Belgrade
1
Chorkowka
1
Helsinki
1
London
1
Downloads
nowak-bajcar_helena_2013.pdf
24
nowak-bajcar_helena_2013.odt
12