Zasada bezpodstawnego wzbogacenia w prawie angielskim

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe subject of the article is the unjust enrichment in English law. The author presents the evolution of the law of restitution in the 18th and 20th centuries. Then he discusses the required elements for a claim in unjust enrichment, presenting the current dispute whether the cause of action is based on the so-called unjust factors or on the basis of unjust enrichment. The dispute is presented, among others on the example of cases regarding the restitution of benefits rendered in the performance of swap contracts and the refund of tax receivables conducted at the turn of the 20th and 21st centuries. The author discusses the issues of limitation period for the restitution claims in the context of the declarative theory of common law.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem artykułu jest bezpodstawne wzbogacenie w prawie angielskim. Autor przedstawia ewolucję law of restitution w XVIII-XX w., uzyskanie przez bezpodstawne wzbogacenie statusu osobnego działu prawa. Następnie omawia przesłanki bezpodstawne wzbogacenie prezentując obecny w nauce spór o to czy instytucja oparta jest na tzw. unjust factors czy na zasadzie bezpodstawności wzbogacenia. Spór przedstawiony jest m.in. na przykładzie procesów dotyczących restytucji świadczeń spełnionych w wykona-niu kontraktów terminowych oraz zwrotu należności podatkowych prowadzonych na przełomie XX i XXI w. Autor omawia zagadnienia przedawnienia świadczenia restytu-cyjnego w kontekście deklaratoryjnej teorii common law.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawapl
dc.contributor.authorHalberda, Jan - 162111 pl
dc.date.accessioned2015-04-14T10:38:03Z
dc.date.available2015-04-14T10:38:03Z
dc.date.issued2014pl
dc.description.number2 (33)pl
dc.description.physical91-104pl
dc.description.points5pl
dc.description.publication1,6pl
dc.description.volume9pl
dc.identifier.issn1895-1279pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/4961
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationHalberda, Jan: 100%;pl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.encivil lawpl
dc.subject.enlaw of obligationspl
dc.subject.enEnglish lawpl
dc.subject.encommon lawpl
dc.subject.enunjust enrichmentpl
dc.subject.enlaw of restitutionpl
dc.subject.enunjust factorpl
dc.subject.enabsence of basispl
dc.subject.plprawo cywilnepl
dc.subject.plprawo zobowiązańpl
dc.subject.plprawo angielskiepl
dc.subject.plcommon lawpl
dc.subject.plbezpodstawne wzbogaceniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZasada bezpodstawnego wzbogacenia w prawie angielskimpl
dc.title.alternativeUnjust enrichment in English lawpl
dc.title.journalStudia Prawa Prywatnegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available