Roszczenie odszkodowawcze właściciela nieruchomości jako skutek wykonywania decyzji z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami

2016
journal article
article
dc.abstract.enThe institution of 124 clause of The Land Administration Act 1997 stipulates the specific limitation of property right by a public authority, nevertheless for the benefit of transmission entrepreneurs. Thus involves the entrepreneur’s obligation to compensate damage, whether occurs. The aim of presented paper is to explore the discussion on the legal status of the abovementioned compensation, either treated as a specific administrative compensation, or civil compensation based on a civil-law relationship. Moreover, the presented thesis highlights numerous obstacles with the use of given institution, in particular, pertaining to compensation for inconvenience, characteristic of damage, the way to get redress, appropriate limitation period and contains reflections on ability to set a deadline for completion of investment in a decision issued on the ground of the abovementioned 124 clause.pl
dc.abstract.plInstytucja z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi podstawę uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości w celu posadowienia na niej urządzeń infrastruktury przesyłowej. Beneficjentem decyzji jest przedsiębiorca przesyłowy. Przepisy przyznają właścicielowi możliwość domagania się odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości wyrządzonych szkód na nieruchomości. Wokół zagadnienia charakteru prawnego roszczenia zarysował się spór. Z jednej strony wskazuje się, że jest to szczególnego rodzaju roszczenie administracyjne, z drugiej podkreśla się, że roszczenie odszkodowawcze ma wszystkie cechy typowe dla roszczeń cywilnoprawnych. Artykuł prezentuje rozbieżności w poglądach nie tylko na charakter prawny instytucji, ale także kwestię kompensacji niedogodności, zakresu szkody, właściwej drogi dochodzenia rekompensaty, terminu przedawnienia. Zawiera ponadto rozważania nad możliwością określania w decyzji administracyjnej terminu na wykonanie prac budowlanych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorPołowianiuk-Keczmerska, Olga - 212774 pl
dc.date.accession2017-12-15pl
dc.date.accessioned2017-12-15T17:11:47Z
dc.date.available2017-12-15T17:11:47Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3 (25)pl
dc.description.physical147-167pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47681
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134032088/12.+Polowianiuk_3_2016.pdf/a0a1ef82-e418-4f2e-b4ed-7079024c5c9epl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encompensationpl
dc.subject.enreal estatepl
dc.subject.eninfrastructurepl
dc.subject.plodszkodowaniapl
dc.subject.plnieruchomościpl
dc.subject.plinfrastrukturapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRoszczenie odszkodowawcze właściciela nieruchomości jako skutek wykonywania decyzji z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościamipl
dc.title.alternativeThe claim for damages the property owner as a result of the implementation of decisions of art. 124 of The Land Administration Act 1997pl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The institution of 124 clause of The Land Administration Act 1997 stipulates the specific limitation of property right by a public authority, nevertheless for the benefit of transmission entrepreneurs. Thus involves the entrepreneur’s obligation to compensate damage, whether occurs. The aim of presented paper is to explore the discussion on the legal status of the abovementioned compensation, either treated as a specific administrative compensation, or civil compensation based on a civil-law relationship. Moreover, the presented thesis highlights numerous obstacles with the use of given institution, in particular, pertaining to compensation for inconvenience, characteristic of damage, the way to get redress, appropriate limitation period and contains reflections on ability to set a deadline for completion of investment in a decision issued on the ground of the abovementioned 124 clause.
dc.abstract.plpl
Instytucja z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi podstawę uzyskania tytułu prawnego do nieruchomości w celu posadowienia na niej urządzeń infrastruktury przesyłowej. Beneficjentem decyzji jest przedsiębiorca przesyłowy. Przepisy przyznają właścicielowi możliwość domagania się odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości wyrządzonych szkód na nieruchomości. Wokół zagadnienia charakteru prawnego roszczenia zarysował się spór. Z jednej strony wskazuje się, że jest to szczególnego rodzaju roszczenie administracyjne, z drugiej podkreśla się, że roszczenie odszkodowawcze ma wszystkie cechy typowe dla roszczeń cywilnoprawnych. Artykuł prezentuje rozbieżności w poglądach nie tylko na charakter prawny instytucji, ale także kwestię kompensacji niedogodności, zakresu szkody, właściwej drogi dochodzenia rekompensaty, terminu przedawnienia. Zawiera ponadto rozważania nad możliwością określania w decyzji administracyjnej terminu na wykonanie prac budowlanych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Połowianiuk-Keczmerska, Olga - 212774
dc.date.accessionpl
2017-12-15
dc.date.accessioned
2017-12-15T17:11:47Z
dc.date.available
2017-12-15T17:11:47Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3 (25)
dc.description.physicalpl
147-167
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/47681
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/134032088/12.+Polowianiuk_3_2016.pdf/a0a1ef82-e418-4f2e-b4ed-7079024c5c9e
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
compensation
dc.subject.enpl
real estate
dc.subject.enpl
infrastructure
dc.subject.plpl
odszkodowania
dc.subject.plpl
nieruchomości
dc.subject.plpl
infrastruktura
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Roszczenie odszkodowawcze właściciela nieruchomości jako skutek wykonywania decyzji z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami
dc.title.alternativepl
The claim for damages the property owner as a result of the implementation of decisions of art. 124 of The Land Administration Act 1997
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Gliwice
1
San Jose
1
Warsaw
1
Downloads
polowianiuk-keczmerska_roszczenie_odszkodowawcze_wlasciciela_nieruchomosci_jako_skutek_2016.pdf
65