Znaczenie pozytywnego wyniku mediacji dla możliwości zastosowania środków probacyjnych

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe article comprises a description of an impact of a positive outcome of mediation carried out between an offender and a victim on a possibility to impose a probationary measure by the court. The author makes the said analysis with regard to respective statutory regulations concerning probation, as well as their functions. The introduction to the article includes an overview of mediation as a restorative justice factor and its place in the Polish system of criminal law. The Author describes the prerequisites of determining the positive criminological forecast with regard to applying conditional discontinuation of proceedings, conditional suspension of penalty of imprisonment and conditional early release, as well as an impact of a positive outcome of mediation on the application of each of these measures. Due to the insufficient use of mediation in practice, the article sets out legislative proposals, introduction of which should spread its use, which would also have an impact on the application of probationary measures.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem artykułu jest omówienie wpływu pozytywnego rezultatu mediacji przeprowadzonej pomiędzy sprawcą czynu zabronionego a pokrzywdzonym na możliwość zastosowania przez sąd środków probacyjnych. Autor dokonał tej analizy zarówno z perspektywy treści przepisów regulujących środki probacyjne, jak i ich funkcji. We wstępie pracy została zawarta charakterystyka mediacji jako instrumentu sprawiedliwości naprawczej oraz jej umiejscowienie w polskim systemie prawa karnego. Autor opisał przesłanki ustalania pozytywnej prognozy kryminologicznej w kontekście orzekania warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz wpływ, jaki może mieć pozytywny wynik mediacji na możliwość stosowania każdego z tych środków. Wobec niewystarczającego stosowania mediacji w praktyce, w artykule przedstawiono propozycje legislacyjne, których wprowadzenie powinno wpłynąć na jej rozpowszechnienie, co będzie miało także wpływ na orzekanie środków probacyjnych.pl
dc.contributor.authorGoniewicz, Grzegorzpl
dc.date.accession2017-11-27pl
dc.date.accessioned2017-11-27T15:54:51Z
dc.date.available2017-11-27T15:54:51Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number5 (35)pl
dc.description.physical5-23pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46733
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=5pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enrestorative justicepl
dc.subject.enmediationpl
dc.subject.enprobationary measurespl
dc.subject.enpositive criminological forecastpl
dc.subject.enconditional discontinuation of proceedingspl
dc.subject.enconditional suspension of penaltypl
dc.subject.enconditional early releasepl
dc.subject.plsprawiedliwość naprawczapl
dc.subject.plmediacjapl
dc.subject.plśrodki probacyjnepl
dc.subject.plpozytywna prognoza kryminologicznapl
dc.subject.plwarunkowe umorzenie postępowaniapl
dc.subject.plwarunkowe zawieszenie wykonania karypl
dc.subject.plwarunkowe przedterminowe zwolnieniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleZnaczenie pozytywnego wyniku mediacji dla możliwości zastosowania środków probacyjnychpl
dc.title.alternativeThe meaning of a positive outcome of mediation on a possibility to apply probationary measurespl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article comprises a description of an impact of a positive outcome of mediation carried out between an offender and a victim on a possibility to impose a probationary measure by the court. The author makes the said analysis with regard to respective statutory regulations concerning probation, as well as their functions. The introduction to the article includes an overview of mediation as a restorative justice factor and its place in the Polish system of criminal law. The Author describes the prerequisites of determining the positive criminological forecast with regard to applying conditional discontinuation of proceedings, conditional suspension of penalty of imprisonment and conditional early release, as well as an impact of a positive outcome of mediation on the application of each of these measures. Due to the insufficient use of mediation in practice, the article sets out legislative proposals, introduction of which should spread its use, which would also have an impact on the application of probationary measures.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem artykułu jest omówienie wpływu pozytywnego rezultatu mediacji przeprowadzonej pomiędzy sprawcą czynu zabronionego a pokrzywdzonym na możliwość zastosowania przez sąd środków probacyjnych. Autor dokonał tej analizy zarówno z perspektywy treści przepisów regulujących środki probacyjne, jak i ich funkcji. We wstępie pracy została zawarta charakterystyka mediacji jako instrumentu sprawiedliwości naprawczej oraz jej umiejscowienie w polskim systemie prawa karnego. Autor opisał przesłanki ustalania pozytywnej prognozy kryminologicznej w kontekście orzekania warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz wpływ, jaki może mieć pozytywny wynik mediacji na możliwość stosowania każdego z tych środków. Wobec niewystarczającego stosowania mediacji w praktyce, w artykule przedstawiono propozycje legislacyjne, których wprowadzenie powinno wpłynąć na jej rozpowszechnienie, co będzie miało także wpływ na orzekanie środków probacyjnych.
dc.contributor.authorpl
Goniewicz, Grzegorz
dc.date.accessionpl
2017-11-27
dc.date.accessioned
2017-11-27T15:54:51Z
dc.date.available
2017-11-27T15:54:51Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
5 (35)
dc.description.physicalpl
5-23
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/46733
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_5_2017.pdf/3faf3557-1797-4851-b834-1dc8449bb267#page=5
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
restorative justice
dc.subject.enpl
mediation
dc.subject.enpl
probationary measures
dc.subject.enpl
positive criminological forecast
dc.subject.enpl
conditional discontinuation of proceedings
dc.subject.enpl
conditional suspension of penalty
dc.subject.enpl
conditional early release
dc.subject.plpl
sprawiedliwość naprawcza
dc.subject.plpl
mediacja
dc.subject.plpl
środki probacyjne
dc.subject.plpl
pozytywna prognoza kryminologiczna
dc.subject.plpl
warunkowe umorzenie postępowania
dc.subject.plpl
warunkowe zawieszenie wykonania kary
dc.subject.plpl
warunkowe przedterminowe zwolnienie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Znaczenie pozytywnego wyniku mediacji dla możliwości zastosowania środków probacyjnych
dc.title.alternativepl
The meaning of a positive outcome of mediation on a possibility to apply probationary measures
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
San Jose
1
Siedlce
1
Warsaw
1
Wroclaw
1
Downloads
goniewicz_znaczenie_pozytywnego_wyniku_mediacji_2017.pdf
40