Problematyka legalności badań na zawartość alkoholu w organizmie wobec uczestników ruchu drogowego : stan de lege lata i postulaty de lege ferenda

2017
journal article
article
dc.abstract.enThe article presents the issue of the legality of research on the content of alcohol in the body to the participants in road traffics. The author takes considerations separating the issues related to the preventive controls of sobriety and the controls against perpetrators of crimes and offenses. There are also discussed primary means of legal protection which are vested to the controlled road traffic participants. The aim of the publication is to show not only the theoretical aspects related to the current regulations, but also to present the functioning of these regulations in practice. This scientific work touches many branches of law and is mounted on multiple levels - primarily in the norms of administrative law, offence law and criminal law, to a lesser extent - also in the regulations of civil and constitutional law. The author concludes his analysis by making the repetition of the state de lege lata and postulating his own proposals for changes in the current legislation.pl
dc.abstract.plArtykuł przedstawia problematykę legalności badań na zawartość alkoholu w organizmie wobec uczestników ruchu drogowego. Autor podejmuje rozważania rozdzielając problematykę związaną z prewencyjnymi kontrolami trzeźwości oraz badaniami na zawartość alkoholu sprawców przestępstw i wykroczeń. Omówione zostają także podstawowe środki ochrony prawnej przysługujące kontrolowanym uczestnikom ruchu drogowego. Celem publikacji jest ukazanie nie tylko aspektów teoretycznych związanych z aktualnie obowiązującymi przepisami, lecz również przedstawienie funkcjonowania tych przepisów w praktyce. Praca dotyka wielu gałęzi prawa i osadzona jest wielopłaszczyznowo - przede wszystkim w normach prawa administracyjnego, karno-administracyjnego (prawa wykroczeń) oraz prawa karnego sensu stricto, w mniejszym zakresie także prawa cywilnego i prawa konstytucyjnego. Autor kończy swoją analizę, dokonując reasumpcji stanu de lege lata oraz postulując własne propozycje zmian w aktualnie obowiązujących przepisach.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorWiączek, Krzysztofpl
dc.date.accession2017-11-28pl
dc.date.accessioned2017-10-16T13:05:04Z
dc.date.available2017-10-16T13:05:04Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number6 (36)pl
dc.description.physical93-114pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45204
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=93pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.entestpl
dc.subject.entrafficpl
dc.subject.enoffencespl
dc.subject.encrimespl
dc.subject.enPolicepl
dc.subject.enlegalitypl
dc.subject.enroadside inspectionpl
dc.subject.enalcoholpl
dc.subject.enpatient rightspl
dc.subject.plbadanie trzeźwościpl
dc.subject.plruch drogowypl
dc.subject.plwykroczeniapl
dc.subject.plprzestępstwapl
dc.subject.plPolicjapl
dc.subject.pllegalnośćpl
dc.subject.plkontrola drogowapl
dc.subject.plalkoholpl
dc.subject.plprawa pacjentapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleProblematyka legalności badań na zawartość alkoholu w organizmie wobec uczestników ruchu drogowego : stan de lege lata i postulaty de lege ferendapl
dc.title.alternativeThe issue of the legality of research on the content of alcohol in the body to the participants in road traffics : de lege lata status and de lege ferenda postulatespl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article presents the issue of the legality of research on the content of alcohol in the body to the participants in road traffics. The author takes considerations separating the issues related to the preventive controls of sobriety and the controls against perpetrators of crimes and offenses. There are also discussed primary means of legal protection which are vested to the controlled road traffic participants. The aim of the publication is to show not only the theoretical aspects related to the current regulations, but also to present the functioning of these regulations in practice. This scientific work touches many branches of law and is mounted on multiple levels - primarily in the norms of administrative law, offence law and criminal law, to a lesser extent - also in the regulations of civil and constitutional law. The author concludes his analysis by making the repetition of the state de lege lata and postulating his own proposals for changes in the current legislation.
dc.abstract.plpl
Artykuł przedstawia problematykę legalności badań na zawartość alkoholu w organizmie wobec uczestników ruchu drogowego. Autor podejmuje rozważania rozdzielając problematykę związaną z prewencyjnymi kontrolami trzeźwości oraz badaniami na zawartość alkoholu sprawców przestępstw i wykroczeń. Omówione zostają także podstawowe środki ochrony prawnej przysługujące kontrolowanym uczestnikom ruchu drogowego. Celem publikacji jest ukazanie nie tylko aspektów teoretycznych związanych z aktualnie obowiązującymi przepisami, lecz również przedstawienie funkcjonowania tych przepisów w praktyce. Praca dotyka wielu gałęzi prawa i osadzona jest wielopłaszczyznowo - przede wszystkim w normach prawa administracyjnego, karno-administracyjnego (prawa wykroczeń) oraz prawa karnego sensu stricto, w mniejszym zakresie także prawa cywilnego i prawa konstytucyjnego. Autor kończy swoją analizę, dokonując reasumpcji stanu de lege lata oraz postulując własne propozycje zmian w aktualnie obowiązujących przepisach.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Wiączek, Krzysztof
dc.date.accessionpl
2017-11-28
dc.date.accessioned
2017-10-16T13:05:04Z
dc.date.available
2017-10-16T13:05:04Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
6 (36)
dc.description.physicalpl
93-114
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45204
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137265123/IPP_6_2017.pdf/293bf7b1-a4c8-4fb4-afe5-466ccf20618a#page=93
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
test
dc.subject.enpl
traffic
dc.subject.enpl
offences
dc.subject.enpl
crimes
dc.subject.enpl
Police
dc.subject.enpl
legality
dc.subject.enpl
roadside inspection
dc.subject.enpl
alcohol
dc.subject.enpl
patient rights
dc.subject.plpl
badanie trzeźwości
dc.subject.plpl
ruch drogowy
dc.subject.plpl
wykroczenia
dc.subject.plpl
przestępstwa
dc.subject.plpl
Policja
dc.subject.plpl
legalność
dc.subject.plpl
kontrola drogowa
dc.subject.plpl
alkohol
dc.subject.plpl
prawa pacjenta
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Problematyka legalności badań na zawartość alkoholu w organizmie wobec uczestników ruchu drogowego : stan de lege lata i postulaty de lege ferenda
dc.title.alternativepl
The issue of the legality of research on the content of alcohol in the body to the participants in road traffics : de lege lata status and de lege ferenda postulates
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Katowice
2
Warsaw
1
Downloads
wiaczek_problematyka_legalnosci_badan_na_zawartosc_alkoholu_2017.pdf
52