Podstawy regulacji odsetek i lichwy w prawie Europy Środkowej do XIX w.

2017
journal article
article
dc.abstract.enThis thesis refers to phenomena of interest and usury, analyzing it from the perspective of legal history. For this purpose described are philosophical and religious grounds for attitude towards usury in Europe since Ancient times (Biblical rigorism, Romans' attitude, softening in time) through Middle Ages until the early modern period. Special emphasis is placed on the Christian vision of that phenomenon which determined negative perception of interest in general until the Reformation. Evolution of that attitude is shown on examples of various subsequent legal regulations. That leads to depiction of two competing visions of usury - rigorous and liberal, which eventually dominated a contemporary legislation as well as, in fact, teaching of the Church. However, emphasized is also continuous actuality and fundamentality of that dilemma for a present legislator too.pl
dc.abstract.plArtykuł dotyczy zjawiska odsetek i lichwy, analizując je z perspektywy historycznoprawnej. W tym celu szeroko opisane zostają filozoficzne i religijne podstawy stosunku do lichwy w Europie od czasów antycznych (biblijny rygoryzm, łagodniejące z czasem podejście Rzymian), przez średniowiecze, aż po okres nowożytny. Podkreślony jest w szczególności wpływ myśli chrześcijańskiej, który determinował negatywne postrzeganie poboru odsetek w ogólności aż do czasów Reformacji. Ewolucja tego podejścia zostaje ukazana na przykładach kolejnych regulacji prawnych, co pozwala na zarysowanie dwóch rywalizujących koncepcji postrzegania lichwy - rygorystycznego oraz liberalniejszego, który ostatecznie zatriumfował w ustawodawstwie, a de facto również w nauce Kościoła. Podkreślona zostaje zarazem ciągła aktualność i fundamentalność tego dylematu również dla współczesnego ustawodawcy.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.contributor.authorBokwa, Krzysztof - 201833 pl
dc.date.accession2017-11-28pl
dc.date.accessioned2017-10-16T06:08:32Z
dc.date.available2017-10-16T06:08:32Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number8 (38)pl
dc.description.physical146-158pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45140
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=146pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enusurypl
dc.subject.eninterestpl
dc.subject.enChristianitypl
dc.subject.enCanon lawpl
dc.subject.enHoly Roman Empirepl
dc.subject.enReformationpl
dc.subject.enJewspl
dc.subject.pllichwapl
dc.subject.plodsetkipl
dc.subject.plchrześcijaństwopl
dc.subject.plprawo kanonicznepl
dc.subject.plŚwięte Cesarstwo Rzymskiepl
dc.subject.plReformacjapl
dc.subject.plŻydzipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePodstawy regulacji odsetek i lichwy w prawie Europy Środkowej do XIX w.pl
dc.title.alternativeInterest and usury in European legal tradition until the early modern periodpl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis refers to phenomena of interest and usury, analyzing it from the perspective of legal history. For this purpose described are philosophical and religious grounds for attitude towards usury in Europe since Ancient times (Biblical rigorism, Romans' attitude, softening in time) through Middle Ages until the early modern period. Special emphasis is placed on the Christian vision of that phenomenon which determined negative perception of interest in general until the Reformation. Evolution of that attitude is shown on examples of various subsequent legal regulations. That leads to depiction of two competing visions of usury - rigorous and liberal, which eventually dominated a contemporary legislation as well as, in fact, teaching of the Church. However, emphasized is also continuous actuality and fundamentality of that dilemma for a present legislator too.
dc.abstract.plpl
Artykuł dotyczy zjawiska odsetek i lichwy, analizując je z perspektywy historycznoprawnej. W tym celu szeroko opisane zostają filozoficzne i religijne podstawy stosunku do lichwy w Europie od czasów antycznych (biblijny rygoryzm, łagodniejące z czasem podejście Rzymian), przez średniowiecze, aż po okres nowożytny. Podkreślony jest w szczególności wpływ myśli chrześcijańskiej, który determinował negatywne postrzeganie poboru odsetek w ogólności aż do czasów Reformacji. Ewolucja tego podejścia zostaje ukazana na przykładach kolejnych regulacji prawnych, co pozwala na zarysowanie dwóch rywalizujących koncepcji postrzegania lichwy - rygorystycznego oraz liberalniejszego, który ostatecznie zatriumfował w ustawodawstwie, a de facto również w nauce Kościoła. Podkreślona zostaje zarazem ciągła aktualność i fundamentalność tego dylematu również dla współczesnego ustawodawcy.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.contributor.authorpl
Bokwa, Krzysztof - 201833
dc.date.accessionpl
2017-11-28
dc.date.accessioned
2017-10-16T06:08:32Z
dc.date.available
2017-10-16T06:08:32Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
8 (38)
dc.description.physicalpl
146-158
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/45140
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/137327153/IPP_2017_8/9bfa5579-3ead-4acb-9705-e6f45ea5fe1e#page=146
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
usury
dc.subject.enpl
interest
dc.subject.enpl
Christianity
dc.subject.enpl
Canon law
dc.subject.enpl
Holy Roman Empire
dc.subject.enpl
Reformation
dc.subject.enpl
Jews
dc.subject.plpl
lichwa
dc.subject.plpl
odsetki
dc.subject.plpl
chrześcijaństwo
dc.subject.plpl
prawo kanoniczne
dc.subject.plpl
Święte Cesarstwo Rzymskie
dc.subject.plpl
Reformacja
dc.subject.plpl
Żydzi
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Podstawy regulacji odsetek i lichwy w prawie Europy Środkowej do XIX w.
dc.title.alternativepl
Interest and usury in European legal tradition until the early modern period
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Downloads
bokwa_podstawy_regulacji_odsetek_i_lichwy_w_prawie_2017.pdf
471