Wspomaganie edukacyjne uczniów przeżywających trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi

2016
journal article
article
cris.lastimport.scopus2024-04-07T13:04:12Z
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:37:09Z
dc.abstract.enThe rise of migration is a reason why a particularly important thing is the inclusion of national, ethnic, religious and linguistic minorities. According to statistics, in Poland there is a growing number of people coming from other countries; the number of foreign students is constantly increasing. We must take action to take account of the different knowledge, skills and competence of these pupils. Schools in Poland are conducting various activities concerning the educational process. The most important thing is also the preparation of class communities and schools to adopt "Others". This "Move for Inclusion" should be implemented at all levels of education, with the particular emphasis on the early period of primary school and secondary school. The issue in this article are activities which support the student with the difficulties of adaptive binding because of cultural differences in school. An important factor is also the identification of the offer of "good practices" contained in publications about multicultural society, including useful tips on working in schools. The crucial aspect is the recognition of the competence necessary to adopt an open attitude towards "the Other" and postulated rules relating to communication among multicultural as well as preventing social discrimination. In this regard, it may be helpful to recognize the offer of NGOs: lectures, workshops and training courses. They are a tool to facilitate the peaceful development of special competencies to being-with the "Other".pl
dc.abstract.plPrzybierające współcześnie na sile procesy migracyjne sprawiają, że szczególnego znaczenia nabiera realizacja oddziaływań służących włączaniu "Innych" etnicznie, narodowo, religijnie i językowo. Jak wskazują statystyki, w Polsce rośnie liczba osób przyjeżdżających z innych krajów; zwiększa się także liczba uczniów cudzoziemskich, wymagających wdrożenia oddziaływań uwzględniających posiadaną przez nich wiedzę, umiejętności i kompetencje. Łączy się to z właściwą organizacją procesów dydaktyczno-wychowawczych oraz przygotowaniem społeczności klasy i szkoły na przyjęcie "Innych". Tego typu działania realizowane powinny być na wszystkich szczeblach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem etapu szkoły podstawowej i gimnazjalnej. W związku z tym w niniejszym artykule szczególnej refleksji poddano kwestię działań służących wspomaganiu ucznia przeżywającego trudności adaptacyjne wiążące się z różnicami kulturowymi w placówkach edukacyjnych. W planowaniu i wcielaniu w życie opisywanych tu działań pomocne staje się wskazanie oferty "dobrych praktyk" zawartych w publikacjach metodycznych, w tym: wskazówek przydatnych w pracy w wielokulturowej szkole. Wiąże się to z ujęciem ważnych dla nauczycieli i uczniów kompetencji niezbędnych do przyjęcia otwartych postaw wobec "Innego", wskazania zasad odnoszących się do komunikacji w grupie wielokulturowej, a także zapobiegania dyskryminacji społecznej. W tym względzie pomocna może okazać się także proponowana między innymi przez organizacje pozarządowe oferta wykładów, warsztatów i szkoleń służących kształtowaniu kompetencji umożliwiających pokojowe współbycie z "Innymi" w społeczności szkoły.pl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Pedagogikipl
dc.contributor.authorSmoter, Katarzyna - 122317 pl
dc.date.accession2017-10-04pl
dc.date.accessioned2017-10-04T18:58:49Z
dc.date.available2017-10-04T18:58:49Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4 (42)pl
dc.description.physical51-66pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume11pl
dc.identifier.doi10.14632/eetp.2016.11.42.51pl
dc.identifier.eissn2353-7787pl
dc.identifier.issn1896-2327pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/44782
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.ignatianum.edu.pl/index.php/eetp/article/view/667/786pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enforeign pupilspl
dc.subject.ensupportpl
dc.subject.engood practicespl
dc.subject.encultural differencespl
dc.subject.enmulticultural schoolpl
dc.subject.pluczniowie cudzoziemscypl
dc.subject.plwspomaganiepl
dc.subject.pl"dobre praktyki"pl
dc.subject.plróżnice kulturowepl
dc.subject.plszkoła wielokulturowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWspomaganie edukacyjne uczniów przeżywających trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymipl
dc.title.alternativeEducational support for foreign pupils with adaptive difficulties because of cultural differences : some practical solutionspl
dc.title.journalEdukacja Elementarna w Teorii i Praktycepl
dc.title.volumeSocjalizacja dzieckapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month