Jan Baudouin de Courtenay and Henryk Ułaszyn in light of their correspondence

2010
journal article
source editorship
dc.abstract.enThe paper presents the history of the friendship between Jan Baudouin de Courtenay and his disciple Henryk Ułaszyn, a linguist and a professor in three Polish universities, which lasted almost from the time they frst met in Cracow in 1898 until Baudouin’s death. Baudouin not only became an academic guide to Ułaszyn, but was also the man who shaped his worldview and ethical principles. Baudouin, in turn, found in Ułaszyn not only an intelligent disciple, but also a man with a similar way of thinking. Tis paper is based on Baudouin’s letters found a few years ago and subsequently published, as well as on Ułaszyn’s memoirs, which are presently being prepared for publication.pl
dc.abstract.plArtykuł przedstawia dzieje przyjaźni Jana Baudouina de Courtenay i jego ucznia, Henryka Ułaszyna, językoznawcy, profesora trzech polskich uniwersytetów, trwającej prawie od momentu ich poznania się Krakowie w 1898 r. do śmierci Baudouina. Dla Ułaszyna Baudouin stał się nie tylko przewodnikiem naukowym, ale też tym, który uformował światopogląd i zasady etyczne. Z kolei Baudouin znalazł w Ułaszynie nie tylko pojętnego ucznia, ale i człowieka o bliskim jemu sposobie myślenia. Artykuł oparty jest odnalezionych kilka lat temu i opublikowanych listach Baudouina oraz na przygotowywanych do druku wspomnieniach H. Ułaszyna.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiegopl
dc.contributor.authorSkarżyński, Mirosław - 131894 pl
dc.date.accession2017-07-21pl
dc.date.accessioned2017-08-24T07:36:04Z
dc.date.available2017-08-24T07:36:04Z
dc.date.issued2010pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical79-100pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume127pl
dc.identifier.eissn2083-4624pl
dc.identifier.issn1897-1059pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43324
dc.identifier.weblinkhttp://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/2010/2010/art/1004/pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enhistory of Polish linguisticspl
dc.subject.enscientists’ correspondencepl
dc.subject.enJan Baudouin de Courtenaypl
dc.subject.enHenryk Ułaszynpl
dc.subject.plhistoria polskiego językoznawstwapl
dc.subject.plkorespondencja uczonychpl
dc.subject.plJan Baudouin de Courtenaypl
dc.subject.plHenryk Ułaszynpl
dc.subtypeSourceEditorshippl
dc.titleJan Baudouin de Courtenay and Henryk Ułaszyn in light of their correspondencepl
dc.title.journalStudia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensispl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents the history of the friendship between Jan Baudouin de Courtenay and his disciple Henryk Ułaszyn, a linguist and a professor in three Polish universities, which lasted almost from the time they frst met in Cracow in 1898 until Baudouin’s death. Baudouin not only became an academic guide to Ułaszyn, but was also the man who shaped his worldview and ethical principles. Baudouin, in turn, found in Ułaszyn not only an intelligent disciple, but also a man with a similar way of thinking. Tis paper is based on Baudouin’s letters found a few years ago and subsequently published, as well as on Ułaszyn’s memoirs, which are presently being prepared for publication.
dc.abstract.plpl
Artykuł przedstawia dzieje przyjaźni Jana Baudouina de Courtenay i jego ucznia, Henryka Ułaszyna, językoznawcy, profesora trzech polskich uniwersytetów, trwającej prawie od momentu ich poznania się Krakowie w 1898 r. do śmierci Baudouina. Dla Ułaszyna Baudouin stał się nie tylko przewodnikiem naukowym, ale też tym, który uformował światopogląd i zasady etyczne. Z kolei Baudouin znalazł w Ułaszynie nie tylko pojętnego ucznia, ale i człowieka o bliskim jemu sposobie myślenia. Artykuł oparty jest odnalezionych kilka lat temu i opublikowanych listach Baudouina oraz na przygotowywanych do druku wspomnieniach H. Ułaszyna.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Współczesnego Języka Polskiego
dc.contributor.authorpl
Skarżyński, Mirosław - 131894
dc.date.accessionpl
2017-07-21
dc.date.accessioned
2017-08-24T07:36:04Z
dc.date.available
2017-08-24T07:36:04Z
dc.date.issuedpl
2010
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
79-100
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
127
dc.identifier.eissnpl
2083-4624
dc.identifier.issnpl
1897-1059
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/43324
dc.identifier.weblinkpl
http://www.ejournals.eu/Studia-Linguistica/2010/2010/art/1004/
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
history of Polish linguistics
dc.subject.enpl
scientists’ correspondence
dc.subject.enpl
Jan Baudouin de Courtenay
dc.subject.enpl
Henryk Ułaszyn
dc.subject.plpl
historia polskiego językoznawstwa
dc.subject.plpl
korespondencja uczonych
dc.subject.plpl
Jan Baudouin de Courtenay
dc.subject.plpl
Henryk Ułaszyn
dc.subtypepl
SourceEditorship
dc.titlepl
Jan Baudouin de Courtenay and Henryk Ułaszyn in light of their correspondence
dc.title.journalpl
Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Ashburn
1
Downloads
skarzynski_jan_baudouin_de_courtenay_and_henryk_ulaszyn_2010.pdf
5
skarzynski_jan_baudouin_de_courtenay_and_henryk_ulaszyn_2010.odt
1